panorama_untitled-10.jpg

Henkilöstöjohtaminen

Johtamisen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Johtamiseen liittyy suuri vastuu ja tehokas henkilöstövoimavarojen johtaminen on vastuu, joka lepää jokaisen menestyvän organisaation ytimessä.

Neljän professorin, seitsemän tohtoritutkijan ja yhteensä noin 20 aktiivisen jatko-opiskelijan muodostama Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimusryhmä. Se tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa, jonka avulla yritykset voivat luoda kilpailukykyä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön sekä strategioita tukevien ja tehokkaiden henkilöstöprosessien kautta. Tutkimusryhmän kolme keskeistä teemaa ovat: kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen (ks. Tutkimusohjelma).

Tutkimusohjelma tekee tutkimusperustaista kehittämistyötä yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Tutkimusryhmä toteuttaa yhteisiä tutkimushankkeita muiden korkeatasoisten ulkomaisten ja kotimaisten yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yritysten ja liike-elämän kehittämisverkostojen kanssa. Hankkeissa yhdistyvät sekä tieteellinen asiantuntijuus että käytännön tarkoituksenmukaisuus (ks. Tutkimushankkeet).

Tutkimustietoa hyödynnetään lisäksi Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa. Tutkimuksen osa-alueet ovat:

- Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma (Vaasan yliopisto)
- Master´s Degree Programme in International Business (Vaasan yliopisto)
- Henkilöstöjohtamisen MBA (Levón Institute, Vaasa/Helsinki)
- Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma (HR suuntauksena):

Henkilöstöjohtamisen jatko-opinnot tarjoavat uraauurtavaa ja ajantasaista tietoa organisaatioille ja tieteellisille yhteisölle niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään kaksi ohjaajaa, mutta heillä on itsellään itsenäinen rooli räätälöidä opinto-ohjelma omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaiseksi. Opiskelijat osallistuvat kahdesti vuodessa järjestettävään tutkimusseminaariin. Jatko-opinto-ohjelmamme noudattaa yliopiston Liiketoiminnan tohtoriohjelman mukaista rakennetta. Lisää tietoa ohjelmastamme (opinto-opas, kuinka hakea) löytyy täältä.

Tutkimusryhmää vetää professori Vesa Suutari.

Vesa Suutari 
Professori, liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden
Johtamisen yksikkö, Henkilöstöjohtaminen
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8433
Tervahovi C321 
Päivitetty 20.11.2018 - Verkkotoimitus
Login