panorama_finance.jpg

Finance and Financial Accounting Research Group

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Finance and Financial Accounting (FRG) -tutkimusryhmän tutkimustoiminta kohdistuu erityisesti rahoitukseen ja ulkoiseen laskentatoimeen. Ryhmän vahvuusalat kattavat alan finanssimarkkinoista tilinpäätösanalyysiin. Vaasan yliopiston rahoituksen ja rahoituksen laskentatoimen tutkijat ovat kuuluneet edelläkävijöihin alansa tutkimuksessa Suomessa. Kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana he ovat julkaisseet satoja tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä arviointimenettelyä noudattavissa lehdissä. Viime vuosina tutkimusryhmän jäsenet ovat julkaisseet yli 60 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä referee-journaaleissa.

Tutkimusperinne heijastuu vahvasti myös ryhmän nykyiseen toimintaan ja painotuksiin. Viimeaikaiset hankkeet ovat suuntautuneet tutkimaan rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sen liittymistä yritysten rahoituksen hankintaan ja sijoittajien päätöksentekoon.

Tutkimusryhmä on kansainvälisesti suuntautunut. Sillä on useita yhteistyökumppaneita suomalaissa ja ulkomaisissa korkeakouluissa sekä rahoituslaitoksissa. Sen jäsenet ovat saaneet useita kansainvälisiä tutkimuspalkintoja. Ryhmän hankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia ja Tekes. Vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessa Vaasan yliopiston rahoituksen ja rahoituksen laskentatoimen tutkijat sijoitettiin tutkimuksilla mitattuna kymmenen tuotteliaimman eurooppalaisen yliopiston ja kauppakorkeakoulun joukkoon.

Tutkimusryhmää vetää professori Jussi Nikkinen.

Jussi Nikkinen 
Professori, liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8429
Tervahovi D309 
Päivitetty 01.03.2018 - Verkkotoimitus
Login