Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeet

 • GeoEnergian tutkimusalusta: ajanmukainen mittauskalusto (DTS, DTRT, sääasema, energiavuomittaus) eri geoenergian muotojen tutkimiseen
 • Meteoria: uusiutuvan energian saarekekäytön LivingLab-kohde; hankekokonaisuudelle on myönnetty pohjoismainen Nordens Gröna Bälte –ympäristöpalkinto vuonna 2011)
 • Maailmanperintöportti: geoenergian sovellutuksia tutkiva, rakenteilla oleva LivingLab –kohde
 • Biopolttoainelaboratorio: polttoainetutkimuksiin keskittyvä tutkimusalusta
 • TransAlgae: levän viljelyä, keruuta ja sovellutuksia tutkiva  Botnia-Atlantica –hanke; Ruotsi, Norja
 • AIKO-Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen asuinalue; hankkeessa tutkitaan uuden rakennussuunnittelussa olevan kaupunkialueen potentiaalisia energiaratkaisuja
 • WindCoe: pohjoismainen (Ruotsi, Norja) tuulienergian tutkimusalusta
 • WindSoMe: Tuuliturbiinien tuottaman äänen mallinnus ja mittaaminen; INKA-hanke; LivingLab-hanke
 • eDEMVE: sähkönkäyttöstandardin 61850 sovellukset mm. hajautetun energian ohjauksessa
 • Aktiivinen Energiailma: uudenlaisen talotekniikan ja taloautomaatien tutkimushanke
 • Tuohi: tuorepuun polton edut ja ongelmat
 • HEMU: hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet; Valtioneuvoston kanslian hanke
 • Aurinkoenergian laajenemisen kaavoitusvaikutuksia: tutkimus aurinkoenergian tulevaisuuden näkymistä ja kaavoitusvaihtoehdoista
 • S-Step: koneistojen ja tuotannon luotettavuustutkimuksia. Yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
 • FLEXe-partnerit: Fortum, ABB, Wärtsilä, Elenia ym yhteensä kymmeniä partnereita
 • FCEP: Energia-alan useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia
 • Hercules-2: 33 kv partneria
 • AIKO-Gas:  Kaasuinfrastruktuurin parantaminen
 • Yrityshankkeita: poltto- ja voiteluaineet, päästöjen vähentäminen, prosessimallinnus

Päivitetty 27.02.2017 - Verkkotoimitus
Login