panorama_uusiutuvat.jpg

Uusiutuvat energiat

Sähkö- ja energiatekniikka,
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmä kuuluu tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön ja pääosin energiatekniikan oppiaineeseen, mutta yhteistyötä tehdään tieto- ja tietoliikennetekniikan, tuotantotalouden ja matemaattisten tieteiden kanssa. Lisäksi läheistä yhteistyötä on Vaasan Energiainstituutin ja Levón-instituutin kanssa.

Tutkimusryhmä toimii laaja-alaisesti useiden energiaketjujen alueella. Tutkimusta tehdään kuudella tutkimusalustalla: Biopolttoaine-, Polttomoottori-, Energia-IoT, Tuulienergia-, Geoenergia- ja LogLab-logistiikkalaboratorioissa.

Tutkimusryhmän työn pääpaino on luonnollisesti teknillisessä tutkimuksessa, mutta monet hankkeista ovat monitieteellisiä. Eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyökumppanien kautta käynnissä olevissa tutkimushankkeissa ryhmä selvittää myös sosiaaliseen kestävyyteen, liiketalouteen ja energiaoikeuteen liittyviä näkökohtia.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet, mukaan lukien polttomoottorihankkeet ja langattomia sensoreita tutkivat hankkeet, muodostavat kokonaisuuden, jonka tutkimushankkeilla on useita yhteisiä rajapintoja. Hankkeista osa on SHOK-hankkeita (Strategisen huippuosaamisen keskittymä), erityisesti CLIC Oy:n hankkeita. Hankkeiden rahoitus on lähes yksinomaan budjettirahoituksen ulkopuolista rahoitusta, mukana on myös EU-rahoitusta.

Tutkimusryhmän antama opetus perustuu laajaan omakohtaiseen tutkimukseen.

Ryhmän johtajana toimii tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen.

Päivitetty 05.11.2018 - Verkkotoimitus
Login