Hyvä hallinto ja perusoikeudet

Julkisoikeus,
Filosofinen tiedekunta,
Vaasan yliopisto

Hyvä hallinto ja perusoikeudet (HYPER) -tutkijatiimimme tutkii hyvään hallintoon, hallinnon muutokseen ja perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Hallinnon jatkuva muutos, erityisesti yksityinen -julkinen -yhteistyö sekä yksityisen ja julkisen rajan liike ovat suunnanneet kiinnostustamme ihmisten moninaisten oikeuksien ja puhevallan kysymyksiin. Julkisen toiminnan uudet haasteet ovat nostaneet esille hyvinvointiin ja ihmisten osallisuuteen liittyvät kysymykset. Olemme kiinnostuneita paitsi yleishallinto-oikeudellisista kysymyksistä myös hallinto-oikeuden erityisaloista valtion ja kuntien toiminnassa, esimerkiksi opetustoimeen ja sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Yksityinen toimintakin on tutkimuskohteenamme silloin kun yksityiset hoitavat julkisia hallintotehtäviä.

Tutkimuksemme metodit ovat moninaiset ja vaihtelevat. Teemme perinteistä lainopillista tutkimusta, mutta varsin usein liitämme siihen vertailevaa, oikeussosiologista tai oikeuspoliittista arvioivaa tutkimusta. Yliopiston painoalalla tutkimuksemme liittyy johtamisen alaan: tarkastelemme muuttuvan julkisen toiminnan oikeudellisia reunaehtoja.

Tutkijatiimin johtaja on professori Eija Mäkinen.

Eija Mäkinen 
Professori emerita
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Päivitetty 23.01.2015 - Filosofinen tiedekunta
Login