panorama_labyrintti.jpg

Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtaminen

Johtamisen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Deliberatiivinen hyvinvointipolitiikka ihmisten osallisuuden tulkkina

Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan tutkimusryhmä kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyshallintotieteen, aluetieteen sekä julkisoikeuden innokkaan ja toimeliaan tutkijajoukon. Tutkimusryhmä asettuu yliopiston johtamisen ja muutoksen painoalalle, joka on määritelty Vaasan yliopiston strategiassa 2017-2020.

Määrittelemme deliberatiivisen (puntaroivan) hyvinvointipolitiikan vuoropuheluksi hyvinvoinnin sisällöllisten, alueellisten ja oikeudellisten tekijöiden sekä kansalaisten, potilaiden, asiakkaiden, poliittisten päättäjien ja hallinnon välillä. Tutkimusryhmälle deliberatiivinen hyvinvointipolitiikka edustaa kansalaisten osallistumista hyvinvoinnin ja hyvinvointijärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen; kaikkea sitä, mitä ihminen tarvitsee toimiessaan aktiivisena osana yhteiskuntaa sekä sen palveluja, systeemejä ja instituutioita.

Teoreettisesti deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan tutkimus kytkee yhteen normatiivisen ja ymmärtävän tutkimuksen sekä näiden empiiriset analyysit. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa uudet demokratiainnovaatiot, kuten kansalaisraadit, World Café -tyyppiset mallit tai deliberatiiviset kompleksisuusfoorumit. Demokratiainnovaatiot ovat keskeinen osa paikkaperustaisen hallinnan avulla tuotettuja hyvinvoinnin ja osallisuuden rakenteita.

Lisäksi ryhmässä keskitytään muun muassa kompleksisuuden johtamisen ja pirullisten ongelmien kysymyksiin sekä palvelujärjestelmien toimivuuden ja ihmisten perusoikeuksien analyyseihin. Palvelujärjestelmiin liittyen tutkimuskohteinamme ovat myös hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen oikeudelliset ja toiminnalliset kysymykset, muun muassa julkisten hankintojen maailma.

Pirkko Vartiainen
tutkimusryhmän johtaja,
professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Päivitetty 22.02.2018 - Verkkotoimitus
Login