panorama_1e70b16e137a19a0b1611e7b84ced46135e89688968_video_s6a9407_fi.jpg

Viestintätieteet

Vaasan yliopiston viestintätieteiden tutkimuksessa limittyvät kolme toisiaan täydentävää profiilialuetta: digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän tutkimus.

Digitaalisen median tutkimus keskittyy digitaalisten medioiden nykytilaan, tulevaisuuteen ja historialliseen kehitykseen sekä muutoksien hallintaan. Tutkimuksellisena pohjana toimivat mediatutkimus, digitaalisten medioiden tutkimus ja pelitutkimus.

Organisaatioiden viestinnän tutkimuksessa perehdytään organisaatioiden viestinnän rakenteisiin ja sisältöihin. Organisaatioiden viestinnän eri muotoja, kuten sijoittajaviestintää ja yritysvastuun viestintää, tarkastellaan soveltaen etenkin erikoisalaviestinnän ja diskurssintutkimuksen lähestymistapoja. Tutkimuksen kohteita ovat myös yritysviestintä, tiedeviestintä, terveysviestintä ja erikoisjournalismi.

Teknisen viestinnän tutkimuksessa paneudutaan tuotteisiin, laitteisiin ja palveluihin liittyvään ohjeistukseen ja viestintään sekä niiden suunnitteluun. Viestintätieteissä teknisen viestinnän osaaminen pohjautuu erikoisalaviestinnän, terminologian, käytettävyyden ja digitaalisen viestinnän tutkimukseen.

Päivitetty 17.01.2018 - Verkkotoimitus
Login