panorama_auditing3.jpg

Auditing and Control in Accounting

Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö,
Vaasan yliopisto

ACA-tutkimusryhmä tuottaa korkealaatuista kansainvälistä tutkimusta ja koulutusta. Asiantuntemuksensa kautta ACA toimii yhteiskunnallisena vuorovaikuttajana alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimus

ACAn tutkimustoiminta on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua korkeata tasoa ja tutkimusryhmällä on erittäin hyvät suhteet kansainvälisiin huippututkijoihin. Tutkimusryhmän menestystekijänä on aktiivinen ja tiivis yhteistyö tutkimusryhmän jäsenten välillä. Tutkimusohjelma tuottaa väitöskirjoja ja tutkimuksia, joita on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä huippulehdissä. Tämän lisäksi tutkimusryhmä julkaisee tuloksiaan myös kotimaisissa ammattilehdissä.

Koulutus

ACA-tutkimusryhmän jäsenet hoitavat laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelman opetuksen Vaasan yliopistossa. Opinnot rakentavat asiantuntijuuden talousjohtamisen, tilintarkastuksen ja johdon laskentatoimen erityisalueille. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia taloushallinnon suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tilintarkastukseen liittyvissä vaativissa työtehtävissä. Dynaaminen ACA-tutkimusryhmä on luonut myös erinomaiset puitteet laskentatoimen ja tilintarkastuksen tohtoriopintoihin. 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa muodostaa luontevan osan ACAn toimintaa. Tutkimusryhmä toimii tutkimustiedon tuottajana, välittäjänä ja soveltajana. Ryhmän jäseniä toimii merkittävissä asiantuntijatehtävissä omilla erityisaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Esimerkkeinä voidaan mainita lainsäädännölliset tehtävät, ammattitutkintoihin liittyvät tehtävät ja aktiivinen toiminta yritysmaailmassa.

Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Marko Järvenpää.

Marko Järvenpää 
Professori, liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Laskentatoimi
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8440
Tervahovi D342 
Päivitetty 18.07.2018 - Verkkotoimitus
Login