Tutkimusyhteistyö ja -palvelut

Tutkimukselle tekijä

Vaasan yliopiston painoalat ovat energia ja kestävä kehitys, johtaminen ja muutos sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Yliopiston tutkimusta tehdään usein yhteistyössä mm. yritysten, yhteisöjen sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet tai tilaustutkimukset. Tutkimusyhteistyötä yliopistossa tekevät niin yksiköt, alustat, tutkimusryhmät, erillislaitokset kuin yksittäiset tutkijatkin.

Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä Vaasan yliopiston kanssa, voit ottaa yhteyttä joko suoraan asianomaiseen yksikköön/tutkimusalustaan/asiantuntijaan tai yliopiston Tutkimuksen palvelut ja Tutkijakoulu -yksikköön, josta yhteydenottosi ohjataan eteenpäin oikealle taholle yliopiston sisällä.

Levón-instituutti on Vaasan yliopiston tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa yliopiston osaamista yhteiskunnan käyttöön. Tutkimuksen saralla instituutti on erikoistunut energia-alaan, aluekehittämiseen ja johtamiseen liittyvään tutkimukseen sekä arviointitutkimukseen.

Päivitetty 15.02.2019 - Verkkotoimitus
Login