Tutkimus

Tutkimus on yliopiston perustehtävä. Yliopiston alat ovat kauppatieteet, hallintotieteet, viestintä sekä tekniikka. Tutkimuksessamme keskitymme erityisesti valitsemiimme strategisiin painoaloihin:

  • johtaminen ja muutos
  • energia ja kestävä kehitys
  • rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko

Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentää kolme uutta ilmiölähtöistä tutkimusalustamme, jotka avaavat ovemme ympäröivään yhteiskuntaan: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Innovation and Entrepreneurship InnoLab ja Digital Economy.

Tohtorikoulutusta varten yliopistolla on tutkijakoulu. Tutkimusta tehdään nykyaikaisesti monitieteisissä ja usein kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Vaasan yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiä ohjeita.

Päivitetty 28.01.2018 - Verkkotoimitus
Login