Kaikkia avoinna olevia työpaikkoja haetaan Laura-rekrytointijärjestelmän kautta. Hakijan vastuulla on varmistaa, että hakuilmoituksessa mainitut hakuasiakirjat löytyvät Laura-hakujärjestelmästä määräaikaan mennessä.

Hakuajan päätyttyä Vaasan yliopisto valitsee hakijoiden joukosta ne, jotka jatkavat haun toiseen vaiheeseen. Tehtäväkohtaisesti rekrytoiva osapuoli tai siihen valittu nimitystoimikunta sopii haastattelukäytännöistä ja muista rekrytointiin liittyvistä toimenpiteistä sekä päättää mahdollisista kielitesteistä, soveltuvuusarvioinneista ja opetusnäytteen antamisesta.

Vaasan yliopistolla on oikeus perustellusta syystä jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Valintaa opetus- ja tutkimustehtäviin määrittelee yliopistolaki (558/2009) ja tämän perusteella laadittu Vaasan yliopiston johtosääntö.

Valinta opetus- ja tutkimustehtäviin

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviin otettaessa hakijoiden ansioita ja osaamisia arvioidaan laajasti eri osa-alueilta. Hakuilmoituksissa ilmoitetaan tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytykset ja valintakriteerit.

Siltä osin kuin tehtävän täyttö sitä edellyttää, hakuasiakirjat voidaan lähettää sisäisille ja/tai Vaasan yliopiston ulkopuolisille tieteenalan asiantuntijoille arvioitavaksi.

Opetusnäyte

Opetus- ja tutkimustehtäviin valittaessa osa hakijoista voidaan pyytää antamaan opetusnäyte osana opetustaidon kokonaisarviointia. Opetusnäyte on julkinen tilaisuus ja sen kesto on noin 30 minuuttia. Opetusnäyte voidaan myös nauhoittaa.

Kielitaito

Yliopistoille annetun asetuksen (770/2009) mukaan henkilöltä vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Asetuksen edellyttämä kielitaito on henkilöllä, joka on saanut koulusivistyksen tai suorittanut yliopistotutkinnon asianomaisella kielellä. Kielitaito voidaan osoittaa myös muun suomalaisen korkeakoulun antamalla todistuksella. Mikäli edellytetty kielitaito ei ilmene hakijan hakemuksesta, voidaan käyttää haastattelua, näyteluentoa tai muuta sopivaa keinoa kielitaidon arvioimiseksi.

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa, jonka esimies määrittää yhteistyössä valittavan henkilön kanssa.