Valtioneuvosto on nimittänyt Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmin jäseneksi oikeusministeriön alaiseen Taloudenhallinnan neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan tehtävinä on muun muassa edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta. Se tukee alan toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemisessä. Professori Kalmi edustaa neuvottelukunnassa erityisesti tiedeyhteisöä.

– On hienoa, että työni talousosaamisen parissa saa tällä tavalla tunnustusta. Neuvottelukunnan jäsenyys antaa erinomaiset edellytykset rakentaa talousosaamisen kehittämistä yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa, sanoo Kalmi.

Professori Kalmi nimitettiin Taloudenhallinnan neuvottelukuntaan kaudelle 2.5.2018–1.5.2023.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta toimi aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä, mutta siirtyi tänä keväänä oikeusministeriön yhteyteen. Myös talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus ja valvonta on siirtynyt vuoden alusta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Lisätiedot:

Panu Kalmi, taloustieteen professori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8528, panu.kalmi(at)univaasa.fi

Julkaistu 13.05.2019.

Takaisin