Promootio on akateemisen työn korkein juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen tohtoreita ja kunniatohtoreita, joskus myös maistereita. Promootio-sana juontuu latinan verbistä promovere: siirtää eteenpäin, edistää, ylentää.

Promootioperinne on lähtöisin keskiajalta, Euroopan vanhimmista yliopistoista. Bolognan yliopistossa on juhlittu promootiota jo 1100-luvulla, Pariisissa 1200-luvulla ja 1300-luvulla länsimaissa jo melko yleisesti. Suomeen promootioperinne rantautui Uppsalasta, ja ensimmäinen promootio järjestettiin Turun akatemian aikana vuonna 1643. Silloin promovoitiin 10 filosofian maisteria. Siitä lähtien promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan.

Promootiojuhlallisuudet kestävät yleensä kolme päivää ja koostuvat useista eri tilaisuuksista. Perinteillä on juhlamenoissa erittäin tärkeä osa. Promootio kuitenkin elää ajan ja yliopistonsa mukana, joten eri yliopistoissa promootioperinteistä on muovautunut omanlaisiaan.

Tohtorinhattu

Hattua pidettiin vapaan ja itsenäisen miehen tunnuksena jo vanhan Rooman aikana. Vapautettu orja sai uuden asemansa merkiksi punaisen hatun ja Rooman senaattorit käyttivät purppuraista päähinettä. Yliopistoissa tohtorin hattu on aina symboloinut tieteen vapautta. Tohtorinhatun kehitysvaiheet ovat jääneet monilta osin epäselviksi. Aikoinaan vanhassa Turun yliopistossa ainakin filosofian maisterit saivat Uppsalan mallin mukaan promootiossa purppuranpunaiset baretit. Nykyään käytettävä tohtorinhattu otettiin ilmeisesti käyttöön vasta vuoden 1828 sääntöuudistuksen ja yliopiston Helsinkiin muuttamisen jälkeen.

Hattujen värit ovat myös vaihdelleet. Nykyään teologian tohtoreilla on violetti hattu, oikeustieteen tohtoreilla vaaleanpunainen, lääketieteen tohtoreilla vihreä, taiteen tohtoreilla trikolorinsininen, liikuntatieteen tohtoreilla tummansininen ja muilla, myös Vaasan yliopiston tieteenaloilla, musta. Tohtorinhattu muistuttaa malliltaan silinteriä. Hatussa käytetään yliopiston tai tieteenalan tohtorinhattumerkkiä. Vaasan yliopistossa on käytössä oma, kaikille tieteenaloille yhteinen merkki, jonka on suunnitellut heraldikko Juhani Vepsäläinen.

 

Tohtorinmiekka

Perinne jakaa tohtorinmiekkoja on peräisin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Miekka tohtorin arvon symbolina otettiin Suomessa käyttöön Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhlassa vuonna 1840. Tohtorinmiekka on kehittynyt virkamiesaatelin aikanaan käyttämästä puku- eli virkamiekasta. Tuolloin sen tarkoitus oli osoittaa yhteiskunnallista asemaa. Nykyään tohtorinmiekka symbolisoi totuutta eli se on symbolinen hengen ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseen. Eri yliopistojen miekoissa käytetään yliopistojen omia tunnuksia.

Tohtorinmiekkana käytetään ensisijaisesti Suomen virallista mustakahvaista siviilimiekkaa, joka on Saksalaisperäinen. Itse miekan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuppi sekä pidike. Miekkaan kiinnitetään yliopiston tunnus ja kaiverretaan nimi ja päivämäärä.

 

Promootiot Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopistossa on juhlittu promootiota tähän mennessä neljä kertaa. Ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin Vaasan korkeakoulun 20-vuotisjuhlavuonna 1988. Tuolloin promovoitiin 7 kunniatohtoria, 10 kauppatieteiden tohtoria sekä 188 kauppatieteiden, filosofian ja hallintotieteiden maisteria.

Vaasan yliopiston toinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin 30-vuotisjuhlavuonna 1998. Tuolloin promovoitiin 8 kunniatohtoria, 31 filosofian, hallintotieteiden ja kauppatieteiden tohtoria sekä 90 kauppatieteiden, filosofian ja hallintotieteiden maisteria.

Kolmas promootio vuonna 2006 oli osa Vaasan kaupungin 400-vuotisjuhlavuotta. Tilaisuudessa promovoitiin 12 kunniatohtoria sekä 60 tohtoria kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Edellisen kerran promootio järjestettiin vuonna 2011, ja tilaisuudessa promovoitiin 10 kunniatohtoria sekä 43 tohtoria kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Promootiosanasto

Matrikkeli, promovendi, offisiantti... Lue mitä promootioon liittyvät sanat tarkoittavat.

Lue lisää

Promootiotoimikunta

Promootiotoimikunta

Rehtori Jari Kuusisto, puheenjohtaja
Yliopistonlehtori Kirsi Lehto, filosofinen tiedekunta
Professori Pirjo Laaksonen, kauppatieteellinen tiedekunta
Professori Petri Helo, teknillinen tiedekunta
Päällikkö Virpi Juppo, Tutkimuksen palvelut ja Tutkijakoulu
Markkinointiassistentti Tiia Röksä
Tohtorikoulutettava Tiina Leposky, tohtoripromovendien edustaja
Pääsihteeri Kaisa Paavola, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Johdon assistentti Linda Westerlund, promootio koordinaattori ja toimikunnan sihteeri

Promoottorit

Professori Pirkko Vartiainen, hallintotieteet
Professori Jorma Larimo, kauppatieteet
Professori Seppo Pynnönen, tekniikka
Professori Merja Koskela, viestintä ja kielet

Juhlamenojen ohjaaja
Professori Pirjo Laaksonen

Yliairut
Professori Panu Kalmi

Yhteystiedot

Promootion koordinaattori
Linda Westerlund
promootio@univaasa.fi
020 449 8076