Tohtoripromootioon voivat osallistua promovendeinä kaikki Vaasan yliopistossa
tohtoriksi väitelleet, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin promootioihin. Vielä kesäkuu 2018 valmistumispäivänä valmistuvat uudet tohtorit ehtivät ilmoittautua mukaan promootioon.

Promovendit osallistuvat promootioon yleensä puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa. Seuralainen on mukana kaikissa kolmipäiväisissä juhlallisuuksissa. Promootioon voi osallistua hyvin myös ilman seuralaista.