Eric von Hippel tunnetaan uraauurtavasta käyttäjäinnovaatioita koskevasta tutkimustyöstään. Hän toimii professorina MIT Sloan School of Managementissa Yhdysvalloissa, jossa hänellä on kaksi professuuria.

Von Hippel on johtamisen professori sekä innovaatioiden ja teknisten järjestelmien johtamisen professori.  Hän on Carnegie Mellonin yliopistosta väitellyt filosofian tohtori. Lisäksi hän on Hamburg-Harburgin teknisen yliopiston, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun ja Ludwig-Maximillians Universität Münchenin kunniatohtori.

Vaasan yliopisto on tehnyt useita vuosia tutkimusyhteistyötä von Hippelin kanssa ja kehittänyt hänen kauttaan tutkijavaihtoa MIT Sloan School of Managementin kanssa. Tuloksena on syntynyt korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä tehty kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan politiikkaohjelma. Von Hippelin ansiosta Vaasan yliopisto voi hyödyntää opetuksessaan MIT:n käyttäjäinnovaatioihin liittyvää materiaalia.

Julkaistu 23.05.2018.

Takaisin