Jarkko Raitio

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@univaasa.fi