Tiina Koskelainen

Tutkijatohtori

KTT
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8419
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F380

KTT (Jyväskylän yliopisto, tietojärjestelmätiede)

Opetus

TITE2220 Introduction to e-business (lukuvuosi 2019-2020)

Tutkimus

Työskentelen DigiConsumers -projektissa, jonka tarkoituksena on edistää nuorten taloudellisia ja digitaalisia taitoja sekä tunnistaa ja puuttua mahdollisiin ongelmiin, joita nuoret kohtaavat nopeasti digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa.

Olen tietojärjestelmätieteen tutkija ja mielenkiintoni kohdistuu yleisesti mm. yksilöiden informaatioteknologian (IT) käyttöön, käytön muuttumiseen, sosiaalisen median käyttöön, teknostressiin ja muihin IT:n käyttöön liittyviin negatiivisiin asioihin, sekä tietojärjestelmätieteen teorioihin ja teorisointiin.

Research gate

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS