Tiina Leino

Tohtorikoulutettava

Johtamisen yksikkö, Henkilöstöjohtaminen
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8518

Tutkimus

Tutkimusaiheeni liittyy epäviralliseen johtajuuteen ja työn prosessuaalisuuteen. Tutkimusintressini liittyvät hyvään ja muuttuvaan työelämään ja siihen liittyvään johtamisen, organisaatioiden, organisaatiokulttuurien, hierarkioiden, työn tekemisen tapojen ja yksilöllisten arvostusten muutokseen. Olen kiinnostunut myös työn ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Ammatillinen taustani on kansainvälisissä projektiorganisaatioissa yksityisellä sektorilla ja aluekehittämisessä julkisella sektorilla.

Yhteydet

LinkedIn

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS