Nurul Abdul Malek

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous
nurul.abdul.malek