Helka Kalliomäki

Apulaisprofessori, innovaatiopolitiikka (tenure track)

Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8411
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F314

Koulutus

Filosofian tohtori: Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos, 2012

Filosofian maisteri: Oulun yliopisto, Maantieteen laitos, 2007

Opetus

HTK1100 Aluetieteen perusteet

HTK2102 Kaupunkikehittämisen pelikenttä

HTK2105 Data-driven governance and regional development

HTK2601 Tutkimusmenetelmät

Pro gradu -tutkimusseminaari

Viimeisimmät tutkimusprojektit

- Business Finland, 2020, Evolving innovation space, RDI policies and impact evaluation (CO-I, UVA & international consortium joint project)

- ERDF/Interreg Botnia-Atlantica, 2020, FAIR - Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation (CO-I, responsible person of UVA, UVA & Umeå University & cross-border consortium joint project)

- Turun kaupunkitutkimusohjelma, 2018, Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona (CO-I, Turun ja Tampereen yliopiston yhteishanke)

- ESPON, 2018, Potentials of big data for integrated territorial policy development in the European growth corridors (PI; Turun yliopiston ja Tarton yliopiston yhteishanke)

- Turun kaupunkitutkimusohjelma, 2017, Muutosvoimainen strateginen kaupunkikehittäminen - Kilpailukyvyn ja vuorovaikutteisuuden vuoropuhelu? (CO-I; Turun yliopiston ja Aalto yliopiston yhteishanke)

- Uudenmaanliitto/AIKO-rahoitus, 2017, Meriklusterin verkostoanalyysi Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä (PI; Turun yliopiston, MDIn & Swecon yhteishanke)

- Turun yliopisto ja Turun kaupunki, 2017, Innovation Districts in Emerging and Advanced Economies for Sustainable Urban Development (CO-I)

- Tekes, 2017, Sustainability and transparency in shipbuilding networks SUSTIS (CO-I)

- Turun kaupunkitutkimusohjelma, 2015, Tietoon perustuva päätöksenteko Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä (PI; Turun yliopiston ja SYKEn yhteishanke)

Viimeisimmät julkaisut (vertaisarvioidut tieteelliset journal-artikkelit ja kirjaluvut)

- Eriksson T, Halla H, Heikkilä M & Kalliomäki H 2019. Entrepreneurial competences and business model innovation in Finnish horticulture industry: insights on industrial renewal. Agricultural and Food Science, accepted for publication.

- Granqvist K, Mäntysalo R, Mattila H, Hirvensalo A, Teerikangas S & Kalliomäki H 2019. Kaupungin strateginen spatiaalinen suunnittelu - Navigointia eri skaalojen ja rationaliteettien välillä. Yhdyskuntasuunnittelu 57: 1, 11?25.

- Kalliomäki H 2018. Recontextualising Oregon's Urban Growth Boundary to city-regional planning in Tampere, Finland: need for strategic bridge-building. Planning Theory and Practice, 19: 4, 514?533.

- Kalliomäki H & Vahlo J 2017. Kulttuurisuunnittelu lähestymistapana kaupunkien yhteiskehittämiseen. Häyrynen M & Wallin A (toim.). Kulttuurisuunnittelu ? kaupunkikehityksen uusi näkökulma. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

- Kalliomäki H 2015. Reframing strategic spatial planning as a trading zone between state-led and place-based interests: reflections from Maryland and Finland. Land Use Policy 42, 113-123.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi