Kirjoitusohjeet ja plagiaatintunnistus

Vaasan yliopistossa on yhteiset kirjoitusohjeet, joita käytetään kandidaatintutkielmissa, pro gradu -tutkielmissa, diplomitöissä ja lisensiaatintutkimuksissa. Kirjoitusohjeita sovelletaan myös harjoitustöissä. Osana koulutuksen laadunvarmistusta käytämme sähköistä plagiaatintunnistusta.

Kirjoitusohjeet

Vaasan yliopiston yhteiset kirjoitusohjeet löytyvät kirjaston Libguidesista. Kirjoitusohjeissa käytetään APA-tyylin viittauksia, jotta lähteiden ja viitteiden hallinta on helppoa. Ohjeissa on paljon esimerkkejä erilaisista tilanteista, mikä helpottaa opiskelijan kirjoitustyötä.

Plagiaatintunnistus

Sähköinen plagiaatintunnistus on osa koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää.

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ei ole erillinen ohjauksen tai arvostelun muoto tai tapa, vaan järjestelmä toimii apuvälineenä ohjaus- ja arvosteluprosessissa.

Vaasan yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Ohjelmana on Turnitin.

Opiskelija vie opinnäytteensä plagiaatintunnistusohjelman tarkistukseen (Moodleen) viimeistään siinä vaiheessa, kun työ aiotaan jättää arvioitavaksi.

Kaikkien tarkastukseen jätettävien opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä plagiaatintunnistusohjelmaa. Sen jälkeen ohjaaja antaa luvan tallentaa työn Osuva-julkaisuarkistoon.

    Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?