Kesäajan opinnot

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla.

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Sivuaineopinnot,

Tietoa kesäajan opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Henkilöasiakkaat > Opiskelijat > Opintotuki > Opintotukiaika.

Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?