Professori Teija Laitinen jatkaa PRH:n tilintarkastuslautakunnassa

Julkaistu 19.12.2018.

Professori Teija Laitinen on jäsenenä PRH:n tilintarkastuslautakunnassa, joka päättää tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaisee tilintarkastusvalvonnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Teija Laitinen on nimitetty valtioneuvoston yleisistunnossa 13. joulukuuta 2018 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) alaisuudessa toimivaan tilintarkastuslautakuntaan seuraavalle kolmivuotiselle toimikaudelle ajalle 1.1.2019–31.12.2021.

Laitinen on toiminut lautakunnan jäsenenä myös sen ensimmäisenä toimikautena 1.1.2016­­-31.12.2018.

Tilintarkastusvalvonta on ollut yksi PRH:n tehtävistä vuodesta 2016 lähtien, jolloin aiemmin tehtävää hoitaneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta lakkautettiin.

PRH:n Tilintarkastusvalvontayksikkö hyväksyy uudet tilintarkastajat, ohjaa ja kehittää tilintarkastusta yleisesti ja valvoo tilintarkastajien toiminnan laatua Suomessa. Sen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä tilintarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa päättää tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaista oikaisuvaatimukset, jotka on tehty valvonnan päätöksistä.

Professori Teija Laitinen on toiminut aikaisemmin useita vuosia valtiovarainministeriön alaisuudessa toimineen julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana.

Lisätiedot

Professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8444, teija.laitinen(at)univaasa.fi

Takaisin

Päivitetty 19.12.2018 - Verkkotoimitus
Login