Harva työntekijä ymmärtää työpaikkansa strategiaa

Julkaistu 14.04.2016.

Kun strategiaa ei tunneta, ei sitä myöskään voida toteuttaa.

Johtamisen alan väitöskirjaa Vaasan yliopistossa tekevä Maarika Maury havaitsi uudessa tutkimuksessaan, että strategiat ovat jääneet tuntemattomaksi sanahelinäksi yritysten työntekijöille .

- Vain kaksi prosenttia työtekijöistä tuntee oman organisaationsa strategian, Maury sanoo.

Maury kartoitti tutkimuksessaan, miten hyvin yhtiön ylin johto, keskijohto ja muu henkilökunta tuntevat oman yrityksensä strategian. Tutkimuksessa oli mukana 150 erikokoista organisaatiota useilta eri toimialoilta ja vastaajina lähes 10 000 työntekijää organisaatioiden eri tasoilta.

Tutkimuksesta selvisi, että yhtiön strategian ymmärtäminen oli työntekijöiden lisäksi hukassa myös yritysten johdolta. Yhtiöiden ylimmästä johdosta 13 prosenttia ja keskijohdosta vain kahdeksan prosenttiapystyy ilmaisemaan yrityksen strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty.

– Jos johto ei tunne tai muista strategiaa, miten voidaan olettaa, että työntekijätkään tietäisivät sen, Maury kysyy.

Tutkimustulos on osatulos Mauryn tekeillä olevasta väitöskirjasta. Hänen tavoitteensa on saada väitöstutkimus valmiiksi tämän vuoden aikana. Maury työskentelee konsulttiyhtiön toimitusjohtajana.

Strategiat on tutkimuksen mukaan yleensä kirjattu ja julkaistu hyvin. Työntekijöitä on myös osallistettu strategisten painopisteiden laadinnassa.

Mauryn mukaan strategian todellinen vaikutus jää kuitenkin usein hyvin pieneksi, sillä vain harva työntekijä aidosti ymmärtää yhtiön tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Kaikkein huolestuttavinta on se, että yrityksen johtokaan ei tunne strategiaa, eikä vie sitä eteenpäin. Syytä kuitenkin olisi, sillä ne yritykset, joissa strategia tunnetaan, menestyvät parhaiten.

Takaisin

Päivitetty 14.04.2016 - Verkkotoimitus
Login