Uutiset: kategoria "yhteistyo"

Kategoriat:

thumbnail_img_1989-lahi-inno-vaaka.jpg

25.06.2020

Lähiö-Inno starttaa syksyllä – uusi tutkimus pureutuu alueelliseen eriytymiseen Vaasassa

Vaasan yliopisto ryhtyy tutkimaan alueellisen eriytymisen torjumista ja asukkaita osallistavia käyttäjäinnovaatioita. Yliopiston tutkijoiden ideoima hanke valittiin ympäristöministeriön kansalliseen lähiöohjelmaan 2020–2022: Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta.

thumbnail_twitter-292994_1920.jpg

25.06.2020

Pelkkä mainosten survominen someen ei riitä – asiakkaan sitoutumisarvo kasvaa vuorovaikutuksesta

Yrityksen kannattaa keskittyä vuorovaikutukseen ja yhteyksien luomiseen sosiaalisen median markkinointistrategiassaan, sillä se lisää asiakkaan sitoutumisarvoa, ilmenee uudesta Vaasan yliopiston tutkimuksesta.

thumbnail_shutterstock_515324743.jpg

23.06.2020

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu edistävät resurssiviisaiden toimintatapojen juurtumista Pohjanmaan teollisuuteen

Vaasan yliopisto ja Muova (VAMK) ryhtyvät tutkimaan resurssiviisauden strategioita sekä kehittämään virtuaalista demonstraatio- ja tutkimusalustaa, jonka tarkoituksena on auttaa teollisia yrityksiä ymmärtämään ja kokeilemaan resurssiviisaita toimintatapoja. Keväällä käynnistynyttä hanketta rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto.

thumbnail_sara_photo_055-002.jpg

23.06.2020

Väitös: Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

thumbnail_vy_valmiit_300ppi_103.JPG

15.06.2020

Vaasan yliopistolle tukea jatkuvan oppimisen kehittämiseen

Vaasan yliopisto yhteistyökumppaneineen on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkuvan oppimisen kehittämiseen 920 000 euroa kahteen eri hankkeeseen: työttömien korkeakouluttamiseen ja työllistämiseen työvoimapulasta kärsiville aloille sekä energiavarastoinnin osaamisen kehittämiseen.

thumbnail_img_1600-junhua.jpg

12.06.2020

Väitös: Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat voivat osittain rajoittaa pankkien kiinteistöriskejä

Junhua Jiangin väitöskirjatutkimuksen mukaan Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat, joilla pyritään vakauttamaan tai hidastamaan asuntojen hinnannousua, voivat vähentää kahdentyyppisiä kiinteistöriskejä pankeille: kiinteistöyritysten diskonttokorkoriskejä ja kokonaisriskejä. Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat eivät voi kuitenkaan rajoittaa kiinteistömarkkinoista koituvia riskejä pankeille.

thumbnail_7494819080_420befaa48_k.jpg

11.06.2020

Kuntapäättäjäkysely kertoo: Ilmastotoimien pelätään lisäävän vastakkainasettelua

Yli puolet maamme kuntapäättäjistä kokee, että ilmastonmuutoksen hillinnässä huolestuttavaa on yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kasvu. Monia askarruttaa myös ilmastoimien oikeudenmukaisuus.

thumbnail_digiinnovaatiopien.jpg

09.06.2020

Vaasan yliopisto hakee digitaalisten innovaatioiden organisaatioksi yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa

Vaasan yliopisto on mukana Robocoast-yhteenliittymässä, joka hakee digitaalisten innovaatioiden EDIH-organisaatioksi. Robocoastissa on mukana seitsemän korkeakoulua.