Uutiset: kategoria "vebic"

Kategoriat:

thumbnail_shutterstock_515324743.jpg

23.06.2020

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu edistävät resurssiviisaiden toimintatapojen juurtumista Pohjanmaan teollisuuteen

Vaasan yliopisto ja Muova (VAMK) ryhtyvät tutkimaan resurssiviisauden strategioita sekä kehittämään virtuaalista demonstraatio- ja tutkimusalustaa, jonka tarkoituksena on auttaa teollisia yrityksiä ymmärtämään ja kokeilemaan resurssiviisaita toimintatapoja. Keväällä käynnistynyttä hanketta rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto.

thumbnail_kuva-wasa-citybus-biokaasubussi.jpg

26.05.2020

Vaasan yliopisto vahdittaa biokaasun käytön monipuolistumista Pohjanmaalla

Vaasan yliopisto ryhtyy tutkimaan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia ja raivaamaan biokaasun käytön lisääntymistä rajoittavia esteitä ja pullonkauloja Pohjanmaalla. Käynnistyvää tutkimushanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR.

thumbnail_energy_vaasa_mg_0749.jpg

15.04.2020

Vaasan yliopisto jäseneksi eurooppalaiseen hajautetun energian huippulaboratorioiden verkostoon

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan älyverkkolaboratorio FREESI on hyväksytty jäseneksi DERlabiin, joka on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden kansainvälinen verkosto. Verkostossa on Vaasan yliopiston lisäksi 36 jäsentä, eli yliopistoja ja tutkimuslaitoksia etenkin Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta.

thumbnail_mikulski_ja_hautala.jpg

12.03.2020

Yliopistot ja teollisuus rakentavat tutkimusyhteistyötä - tavoitteena puhtaita ratkaisuja laivoihin ja työkoneisiin

Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi rakentavat Wärtsilän ja AGCO Powerin sekä muiden yritys- ja tutkimuskumppanien tutkimuskonsortiota, joka innovoi yhdessä tiekarttaa kohti vähäpäästöistä merenkulkua ja vähäpäästöisesti toimivia työkoneita. Konsortion tavoitteena on lisäksi kehittää polttoainejoustavia teknologioita ja arvioida niiden vaikutuksia toimialojen koko arvoketjuun. Business Finland rahoittaa valmisteluhanketta.

thumbnail_arto-ojala-12.jpg

05.02.2020

Arto Ojala kansainvälisen liiketoiminnan professoriksi

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on valittu Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professoriksi. Hän aloitti tehtävässään helmikuun alussa.

2.jpg

27.01.2020

Hiilidioksidin talteenotto jäte-energia-alalla

Jäte-energiatuottajat tuottavat Suomessa karkean arvion mukaan noin 1,5 megatonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, joista fossiilisten hiilidioksidipäästöjen määrä on vajaa puolet. Vaikka jäte-energialaitosten hiilidioksidin päästömäärät ovat selkeästi pienempiä kuin esimerkiksi teräs- ja sementtiteollisuudessa, on niillä keskeinen rooli päästöjen vähentämisessä omalla toimialallaan.

thumbnail_cw_1-web.jpg

10.12.2019

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Marraskuussa käynnistynyttä CEE4WES-hanketta rahoittaa Business Finland.

thumbnail_tenuret_kuvaa.jpg

15.11.2019

Vaasan yliopisto palkkasi uusia tutkijoita ”professoripolulle”

Vaasan yliopisto on vahvistanut tieteellistä tutkimustaan palkkaamalla uusia lahjakkaita tutkijoita Tenure track -tehtäviin. Tenure track on tutkijoiden vakinaistamispolku, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arvioiden kautta suoraan professoriksi.