Uutiset: Arkisto

01.01.2017 - 30.12.2017

thumbnail_kollaasiab.jpg

29.12.2017

Vaasan yliopiston uutisvuosi 2017

Kulunut vuosi ollut merkittävän uudistamisen ja kehittämisen aikaa yliopistossamme. Mitä kaikkea tapahtuikaan Vaasan yliopistossa vuonna 2017? Lue uutisrikkaan vuotemme tärkeimmät uutiset: .

thumbnail_liisa_makela_vaakakuva_1.jpg

21.12.2017

Uusi henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä: Jos esimies ei voi hyvin – kaikkien työhyvinvointi kärsii

Vaasan yliopiston uuden henkilöstöjohtamisen professorin Liisa Mäkelän mukaan yrityksissä ja organisaatioissa olisi tärkeää ymmärtää esimiesten työhyvinvoinnin merkitys ja seuraukset. – Jos esimies ei voi hyvin, hän ei myöskään kykene hyvään johtajuuteen työssään. Tällöin myös hänen alaistensa työhyvinvointi kärsii, Mäkelä sanoo.

thumbnail_publiikki_31.jpg

20.12.2017

Vuosi huipentui valmistuvien juhlaan

Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään keskiviikkona 20. joulukuuta järjestetyssä publiikissa. Joulukuussa todistuksensa sai 94 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 7 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

thumbnail_autumn-2475966_1920_niklaksen_juttu.jpg

18.12.2017

Maaseudun paikkaseksikkyyden tutkimus sai rahoitusta Koneen Säätiöltä

Hiljainen, autioituva tienoo vai seksikäs imagon nostattaja? Vaasan yliopisto tutkii maaseudun paikkaseksikkyyttä uudessa monitieteisessä hankkeessa.

thumbnail_jesse_heimonen_3a_vaaka.jpg

12.12.2017

Väitös: Organisaation yrittäjämäisyys ei ole menestyksen tae

Jesse Heimonen tarkastelee johtamisen alan väitöskirjassaan organisaation yrittäjämäisyyttä ja sen vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Valtaosa alan kirjallisuudesta pitää organisaation yrittäjämäisyyttä kilpailuetua tuottavana yrityksen ominaisuutena, mutta väitöskirja paljastaa, että näin ei välttämättä aina ole. – Sen sijaan, että organisaation yrittäjämäisyys tuottaisi aina kaupallisesti menestyviä tuote- ja palveluinnovaatioita, yrittäjämäisyyden...

thumbnail_sanna_heittola_lowres.jpg

11.12.2017

Väitös: Poliisien kielitaidot ovat puutteellisia

Suomen kaksikielisissä poliisilaitoksissa työskentelevien poliisien kielitaito ei ole laissa vaaditulla tasolla, ilmenee filosofian maisteri Sanna Heittolan väitöstutkimuksesta. – Vain vajaa kolmannes suomenkielisistä poliiseista arvioi kielitaitonsa olevan sellaisella tasolla, että he kykenevät hoitamaan työnsä myös ruotsiksi, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Heittola.

thumbnail_eevi-kaisa_kilpio1.jpg

07.12.2017

Vuoden 2017 Paras HR-gradu -palkinto Eevi-Kaisa Kilpiölle

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry on valinnut vuoden 2017 Parhaaksi HR-graduksi Eevi-Kaisa Kilpiön henkilöstöjohtamisen tutkielman. Kilpiö on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan henkilöstöjohtaminen Vaasan yliopistosta toukokuussa 2017.

thumbnail_arup_barua_nailing.jpg

06.12.2017

Väitös: Brändiarkkitehtuuri kansainvälisen yrityskaupan jälkeen – onko yhdenmukaistamisella vaikutusta yrityksen menestykseen?

Kansainvälisen yrityskaupan tai fuusion jälkeen yritykset ovat valintatilanteessa. Yhdenmukaistaako tiukasti yrityksen koko brändijärjestelmä vai pitää ostetun yrityksen eri brändit ennallaan? Arup Baruan tekemän väitöstutkimuksen mukaan yrityksen brändiarkkitehtuurin voimakas yhdenmukaistaminen voi näkyä parempana taloudellisena tuloksena kansainvälisen yritysjärjestelyn jälkeisessä tilanteessa.

thumbnail_kaikki.jpg

05.12.2017

Vaasan yliopiston uudet dekaanit valittu

Vaasan yliopiston uusien akateemisten yksiköiden dekaanit on nimitetty. He aloittavat tehtävässään 1. tammikuuta 2018, jolloin myös Vaasan yliopiston uudistetun organisaation toiminta käynnistyy. Yliopiston organisaatio koostuu ensi vuodesta lähtien neljästä akateemisesta yksiköstä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Teknologia ja innovaatiojohtaminen.

thumbnail_11_jm_merilainen_vaaka.jpg

04.12.2017

Väitös: Länsi-Euroopan osuuspankit ja säästöpankit toivat vakautta talouskriiseihin

Kauppatieteiden maisteri Jari-Mikko Meriläisen väitöskirjatutkimuksesta käy ilmi, että Länsi-Euroopan osuuskuntamuotoiset pankit ja säästöpankit toimivat iskunvaimentimena vuosien 2008–2009 finanssikriisissä ja sitä seuranneessa Euroopan velkakriisissä.

thumbnail_jokipii_annukka.jpg

30.11.2017

Annukka Jokipii Vaasan yliopiston vararehtoriksi

Professori, KTT Annukka Jokipii, 42, on nimitetty Vaasan yliopiston vararehtoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2018.

thumbnail_yliopisto_2_22.jpg

29.11.2017

Liikesivistysrahasto myönsi apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Liikesivistysrahasto on syksyn apurahahaussa myöntänyt apurahoja 3,7 miljoonaa euroa korkeakoulutasoiseen kauppatieteelliseen tutkimukseen ja liiketalouden koulutukseen. Liikesivistysrahaston apuraha myönnettiin 32 Vaasan yliopiston tutkijalle tai työryhmälle. Lisäksi Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikkö sai tukea pohjoismaisen konferenssin järjestämistä varten. Vaasan yliopiston tutkijoiden ja työryhmien apurahojen yhteissumma oli 272 000 euroa.

thumbnail_mikko.jpg

28.11.2017

Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu -palkinto Mikko Latvalalle

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteelliseksi pro graduksi Mikko Latvalan sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkielman. Latvala on opiskellut Vaasan yliopistossa.

thumbnail_heikki_peltomaki_12.jpg

28.11.2017

Väitös: Langattomasti toimiva, huomaamaton elektroniikka on arkipäivää tulevaisuuden elämän rutiineissa

Heikki Palomäen tietotekniikan alan väitöskirjatutkimuksen mukaan pienet, langattomasti tietoa vaihtavat radionapit ovat tulevaisuutta, kun elämisen rutiinit vaativat uudenlaisia älykkäitä, joustavia ja luotettavia ratkaisuja esimerkiksi lasten päiväkodin turvallisuuden valvontaan. – Älykkäästi toimiva elektroniikka lisääntyy ympärillämme ja se tuo uudenlaisia vaatimuksia toteutuksille, sanoo Vaasan yliopistossa maanantaina 4. joulukuuta väittelevä Palomäki.

thumbnail_man_yang_vaaka.jpg

24.11.2017

Väitös: Miten nuori kansainvälistyvä pk-yritys voi saavuttaa globaalia markkinointimenestystä?

Kansainväliseen kasvuun pyrkivillä startupeilla ja nuorilla pk-yrityksillä ei tyypillisesti ole huimia summia tai muita resursseja käytettävänään markkinointiin. Mikä siis keinoksi, kun pyritään valloittamaan maailma vähillä resursseilla? Kauppatieteen maisteri Man Yang on tutkinut väitöskirjassaan niukasti resursseja omaavien, nopeasti kansainvälistyvien yritysten globaalia markkinointia. – Tutkimustulokset osoittavat että kansainvälinen yrittäjämäinen...

thumbnail_kim_berg.jpg

23.11.2017

Kim Bergistä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston vuoden aikuisopiskelija

Vaasan yliopiston avoin yliopisto on valinnut vuoden 2017 aikuisopiskelijakseen vaasalaisen Kim Bergin. Vaasan keskussairaalassa röntgenhoitajana toimiva Berg suorittaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoja tavoitteenaan maisterin tutkinto hallintotieteistä. Lisäksi Berg on Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen, Tehyn päätoiminen pääluottamusmies Vaasan keskussairaalassa sekä Tehyn valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Tällä hetkellä...

thumbnail_img_0677.jpg

22.11.2017

Laskentatehoa ihosyövän tunnistamiseen spektrikameralla - Professori Jarmo Alander sai Suomen Akatemialta tutkimusrahoitusta

Mitä jos ihosyövän ja karieksen voisi tunnistaa spektrikameran avulla? Uudessa Suomen Akatemian rahoittamassa Vaasan yliopiston, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hankkeessa kehitetään optisia laitteita ja laskennallisia menetelmiä, joilla voidaan syväkuvantaa ja mallittaa biologisia pintoja. Tuotantoautomaation professori Jarmo Alander kertoo Vaasan yliopiston käyttävän ja tutkivan hankkeessa FPGA-tekniikkaa, joka on nopea ja energiatehokas...

thumbnail_kati_saarenpaa_2.jpg

20.11.2017

Väitös: Venymistä, sopeutumista ja neuvottelua – kansainvälinen työmatkustus on perheelle iso haaste

Kansainvälisellä työmatkustamisella on havaittu olevan monia positiivisia ja rikastavia vaikutuksia matkustajan urakehitykseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Perheen ja työn yhteensovittamista matkustava työ kuitenkin sotkee tehokkaasti, ilmenee Kati Saarenpään johtamisen alan väitöstutkimuksesta. – Kansainvälinen työmatkustaminen kuormittaa paitsi matkustajaa myös puolisoa ja perhe-elämää. Haasteet aiheutuvat ennen kaikkea monen eri roolin, kuten työntekijän, puolison ja...

thumbnail_martti_ja_toni.jpg

16.11.2017

Presidentti Ahtisaari: Taistelen loppuelämäni pohjoismaisten arvojen puolesta

Rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari vieraili eilen Vaasan yliopistolla. Ahtisaari-päivien seminaarin puheenvuorossaan hän puhui paitsi konfliktien ratkaisusta ja pakolaiskriisistä, myös pohjoismaisista arvoista, jotka ovat hänelle hyvin tärkeitä. – Meillä on demokraattinen ja reilu yhteiskunta, joka antaa hyvän koulutuksen ja jossa tyttöjä ja poikia kohdellaan samalla tavoin. Tulen taistelemaan loppuelämäni sen puolesta, että pohjoismaiset arvot säilyvät, hän sanoi...

thumbnail_tiina_leposky_2.jpg

16.11.2017

Väitös: Asiakasarvo kateissa? Monikansallisten yritysten palvelut eivät aina vastaa asiakkaiden tarpeita

Teknologiayritykset pyrkivät yhä enemmän kasvattamaan tulostaan lisäämällä palveluita ja näin tuottamalla arvoa asiakkaille. Asiakkaiden ja yritysten näkemykset arvosta ja sen luomisesta eivät kuitenkaan aina kohtaa. Tämä ilmenee Tiina Leposkyn kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjasta, jossa tarkastellaan erään suomalaisen kansainvälisesti toimivan teknologiayrityksen muutosta palvelulähtöisemmäksi. – Suurissa kansainvälisissä yrityksissä tieto...

thumbnail_harjoittelu_lisaa_opiskelumotivaatiota.jpg

15.11.2017

Harjoitteluvouchereita haettavana vuonna 2018 suoritettaviin harjoitteluihin

Vaasan yliopistossa on otettu käyttöön Harjoitteluvoucher opintoihin sisällytettävän harjoittelun tueksi.

thumbnail_vy_300ppi_kakelanmikko_4.JPG

15.11.2017

Haku kansainvälisiin maisteriohjelmiin käynnissä

Haku Vaasan yliopiston syksyllä 2018 alkaviin kansainvälisiin maisteriohjelmiin on käynnissä 15. tammikuuta asti. Haussa on kuusi kansainvälistä, englanninkielistä maisteriohjelmaa.

thumbnail_pirjo_laaksonen_60v_kahvit_055.jpg

13.11.2017

60 vuotta täyttänyt Pirjo Laaksonen: Hienoa olla uudistuksessa mukana

Vaasan yliopisto juhlisti 60-vuotta täyttänyttä markkinoinnin professoria Pirjo Laaksosta.

thumbnail_hayrynen_heli1.jpg

09.11.2017

Heli Häyrynen Vaasan yliopiston akateemisten palvelujen johtajaksi

KTT Heli Häyrynen, 38, on nimitetty Vaasan yliopiston akateemisten palvelujen johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 8.1.2018.

thumbnail_kuva-10_preview.jpeg

08.11.2017

Wärtsilä yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen kanssa ainutlaatuisessa moottoritutkimushankkeessa

Teknologiakonserni Wärtsilä ja neljä johtavaa suomalaista yliopistoa ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan maailmanluokan tutkimuksen kehittämisestä kestävien tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen löytämiseksi.

thumbnail_yliopisto_2_29.jpg

07.11.2017

Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat: todistuksen avulla sisäänpääsyä laajennetaan, myös muita valintaväyliä kehitetään

Todistuksen arvosanojen perusteella tehtävä valinta eli todistusvalinta on tulossa yhdeksi väyläksi päästä yliopistoon. Avuksi on kehitetty ylioppilastodistuksen pisteytystyökalu.

thumbnail_annika_tidstrom.jpg

03.11.2017

Annika Tidström yrittäjyyden professoriksi

Kauppatieteiden tohtori Annika Tidström on nimitetty Vaasan yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti yrittäjyyden professoriksi. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa. Tutkimuspainotteinen professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet-tutkimusverkostoa.

thumbnail_iris_site_photo1.jpg

31.10.2017

IRIS etsii älykkäitä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen – Vaasan yliopisto, Vaasan kaupunki ja Merinova mukana mittavassa EU-hankkeessa

Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja teknologiakeskus Merinova osallistuvat uusia kaupunkikehityksen innovaatioita, liiketoimintamalleja ja ratkaisuja kehittävään IRIS-hankkeeseen (Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities). Kyseessä on EU-hanke, joka on saanut tuntuvan, 18 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Älykkäät kaupungit -osiosta. Viisivuotisessa hankkeessa on mukana 43 toimijaa seitsemästä eri maasta.

thumbnail_nebojsa_vaakakuvaa.jpg

30.10.2017

Väitös: Kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat riskibisnestä

Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainoilla on osakkeille tyypillisiä piirteitä, eikä niitä siitä syystä tulisi pitää turvallisina sijoituksina suhteessa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, ilmenee Nebojsa Dimicin väitöstutkimuksesta.

thumbnail_tahdonvoimalla_nelio.jpg

28.10.2017

Yliopistolehti Vox cordis ilmestyi – teemana sisu

Tahdon voimalla / Onko ajasta tullut uusi pomomme? / Kasvun kolmet kasvut / Sisulla syntyi menestysbrändi / Sisukas kuninkaallinen/ Tämän vuoden kolmas Vox cordis -yliopistolehti on ilmestynyt.

thumbnail_vaasa_yolla_1321.jpg

27.10.2017

Pohjanmaan korkeakoulutoiminnan tulevaisuuden suuntaviivoja kartoitettiin OKM:n toimeksiannosta

Uusi Vaasa visio 2030 on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön alueen kaikille korkeakouluille antaman toimeksiannon pohjalta. Kartoituksen keskeisenä lähtökohtana oli pohtia alueen elinvoimaisuuden vahvistamista turvaamalla korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu, saatavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

thumbnail_pitkanen_lotta_2.jpg

27.10.2017

Väitös: Lait, rehellisyys vai arvot? – Tätä eettinen johtajuus tarkoittaa nuorille johtajille

Nuorilla johtajilla on keskenään erilainen näkemys siitä, mikä eettisessä johtajuudessa on tärkeää. Yhtä mieltä he ovat silti siitä, että työntekijöitä tulee arvostaa. Tämä ilmenee Lotta Pitkäsen julkisjohtamisen alan väitöskirjasta, jossa tarkastellaan eettistä johtajuutta ja erityisesti sitä, mitä eettisyys johtajuudessa tarkoittaa julkisen sektorin eri organisaatioissa työskenteleville nuorille johtajille ja esimiehille.

thumbnail_trouble.jpg

26.10.2017

Väitös: Hyvä muutosjohtajuus edellyttää tasapainottelua erilaisten odotusten ristiaallokossa

Onnistuneeseen organisaatiomuutokseen ei ole olemassa yhtä ainoaa takuuvarmaa reseptiä. Varmaa on kuitenkin se, että hyvä ihmisten johtaminen on kriittisen tärkeää organisaatiomuutosten toteuttamisessa ja esimies voi omalla toiminnallaan edistää alaistensa sopeutumista muutokseen, toteaa Vaasan yliopistossa johtamisen alalla väittelevä Marianne Laurila.

thumbnail_simo_keskinen_1.jpg

23.10.2017

Väitös: Miten synergia syntyy? – tutkija kehitti uuden tutkimusalustan synergiatutkimukseen

Mitä synergia oikein on ja miten se syntyy? Entäpä miten synergiaa pitäisi oikein tutkia? 40-vuotisen uran teollisuudessa, koulutuksen ja tutkimuksen parissa sekä yrittäjänä tehnyt kauppatieteen lisensiaatti Simo Keskinen tarttui aiheeseen tuotantotalouden alan väitöstutkimuksessaan. Hän hyödynsi Vaasan energiaklusteria ja sittemmin koko energia-alaa sekä parhaiten johdettuja teollisia yrityksiä erilaisten synergiatapausten tutkimuskenttänä.

thumbnail_henna_syrjala-vaasan-yliopisto-netti1.jpg

18.10.2017

Määrääkö lemmikki kuluttamisestasi?

Millä autolla ajat, missä asut, koska työskentelet, kenen kanssa menet naimisiin ja millaista elämää vietät? Teetkö elämäsi tärkeimmät päätökset Mirrin tai Rekun vuoksi? Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön tutkijatohtori Henna Syrjälä toteaa, että lemmikinomistaja tekee yllättävän monia kulutusvalintoja lemmikkieläimensä ehdoilla.

thumbnail_lukiopaiva1.JPG

12.10.2017

1700 lukiolaista tutustui Suomen kauneimpaan kampukseen

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMKin yhteisessä Lukiopäivässä esiteltiin korkeakoulunaapurusten monialaista koulutustarjontaa ja viihtyisää Palosaaren merellistä kampusta nuoria kiinnostavalla tavalla.

thumbnail_yliopisto_2_2_muutettu_paidan_vari.jpg

12.10.2017

Hallinnon työprosessit tehostuivat

Vaasan yliopiston ja Certian yhteinen kehitysprojekti sujuvoitti Vaasan yliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja, vapautti resursseja ydintoimintaan sekä tehosti työtä.

thumbnail_network8.JPG

10.10.2017

Vaasa Network tuo korkeakoulujen osaajat yritysten käyttöön

Vaasa Network on yhteistyöalusta, joka tarjoaa Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMKin opettajien ja opiskelijoiden osaamisen yritysten käyttöön. Vaasa Network auttaa löytämään oikeat osaajat liiketoiminnan innovointiin, kansainvälistymiseen, digitalisaatioon, rekrytointiin ja rahoitusvaihtoehtoihin.

thumbnail_ktt_marika_salo.jpg

09.10.2017

Sijoitusneuvonta - pakkomyyntiä vai palvelua?

Onko sijoitusneuvonta pakkomyyntiä vai asiakkaan edun mukaista palvelua? Sijoitusneuvonta on ollut viime aikoina paljon otsikoissa, eikä erityisen positiivisessa valossa. Myös Finanssivalvonta on joutunut puuttumaan asiaan – tänä vuonna kaksi isoa suomalaispankkia ja kaksi sijoituspalveluyritystä on saanut varoituksen ja historiallisen suuret seuraamusmaksut puutteista ikäihmisille tarjotussa sijoitusneuvonnassa. Vaasan yliopiston talousoikeuden tutkijatohtori Marika Salo pitää...

thumbnail_aluekehittaminen_lars_seija_virkkala.jpg

05.10.2017

Miten alue voi erikoistua älykkäästi? – Uusi kansainvälinen LARS-hanke käynnistyi

Älykkään erikoistumisen ideana on, että alueet etsivät omat vahvuutensa ja ydinosaamisensa. Sitä kautta syntyy uusia innovaatioita. Vaasan yliopisto on mukana uudessa kansainvälisessä LARS-hankkeessa, jossa osallistuja-alueet voivat oppia älykkään erikoistumisen strategioiden hyvistä käytännöistä. – Ylikansallisessa oppimisessa sovelletaan Vaasan yliopiston aluetieteessä kehitettyjä teorioita ja menetelmiä, kertoo aluetieteen professori Seija Virkkala.

thumbnail_kytolanjuha.jpg

02.10.2017

Väitös: Laivanrakennuksesta malli kestävän kehityksen johtamiseen

Vaasan yliopistossa tehty uusi väitöstutkimus osoittaa, että kestävä kehitys voidaan yhdistää kannattavasti osaksi yritysten liiketoimintaa. Tuotantotalouden alalta väittelevän Juha Kytölän väitöstyö antaa yritysjohdolle myös konkreettisen työkalun, jonka avulla prosessia voidaan ohjata ja johtaa.

thumbnail_seeds_joel.jpg

29.09.2017

Opintomatkalta ymmärrystä kansainvälisen työelämän vaatimuksiin

Huawein kansainvälinen opiskelijaohjelma Seeds for the Future vei elo-syyskuussa kymmenen suomalaisopiskelijaa Kiinaan kahden viikon opintomatkalle. Vaasan yliopistosta mukana oli automaatiotekniikkaa opiskeleva Joel Reijonen. Matka toi opiskelijoille ymmärrystä kansainvälisen työelämän vaatimuksista sekä omasta osaamisesta.

thumbnail_markus_sovala_010d.jpg

27.09.2017

Muutosjohtaja Sovala: Sote-uudistuksen suurin riski on valinnanvapauslainsäädäntö

Uudenmaan muutosjohtajan Markus Sovalan mukaan ainoa iso riski sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on vielä auki oleva valinnanvapauslainsäädäntö. – On megaluokan kysymys, pystyykö hallitus sopimaan sellaisesta valinnanvapausuudistuksesta, jonka se saisi eduskunnassa läpi, sanoi Sovala tiistaina vierailijaluennollaan Vaasan yliopistossa.

thumbnail_21688044_1691291920912319_4083924405892514341_o.jpg

26.09.2017

International day -infopäivä opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla 4.10.2017

Päivän aikana järjestetään 30 min infotilaisuuksia aamu- ja iltapäivällä eri mahdollisuuksista ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun. Freemover-vaihtoja tarjoavat yritykset ovat myös tavattavissa lounasaikaan Tritonian aulassa ja Mathildan aulassa esitellään Vaasan yliopiston omia vaihtokohteita.

thumbnail_yliopisto5.jpg

21.09.2017

Yhtä aloituspaikkaa kohti 11 hakijaa - sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot kiinnostivat syksyn haussa

Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan tuli 222 hakemusta keskiviikkona 20.9. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Viime vuonna hakijoita oli 186.

thumbnail_digikasvu.jpg

21.09.2017

Vaasan yliopisto vauhdittaa pohjalaisia pk-yrityksiä digikasvuun

Vaasan yliopisto on mukana DigiKasvu-hankkeessa, jossa kehitetään työkalua tukemaan teollista valmistustoimintaa harjoittavia pk-yrityksiä niiden digitalisoitumisessa ja palvelukeskeiseen liiketoimintaan siirtymisessä.

thumbnail_sahkokaappia.jpg

19.09.2017

Sähköt poikki, missä vika? – Maasulkuvikojen paikallistamiseen uusi menetelmä ja keksintö

Vaasan yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Protect-DG-tutkimushankkeessa uusia tekniikoita sähköverkon vikatilanteisiin ja hajautetun energian tuotannon hallintaan. Yksi sähkönjakeluverkkojen suurimmista haasteista on ollut maasulkuvikojen paikallistaminen. – Tutkimuksen mukaan niin sanottuun virran vastakomponenttiin perustuva menetelmä näyttää erittäin lupaavalta. Tähän tekniikkaan liittyen tehtiin myös keksintö, jonka hyödyntämisestä on käynnistetty neuvottelut Vaasan...

thumbnail_viinanen_mies.jpg

14.09.2017

Olli-Pekka Viinamäki: Sähköisessä asioinnissa ja digitalisaatiossa paljon potentiaalia julkisten palvelujen kehittämiseen

Julkiset palvelut siirtyvät verkkoon kaikissa Euroopan maissa. Sähköiset palvelut nopeuttavat asiointia ja tuovat palvelut asiakkaiden ulottuville helpommin. Samalla tulee varmistaa mahdollisuus käyttää joustavasti yhdistäen niin sähköisiä palveluita, chat-keskusteluita, puhelinpalveluita kuin käyntiasiointejakin. Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki Vaasan yliopistosta sanoo, että Suomi voi oppia paljon muiden EU-maiden onnistumisista ja epäonnistumisista.

thumbnail_img_0285.JPG

13.09.2017

Kauppatieteiden maisteriopiskelijat aloittivat Kokkolassa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luentosalista kuuluu iloinen puheensorina. Luokassa olevat 27 kauppatieteiden maisteriopiskelijaa ovat tavanneet toisensa ensimmäistä kertaa päivää aikaisemmin. Tavoitteena heillä on tehdä Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisteritutkinto kolmen seuraavan vuoden aikana.

thumbnail_lko1555.jpg

11.09.2017

Ikääntyvien yliopiston Suomi 100 vuotta luentosarja alkaa

Ikääntyvien yliopiston syksyn 2017 Suomi 100 vuotta -luentosarja alkaa 19.9.

thumbnail_tuomas_huikkola_kuva.jpg

11.09.2017

Väitös: Vain harva teknologiayritys onnistuu palveluliiketoiminnassa – tutkimus valottaa syitä menestymiselle

Tuomas Huikkola tarkastelee johtamisen alan väitöskirjassaan teknologiayritysten palveluliiketoiminnassa vaadittuja kyvykkyyksiä. Väitöskirja koostuu yhteensä neljästä artikkelista joiden tutkimusmenetelmänä on laadullinen vertaileva tapaustutkimus. Väitöskirjaa varten on haastateltu useita suomalaisia palveluliiketoiminnan avulla menestyneitä yrityksiä.

thumbnail_mg_7658.jpg

06.09.2017

Syksyn opiskelijahaku Vaasan yliopistoon käynnistyy

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2018 alkaviin korkeakouluopintoihin alkaa keskiviikkona 6. syyskuuta klo 8.00. Vaasan yliopistoon on tänä syksynä mahdollista hakea sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolku-palvelussa viimeistään 20. syyskuuta klo 15.00.

thumbnail_jono_4_a.jpg

04.09.2017

Rehtori Jari Kuusisto: Vaasan yliopisto syntyy uudelleen

Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin maanantaina 4. syyskuuta. Rehtori Jari Kuusiston mukaan Vaasan yliopisto on tänä syksynä aloittamassa historiansa merkittävintä muutosprosessia. Yliopisto profiloituu ja sen rakenne muuttuu. Lisäksi yliopisto satsaa vahvasti tutkimukseen palkkaamalla uusia tutkijoita sekä kehittämällä kolme avointa tutkimusalustaa. – Pian 50-vuotias yliopisto syntyy uudelleen, tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostavana, aikamme haasteisiin...

thumbnail_lauri_kumpulainen_pohjanmaan_kauppakamarin_palkinto_2017_2.jpg

04.09.2017

Pohjanmaan kauppakamari ja Åbo Akademin säätiö palkitsivat Vaasan yliopiston energia-alaan liittyviä tutkimuksia

Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt sähkötekniikan tutkijatohtori Lauri Kumpulaiselle 5000 euron palkinnon energia-alaan liittyvästä väitöskirjasta. Palkinto luovutettiin maanantaina 4. syyskuuta Vaasan yliopiston avajaisjuhlassa. Samassa tilaisuudessa myönnettiin myös 3000 euron Åbo Akademi -palkinto. Se myönnettiin rahoituksen professorien Jussi Nikkisen ja Timo Rothoviuksen sekä tutkijatohtori Anupam Duttan Energy-tiedelehdessä julkaistulle artikkelille.

thumbnail_beyonce_flickr_cc_kristopher_harris_2016.jpg

04.09.2017

Väitös: Ei vain hippien heiniä – Beyoncé muutti veganismin muotidieetiksi

Vielä jokin aika sitten veganismin ajateltiin sopivan vain äärimmäisille eläinoikeusaktivisteille ja hipeille. Nyt veganismi nähdään trendikkäänä ja terveellisenä. Muutama vuosi aiemmin vastuullinen kulutus koki samanlaisen imagon muutoksen. Mistä tällaiset muutokset kuluttajien mielipiteissä oikein kumpuavat? KTM Outi Lundahl osoittaa markkinoinnin alan väitöskirjassaan, että julkkikset ovat yksi muutoksen tärkeistä ajureista. Hän tarkastelee tutkimuksessaan...

thumbnail_vaasan_yliopisto_01.jpg

01.09.2017

Avaintehtäviä avoinna vahvistamaan Vaasan yliopiston uudistumista

Vaasan yliopisto panostaa uudistumiseen voimakkaasti. Yliopistossa on 1.1.2018 alkaen neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiot.

thumbnail_uudet_opiskelijat.JPG

30.08.2017

Fuksit saapuivat kampukselle

Uudet opiskelijat saapuivat Vaasan yliopistoon keskiviikkona 30. elokuuta. Opinnot alkoivat orientaatiopäivillä, jotka kestävät keskiviikosta perjantaihin. Uudet opiskelijat eli fuksit saavat kolmipäiväisessä orientaatiojaksossa tietoa yliopistosta, omasta koulutusalastaan sekä akateemisten opintojen aloittamisesta. Varsinainen opetus käynnistyy syyskuun alussa.

thumbnail_vaasan_yliopisto.jpg

29.08.2017

Vahvoja vaikuttajia Vaasan yliopiston hallitukseen

Vaasan yliopiston yliopistokollegio on vahvistanut 29.8.2017 yliopiston uuden hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

thumbnail_ib_konferenssi_2017_larimo_064.jpg

25.08.2017

Aina kallista ja hankalaa? Yritysten kansainvälistymisen teoriat kaipaavat päivitystä

Kansainvälisen liiketoiminnan tutkijat ovat jo pitkään ajatelleet, että yritysten – eli myös pienten ja keskisuurten yritysten – kansainvälistyminen tapahtuu vaiheittain, on aina hyvin kallista ja vaatii aina hyvin paljon tietoa paikallisista olosuhteista kohdemaissa. Onko tämä kuitenkaan totta? – Empiirinen aineisto ei tue tätä, myöntää professori Jean-Francois Hennart Tillburgin yliopistosta Hollannista, joka puhui eilen yliopistolla järjestettävässä kansainvälisen...

thumbnail_nina_pilke_edited_vaaka.jpg

24.08.2017

Vaasan yliopistoon syntyy uusi kielikeskus – johtajaksi Nina Pilke

Vaasan yliopiston kielipalvelut muuttuu ensi vuoden alusta uudeksi Vaasan yliopiston kielikeskukseksi. Keskuksen uuden johtajan, professori Nina Pilkkeen mukaan kielikeskus aikoo pyrkiä yhteistyöhön muiden Vaasan alueen korkeakoulujen kanssa. Opiskelijoille luvassa on kattava tarjotin pakollisia ja vapaaehtoisia kieliopintoja, joissa huomioidaan niin opiskelun joustavuus, opintojen sujuva eteneminen kuin työelämävalmiuksien kehittäminenkin.

9.jpg

22.08.2017

Ilmoittautuminen syksyn 2017 kielten kursseille

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2017 Kielipalvelut-yksikön kursseille on alkanut WebOodissa. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 6.9. klo 23.59.

thumbnail_binod_timilsina_vaaka_1_tritonia_1.jpg

22.08.2017

Väitös: Tämä keino auttaa yrityksiä menestymään turbulenteilla markkinoilla

Vaasan yliopistossa tehdyn uuden väitöstutkimuksen mukaan yrityksen kilpailutekijöiden tulee olla linjassa yrityksen strategian ja operatiivisen toiminnan kanssa varsinkin silloin, kun liiketoimintaympäristö on epävakaa. Mikäli yritys ei tässä onnistu, seuraukset voivat olla karut: markkina-aseman menetys ja jopa yrityksen kaatuminen.

thumbnail_kaupungin_valot.jpg

22.08.2017

Markkinointiyhteistyö avaa startup-yrityksille globaalit markkinat

Kun yritys tekee markkinointia yhteistyössä kumppaniensa kanssa, se pystyy laajentumaan globaaleille markkinoille nopeasti. Tämä selviää Vaasan yliopiston professori Peter Gabrielssonin ja tohtoriopiskelija Man Yangin tutkimuksesta. He ovat tutkineet kansainvälistä yrittäjämäistä markkinointia ja päätöksentekoprosessia nopeasti kasvavissa kansainvälisissä startup-yrityksissä. Tutkimuskohteina oli neljä energia-alan startup-yritystä Vaasan alueella.

thumbnail_allekirjoitus_casisd.jpg

21.08.2017

Kiinan tiedeakatemia perustaa yhteisen Kiina-Suomi -instituutin Vaasan yliopiston kanssa

Kiinan tiedeakatemian CASISD (CAS Institutes of Science and Development) ja Vaasan yliopisto ovat solmineet sopimuksen kahdenvälisestä yhteistyöstä. CASISD on Kiinan johtava politiikka-aivoriihi. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin maanantaina 21. elokuuta Vaasassa. Allekirjoittajina olivat CASISD:n johtaja Pan Jiaofeng sekä Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto. ­­–Yhteinen Kiina-Suomi-instituutti perustetaan tällä sopimuksella. Jatkossa instituutista tulee pohjoismainen...

thumbnail_korruptio_flickr_michael_sale.jpg

18.08.2017

Väitös: Onko korruptio ainut syy tehottomuuteen korruptoituneessa yhteiskunnassa?

Korruptiota pidetään usein ainoana syynä julkisen sektorin organisaatioiden tehottomuuteen Nigerian tapaisissa korruptoituneissa valtioissa. Onko uskomus kuitenkin väärä? Vaasan yliopistossa aiheesta tehty uusi väitöstutkimus osoittaa, että korruption lisäksi myös monet muut tekijät ovat iso haaste julkisen sektorin tehokkuudelle.

thumbnail_peda-forum_juontajat.jpg

16.08.2017

Digiaika haastaa korkeakoulujen opetuksen - Peda-forum-päiville saapui liki 400 osallistujaa

Millaista korkeakoulujen opetuksen tulisi olla nyt ja tulevaisuudessa? Entä millaisia oppimisympäristöjä ja tilaratkaisuja digiaikana tarvitaan. Lähes 400 yliopisto-opettajaa ja korkeakoulutuksen kehittäjää on tullut Vaasan yliopistolle ottamaan asiasta selvää. Valtakunnallisten Peda-forum-päivien teema on "Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa". Päivät avasi Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto - mukana oli myös päivien teemaan...

4.jpg

14.08.2017

Opiskelu kesällä 2017

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla.

thumbnail_globe.jpg

08.08.2017

Väitös: Milloin yrityksestä tulee globaali menestyjä?

Monet globalisaation vastustajat uskovat globalisaation olevan huijausta ja kyseenalaistavat vapaan kaupan tuomat hyödyt. Osa myös väittää, että globalisaatio ja ulkomaalaisten epäreilu kilpailu tuhoaa kotimaisia työpaikkoja. Globalisaatio voi tuottaa häviäjiä, mutta millaiset yritykset selviävät kansainvälistymisestä voittajina?

thumbnail_krish-sankaran-1-kuvaaja-satu-aaltonen.jpg

07.08.2017

Krish Sankaran Vaasa Business Innovation Centren (VEBIC) johtajaksi

Vaasan yliopiston uuden tutkimuskeskuksen Vaasa Energy Business Innovation Centren (VEBIC) johtajana on aloittanut tekniikan tohtori Krish Sankaran. – On kunnia ja hieno mahdollisuus kehittää VEBICiä energian ja kestävän kehityksen kansainvälisenä tutkimus- ja innovaatiokeskuksena. Vaasan yliopistolla on hyvät valmiudet isännöidä monitieteistä tutkimusalustaa yhteistyössä alueellisen, kansallisen ja eurooppalaisen energiaklusterin yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa, sanoo...

thumbnail_istock_000004293618_full.jpg

04.08.2017

Uusi lukuvuosi alkaa avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen Vaasan avoimen yliopiston opintoihin alkaa maanantaina 7.8. klo 10 osoitteessa www.uva.fi/avoin. Opinnoista kiinnostuneille pidetään samansisältöiset informaatiotilaisuudet tiistaina 8.8 ja torstaina 17.8. klo 17 alkaen Vaasan yliopistolla Tervahovin Palomäki-salissa.

thumbnail_piia_uusi-kakkuri_3.jpg

31.07.2017

Väitös: Intuitiiviset, ekstravertit ja spontaanit naiset soveltuvat parhaiten luovien ihmisten johtajiksi

On aika muuttaa käsityksiä hyvästä johtajasta. Insinöörityyppisiä johtajia tarvitaan, mutta heistä ei ole innovaattoreiden johtajiksi, sanoo Vaasan yliopistossa johtamisen alalta perjantaina väittelevä Piia Uusi-Kakkuri.

thumbnail_kv2.jpg

13.07.2017

Intensiivikurssi kokoaa yhteen kansainväliset suomen kielen opiskelijat

Vaasan yliopistossa järjestetään kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu suomen kielen intensiivikurssi. Kurssille osallistuvat opiskelijat, jotka opiskelevat suomea kotiyliopistoissaan ympäri maailmaa. Suomen kielen intensiivikurssia on järjestetty Vaasan yliopistossa jo lähes 20 kertaa.

thumbnail_mg_7883.jpg

11.07.2017

Markkinoinnin tutkijoiden tekemä ruokavalintoja käsittelevä artikkeli palkittiin konferenssin parhaana

Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön tutkijatohtori Jenniina Sihvosen ja professori Harri Luomalan tutkimus ”Hear what I appreciate: Activation of consumption motives for healthier food choices across different value segments” on voittanut parhaan konferenssipaperin palkinnon EAERCD-konferenssissa Dublinissa.

thumbnail_mg_7293lowres.jpg

06.07.2017

Opiskelijat kehittävät tapahtumapuisto Craft Park Pohjanmaata

Vaasan yliopiston markkinoinnin opiskelijat aloittavat syyskuussa yhteistyöprojektin Craft Park Pohjanmaan kanssa. Projektissa maisteriopiskelijat kehittävät palveluita Vaasaan rakentuvaan tapahtumapuistoon.

thumbnail_servitisation.jpg

06.07.2017

Strategiatutkijoiden artikkeli palkittiin konferenssin parhaana

Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön strategiatutkijoiden Suvi Einolan, Marko Kohtamäen ja Rodrigo Rabetinon artikkeli 'Coping with the paradoxes in servitization' on palkittu Servitization Spring -konferenssin parhaana teoriaa ja käytäntöä yhdistävänä tutkimusartikkelina Sveitsin Lucernessa järjestetyssä konferenssissa.

thumbnail_kierrata.jpg

05.07.2017

Yrityksille uutta kasvua kiertotaloudesta ja jakamisbisneksestä – mikä kannattaa ja mikä ei?

Vaasan yliopisto on mukana uudessa Tekesin rahoittamassa SHARE-hankkeessa, jossa tutkitaan millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuusyrityksille voisi syntyä jakamistaloudesta. Yrityskumppanina hankkeessa on muun muassa Mustasaaressa sijaitseva Westenergy, jonka perinteisiä toimintatapoja uudet lakiuudistukset haastavat ja jolle jakamistalouden mallit voisivat tuottaa uutta kasvua.

thumbnail_olli-pekka.jpg

04.07.2017

Eettisten ongelmien kohtaaminen kuntajohtajan työssä tavallista – vakavia eettisiä ongelmia vähän

Valtaosassa kuntia käydään keskustelua toiminnan eettisyydestä, ja kuntajohtajat pitävät eettisiä kysymyksiä tärkeänä asiana kunnan johtamisessa. Eettisten ongelmien kohtaaminen on varsin tavallista. Tämä selviää Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäen tekemästä kuntajohtajien etiikkabarometristä.

thumbnail_jari-mika1p.jpg

03.07.2017

Varainhankintakampanja keräsi yli 3,3 miljoonaa euroa – tavoite ylittyi reilulla neljänneksellä

Vaasan yliopisto sai kokoon varainhankintakampanjassaan 3 337 242 euroa. Kampanja päättyi perjantaina 30. kesäkuuta.

thumbnail_mg_7414-2.jpg

30.06.2017

Tulkkauksen ansiosta terveydenhoito paranee, mutta sen järjestäminen vaatii pääomaa ja toiminnan suunnitelmallisuutta

Kielen ymmärtäminen korostuu erityisesti silloin, kun ihminen on sairas ja hoidon tarpeessa. Kieli on verbaalinen väline, mutta sillä on vahva emotionaalinen ja hoidon laatuun vaikuttava aspekti terveydenhuollossa. Näin todetaan Vaasan yliopiston julkaisuraportissa Tulkkaus terveydenhuollossa – ”Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys”. Raportista selviää, että terveydenhuollossa asiakkaan ymmärryksellä on keskeinen merkitys hyvän hoidon onnistumiseksi. Tähän tarvitaan toimivaa...

thumbnail_e1a5052.jpg

29.06.2017

Uudet opiskelijat valittu

Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Yliopistossa aloittaa ensi syksynä yhteensä noin 730 uutta opiskelijaa.

thumbnail_annukka_jokipii.jpg

27.06.2017

Vaasan yliopisto kerää kansalaisten havaintoja talouspetoksista

Vaasan yliopiston uusi tutkimushanke kartoittaa kansalaisten havaintoja talouspetoksista Suomessa. Laskentatoimen professori Annukka Jokipiin johtama tutkimusryhmä kartoittaa kansalaisten kokemia tai havaitsemia taloudellisia väärinkäytöksiä, jotka usein hoidetaan yrityksissä ja organisaatioissa sisäisesti.

thumbnail_iivari_kunttu_1.jpg

26.06.2017

Väitös: Innovatiivinen tuotekehityksen verkostoituminen vaatii rationaalista päätöksentekoa

Yritykset päättävät hämmästyttävän usein tuotekehitystoiminnan ulkoistuksista pelkällä mutu-tuntumalla. Innovatiivinen tuotekehitystoiminta hyötyisi rationaalisemmasta päätöksenteosta. Vaasan yliopistossa julkaistu väitöstutkimus tarjoaa tähän menetelmiä ja näkökulmia.

thumbnail_img_20160809_152247.jpg

22.06.2017

Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiö lahjoittaa 90 000 euroa Vaasan yliopistolle

Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiö lahjoittaa 90 000 euroa Vaasan yliopistolle. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliselle alalle.

thumbnail_kim_benson_flickr_time_aika.jpg

22.06.2017

Onko ajasta tullut uusi pomomme?

Vaasan yliopiston uusi monitieteinen hanke tutkii ajan valtaa työympäristöissä ja ihmisen elämässä. Johtamisen ja viestintätieteiden yksikköjen yhteistä hanketta johtaa professori Riitta Viitala. Suomen Akatemia on myöntänyt viisivuotiselle tutkimushankkeelle 480 000 euron rahoituksen.

thumbnail_erkki_antila.jpg

21.06.2017

Dekaani Erkki Antila on tuonut energiaa Vaasan yliopistoon

– Tekniikka on yhä erottamattomampi osa arkeamme ja se tekee yhteiskunnasta yhä haavoittuvamman, sanoo Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani, sähkötekniikan professori Erkki Antila. Maanantaina jäähyväisluentonsa ”Miten eilisestä saa paremman?” pitänyt Antila ottaa esimerkin dekkarikirjailija Ilkka Remeksen teoksesta Jäätyvä helvetti, jossa selittämättömät sabotaasit ja kyberiskut katkaisevat sähköt ja viestiyhteydet Suomesta. Varajärjestelmät eivät toimi...

thumbnail_tunnuskuva_helsinki_challenge.png

19.06.2017

Helsinki Challenge -kilpailuun seitsemän finalistia

Seitsemän tiimiä on valittu jatkoon tiedekilpailussa, jonka tarkoitus on kehittää uusia ratkaisuja muuttuvan maailman haasteisiin. Tiimien ideoilla esimerkiksi tehostetaan syöpähoitoja, mullistetaan lämpöenergian hyödyntäminen ja huolehditaan tuoreiden vanhempien mielenterveydestä.

thumbnail_jouni_lampinen_rehtori_jari_kuusisto-002.jpg

16.06.2017

Tekoälytutkija Jouni Lampista on siteerattu yli 10 000 kertaa

Vaasan yliopiston ohjelmistotekniikan professori Jouni Lampisen julkaisuihin on viitattu yli 10 000 kertaa. Kymmenentuhannen sitaatin rajapyykki ylittyi hiljattain ja on tällä hetkellä 10098. Tällä määrällä Lampinen on Vaasan yliopiston viitatuin tutkija Google Scholarissa. Hän on samalla yksi viime vuosien viitatuimpia tietojenkäsittelytieteiden tutkijoita Suomessa.

thumbnail_kesakuvia_d2_014.jpg

16.06.2017

Kesän aukioloajat avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelu on suljettu kesällä 23.6 - 31.7 välisenä aikana.

thumbnail_muhammad_shafiq.jpg

15.06.2017

Muhammad Shafiq Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi

Suomen Akatemia on myöntänyt kolmivuotisen rahoituksen tutkijatohtorin tehtävään tekniikan tohtori Muhammad Shafiqille. Shafiq aloittaa tehtävässä syyskuun alussa Vaasan yliopiston sähkö- ja energiatekniikan yksikössä. Hänen tutkimusaiheensa on Älykäs kunnonhallintajärjestelmä vioista toipuvan sähkönjakeluverkon toteutuksessa.

thumbnail_juha_lindell.jpg

12.06.2017

Väitös: Pirulliset ongelmat vesittävät organisaatiomuutoksia

Juha Lindellin hallintotieteen alan väitöskirjatutkimuksen mukaan organisaatiomuutokset voivat vesittyä, koska niissä vaanivia pirullisia ongelmia ei oteta johtamisessa huomioon ja ratkota kokonaisvaltaisella tavalla. – Muutoksia tapahtuu organisaatioissa jatkuvasti, mutta on esitetty, että jopa 90 prosenttia muutosyrityksistä epäonnistuu. Organisaatioille on kuitenkin elintärkeää saada muutoksia onnistumaan ja asialle tulee tehdä jotain, toteaa Vaasan yliopistossa väittelevä...

thumbnail_helmi-nelli_korkko.jpg

09.06.2017

Väitös: Sofi Oksanen, sauna ja suomenruotsalaisuus loivat Saksassa Suomi-kuvaa

Helmi-Nelli Körkön väitöskirja kertoo, että lehdistö nosti Frankfurtin kirjamessuilta etusivuille rastatukkaisen suomalaiskirjailijan.

thumbnail_01_vaasan_vero.jpg

09.06.2017

Verotuksen ennakoitavuus kiinnosti

Vaasan yliopiston talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmän järjestämään ”Vaasan VERO ei vapise” -seminaariin saapui yli 150 veroalan asiantuntijaa. Järjestyksessään kolmannen seminaarin aiheena oli ”Ennakoitavuus verotuksessa”. Teema on keskeisesti esillä Sipilän hallituksen veropoliittisissa linjauksissa sekä jokapäiväisessä verotusta koskevassa päätöksenteossa.

thumbnail_pirkko_nuolijarvi.jpg

08.06.2017

Pirkko Nuolijärvi: Suomessa oli paljon monikielisyyttä jo entisaikoina

Suomi ei ole ollut historiansa aikana kielellisesti aivan niin homogeeninen kuin usein väitetään, sanoo Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen entinen johtaja, emeritusprofessori Pirkko Nuolijärvi. – Kun ajatellaan esimerkiksi Helsinkiä vuonna 1870, asukkaista 17 prosenttia oli muunkielisiä eli muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Kaupunki oli silloin pieni, asukkaita oli alle 30 000. Nykyään Helsingissä on yli 600 000 asukasta ja muunkielisiä on 14 prosenttia, sanoo...

thumbnail_kampus-lukiop2016.jpg

07.06.2017

Atria lahjoittaa 20 000 euroa Vaasan yliopistolle

Atria Oyj lahjoittaa Vaasan yliopistolle 20 000 euroa. Kuluvan varainhankintakampanjan aikana Atria lahjoittaa jo kolmatta kertaa yliopistolle. Lahjoitusten kokonaissumma on 60 000 euroa.

thumbnail_img_3421.JPG

07.06.2017

Yliopisto kesällä 2017

Yliopiston aukioloajat kesäkuukausina.

thumbnail_koskeal.jpg

07.06.2017

Professori Merja Koskela jäseneksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan

Professori Merja Koskela Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksiköstä on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja tieteenharjoittajia, jotka edustavan tieteen kärkeä. Tiedeakatemian kotimaisia jäseniä on noin 700 ja ulkomaisia noin 200. – On hienoa tulla kutsutuksi Tiedeakatemian jäseneksi. Kutsu on merkki siitä, että tutkijan työtä arvostetaan. Näitä tilanteita ei kovin usein osu kohdalle....

thumbnail_vaasan_yliopisto.jpg

06.06.2017

Vaasan yliopiston talous pysyi ylijäämäisenä

Vaasan yliopiston vuosi 2016 oli voimakkaan kehittämisen vuosi. Valtionrahoitus tiukkeni, mutta yliopisto onnistui eri toimin pitämään taloutensa tasapainossa. Tutkintojen määrä kasvoi ja määrätietoinen strategian noudattaminen näkyi tutkimuksen laadussa.

thumbnail_lc4g7502.jpg

06.06.2017

Suomen Ekonomit lahjoittaa 65 000 euroa Vaasan yliopistolle

Suomen Ekonomit lahjoittaa Vaasan yliopistolle 65 000 euroa. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliselle alalle.

thumbnail_karonkka_etusivu1.jpg

05.06.2017

Iloa ja haikeutta filosofisen tiedekunnan karonkassa

Filosofinen tiedekunta vietti jäähyväiskaronkkaansa viime viikon torstaina. Karonkassa oli mukana opettajia, professoreita, yliopiston hallinnon henkilöstöä sekä opiskelijaedustajia.

thumbnail_017.jpg

01.06.2017

Vaasan yliopisto sai varainhankintakampanjaansa yli 30 000 euroa

Vaasan yliopisto vastaanotti yhteensä yli 30 000 euroa, kun yritykset ja yhteisöt lahjoittivat varainhankintakampanjaan. Yliopistolla järjestettiin tänään 1. kesäkuuta tilaisuus, johon kokoontuivat useamman lahjoittajatahon edustajat.

thumbnail_publiikki3_1.jpg

31.05.2017

Onnea valmistuneille!

Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään keskiviikkona 31. toukokuuta järjestetyssä publiikissa. Toukokuussa todistuksensa sai 93 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä.

thumbnail_lahjoitus_nissi.jpg

30.05.2017

Vaasan yliopistolle puolen miljoonan lahjoitus

Evald ja Hilda Nissin Säätiö lahjoittaa Vaasan yliopistolle 500 000 euroa. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliselle alalle.

thumbnail_energyvillage1_pursiainenvilja.jpg

30.05.2017

Vaikuta tulevaisuuteen ja äänestä parasta tiederatkaisua!

Yksi Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaalipaikoista ratkaistaan ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona yleisöäänestyksellä. Myös Vaasan yliopiston johtama Energy Village 500 -tiedetiimi on kilpailussa mukana. Tue tiimiä ja osallistu äänestykseen!

thumbnail_piia_mikkola_aihekuva.jpg

26.05.2017

Expert Failure - asiantuntijakin mokaa!

Meitä vaaditaan usein luottamaan asiantuntijoihin, mutta asiantuntijat eivät aina ole luotettavia tai puolueettomia. Asiantuntijatkin saattavat valehdella, huijata tai ihan vain tehdä virheitä tahtomattaan. Mutta milloin asiantuntijat ovat luotettavia ja milloin vähemmän luotettavia? Entä miten tunnistaa luotettavat, hyvät asiantuntijat? Näihin kysymyksiin vastaa yhdysvaltalaisen Syracusen yliopiston Whitman School of Managementin tunnettu rahoituksen professori Roger Koppl, joka...

thumbnail_polku.JPG

22.05.2017

Tietojärjestelmätieteen opintopolku - info 15.8.

Haluaisitko aloittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tietojärjestelmätieteessä avoimen yliopiston opintopolun kautta?

thumbnail_vox_puolikansi.jpg

17.05.2017

Yliopistolehti Vox cordis ilmestyi - teemana oivallus

Ennakkoluulottomia oivalluksia/ Puntaroiden parempaa demokratiaa / Sopivan lähellä energiaklusteria / Digiaskeleita joustavaan opetukseen/ Kielikaveri rohkaisee puhumaan / Oivalluksia johtamistyöhön / Koukussa suoriin lähetyksiin. Tämän vuoden toinen Vox cordis -yliopistolehti on ilmestynyt. Lehden teemana on oivallus. Tuore numero sisältääkin asiaa niin oppimisesta, oivaltamisesta kuin opetuksen digitalisaatiostakin. Kerromme, mitä koirat tekevät johtamiskurssilla ja miten...

thumbnail_aktiasaatio_023.jpg

16.05.2017

Vaasan Aktiasäätiöltä lahjoitus Vaasan yliopiston varainhankintaan ja apurahoja tutkimukseen

Vaasan Aktiasäätiö lahjoitti tiistaina 16. toukokuuta 50 000 euroa Vaasan yliopiston varainhankintakampanjaan sekä jakoi 77 000 euroa yliopiston tutkimushankkeisiin ja muihin avustuksiin. Lisäksi säätiö antoi 10 800 euroa jaettavaksi apurahoina Vaasan yliopiston opiskelijoille.

thumbnail_lc4g7675.jpg

16.05.2017

Mustasaaren Aktiasäätiö lahjoittaa 10 000 euroa Vaasan yliopistolle – Varainhankinnan tavoite ylittyi

Mustasaaren Aktiasäätiö lahjoittaa yhteensä 30 000 euroa kolmelle Vaasassa toimivalle korkeakoululle. Vaasan yliopisto saa 10 000 euroa varainhankintakampanjaansa.

thumbnail_gallery_seminaarikuva_3a.jpg

15.05.2017

Kaikki haluavat ennakoitavuutta verotukseen – miksi se ei toteudu?

Ennakoimattomuus verotuksessa aiheuttaa monenlaista haittaa niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Miten parempaan ennakoitavuuteen oikein päästäisiin? Siitä keskustellaan Vaasan VERO ei vapise -seminaarissa Helsingissä 8. kesäkuuta. Seminaariin on vapaa pääsy. – Ennakoitavuuden tarve on noussut esiin useassa eri yhteydessä. Se on nostettu näkyvästi esiin esimerkiksi nykyhallituksen veropoliittisissa linjauksissa, sanoo Vaasan vero-oikeuden professori ja keskusverolautakunnan...

thumbnail_305806118_f7d385de29_b.jpg

12.05.2017

Kulutustutkimuksen seura myönsi gradupalkinnon yliopiston markkinoinnin opiskelijalle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2016 gradupalkinnon Jaana Luomansuulle Vaasan yliopistosta. Luomansuun gradu käsittelee lastentuotteiden hinnoittelua verkkokirpputoreilla. Valinnan teki prof. emer. Kaija Turkki Helsingin yliopistosta. Gradupalkinto myönnettiin torstaina 11.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

thumbnail_yliopisto_2_26.jpg

11.05.2017

Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto jakoi apurahoja yliopiston tutkijoille

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi 7. toukokuuta tutkimusapurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille yhteensä 200 000 euroa.

thumbnail_img_9441.JPG

11.05.2017

Korkeakoulujen 300 asiantuntijaa verkostoitui kansainvälisillä kevätpäivillä Vaasassa

Vaasalaiset korkeakoulut isännöivät korkeakoulujen kansainvälisiä kevätpäiviä Vaasassa 9.–10. toukokuuta. Jokavuotinen tapahtuma kokosi 300 kansainvälisten asioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa Vaasaan. Osallistujat tulivat 38 korkeakoulusta ympäri Suomen. Kevätpäivillä keskusteltiin tänä vuonna erityisesti alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä.

thumbnail_twitter-292994_640-004.jpg

08.05.2017

Väitös: Suomalaiset tykkäävät somessa hyödyttääkseen kavereita – amerikkalaiset ilmaistakseen itseään

Onko maalla ja kulttuurilla vaikutusta siihen, miten tykkäämme tai jaamme yritysten tuottamaa sisältöä sosiaalisessa mediassa? Agnieszka Chwialkowskan väitöstutkimus osoittaa, että kulttuuriset arvot ja käytännöt vaikuttavat edelleen hyvin paljon siihen, mikä käyttäjiä motivoi ja miten he käyttävät​ sosiaalisen median alustoja sitoutuessaan yritysten tarjoamaan sisältöön.

thumbnail_f101780-04_m.jpg

08.05.2017

Vaasan Huolto- ja Kulttuurisäätiö lahjoitti 10 000 euroa Vaasan yliopistolle

Vaasan Suomalaisen Klubin yhdessä Vaasan Reserviupseerikerhon kanssa hallinnoima Vaasan Huolto- ja Kulttuurisäätiö lahjoitti 10 000 euroa Vaasan yliopiston varainhankintakampanjaan. Lahjoitus luovutettiin Vaasan Suomalaisen Klubin 100-vuotisjuhlassa.

thumbnail_ari_salminen_2.jpg

03.05.2017

Tutkimus: Kansalaiset epäilevät piilokorruptiota monissa kuntien asioissa

Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin ja yhteiskunnan rakenteisiin ja ilmenee esimerkiksi salailuna, sukulaisten suosintana ja epäterveenä vastavuoroisuutena, kertoo Vaasan yliopiston juuri julkaistu tutkimus. Piilokorruptiota on vaikea havaita ja siksi myös vaikea torjua. Emeritusprofessori Ari Salminen ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki saivat satoja kertomuksia piilokorruptiosta kansalaisilta. Kertomuksia korruptiosta tuli etenkin kuntapalveluihin...

thumbnail_snoorit2-p.jpg

02.05.2017

#Snöörit oli katsojamenestys - voittaja kuittasi kymppitonnin

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin tekniikan opiskelijoiden tähdittämä #Snöörit-realitysarja keräsi suuryleisön: sitä katsottiin Youtubessa yhteensä 642 802 minuuttia eli 1,5 vuotta. Facebookissa sarja tavoitti kohderyhmästään eli 18–24-vuotiaista 82 prosenttia.

thumbnail_gallery_reijo_karhinen_vesterinen_johanna.jpg

28.04.2017

Liikesivistysrahasto lahjoitti 150 000 euroa Vaasan yliopistolle – Varainhankinnan tavoite lähestyy

Liikesivistysrahasto on lahjoittanut 150 000 euroa Vaasan yliopistolle, kohdennettuna erityisesti kauppatieteelliselle koulutusalalle. Kyseessä on jo toinen Liikesivistysrahaston lahjoitus yliopistolle meneillään olevassa varainhankintakampanjassa.

thumbnail_business_men_photo_liam_matthews_cc_flickr.jpg

28.04.2017

Väitös: Valmennus voi nostaa kansainvälisen uran lentoon

Johdon kansainvälinen valmennus eli coaching kehittää ulkomaankomennuksella olevien henkilöiden urapääomaa monipuolisesti, ilmenee filosofian maisteri Raija Salomaan johtamisen alan väitöstutkimuksesta. Vaasan yliopistossa väittelevä Salomaa tutki väitöskirjassaan johdon kansainvälistä valmennusta kolmesta uudesta näkökulmasta: miten coachingia on käytetty parhaiden kykyjen houkuttelussa, kehittämisessä ja pitämisessä yritysten palveluksessa kansainvälisesti toimivassa...

thumbnail_christoph_parry.jpg

26.04.2017

”Kirjallisuus tuo näkyviin yhteiskunnan tilan”

– Kirjallisuutta kannattaa opiskella muidenkin kuin humanistien. Se ei ole vain esteettistä luksusta, vaan kirjallisuuden kautta pääsee käsiksi yhteiskunnan tilaan ja ongelmiin, varsinkin hieman laajemmasta perspektiivistä katsottuna, sanoo eläkkeelle jäävä Vaasan yliopiston saksalaisen kirjallisuuden professori Christoph Parry. Parry kertoi aiheesta jäähyväisluennollaan Vaasan yliopistossa.

thumbnail_147.jpg

26.04.2017

Yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja

Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja 26.4.2017. Samassa tilaisuudessa jaettiin Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista apurahoja erilaisille hankkeille sekä Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston avustukset.

thumbnail_marmoriportti2.jpg

21.04.2017

OP Ryhmän tutkimussäätiöltä rahoitusta Vaasan yliopiston tutkijoille

OP Ryhmän tutkimussäätiö on myöntänyt apurahaa kuudelle Vaasan yliopiston tutkijalle. OP Ryhmän tieteelliset säätiöt eli OP Ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö jakoivat apurahoina vuoden 2017 tutkimushaussa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

thumbnail_005.JPG

20.04.2017

Pohjanmaan kauppakamari lahjoittaa 150 000 euroa Vaasan yliopistolle

Kauppakamaritoiminnan aloittamisesta Pohjanmaan rannikolla tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi Pohjanmaan kauppakamari tekee merkittävän lahjoituksen kauppakamarialueen korkeakoulujen hyväksi. Lahjoituksen kokonaissumma on 230 000 euroa. Vaasan yliopisto saa 150 000 euroa. Lahjoitus kohdistetaan kauppatieteelliselle ja tekniikan koulutusaloille.

thumbnail_henkilostojohtaminen_040_low_res.jpg

19.04.2017

Hyvälle henkilöstöjohtamiselle on huutava tarve

Onko henkilöstö vain ikävä menoerä vai onko se sittenkin koko yrityksen tai organisaation elämänlanka, jota kannattaa vaalia hyvällä henkilöstöjohtamisella? Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkijoiden Susanna Kultalahden, Jenni Kantolan ja Katja Ekmanin mukaan onnistunut henkilöstöjohtaminen takaa yrityksen menestyksen. He luennoivat aiheesta torstaina 20. huhtikuuta Minä ja tiede -yleisöluennolla Vaasan kaupungin pääkirjastossa.

thumbnail_catharina_von_koskull_004b.jpg

18.04.2017

Vaasan yliopiston tutkijalle Fulbright-stipendi Ruotsista

Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön yliopistotutkija Catharina von Koskull on saanut arvostetun vierailevan tutkijan Fulbright-stipendin Yhdysvaltoihin Ruotsin Fulbright-komitealta. Von Koskull lähtee vierailevaksi tutkijaksi Arizonan valtionyliopiston WP Carey School of Businessiin, jonka Center for Service Leadership on yksi maailman johtavia palveluiden markkinoinnin ja johtamisen tutkimuskeskittymiä. Tutkimuskeskus on tunnettu etenkin transformatiivisesta palvelututkimuksesta,...

thumbnail_pukumies.jpg

13.04.2017

Väitös: Ristiriitaisia odotuksia ja jännitteitä – onko johtajuuskulttuuri tätä sinunkin työpaikallasi?

”Työssä pitää olla autonomiaa, mutta samanaikaisesti olisi helpottavaa, jos joku sanoisi, että mitä pitäisi tehdä ja koska”, kertoo eräs haastateltava Annastiina Mäen johtamisen alan väitöstutkimuksessa. Haastateltavan kommentti paljastaa jotain hyvin oleellista Mäen väitöstutkimuksen teemasta eli johtajuuskulttuurista. Se kertoo siitä, että johtajuus on toiveiden tynnyri, erilaisten ristiriitaisten odotusten ja jännitteiden areena. – Johtajuuden paradoksit ovat...

thumbnail_professori_anita_nuopponen.jpg

11.04.2017

Professori Nuopposelle kansainvälinen tunnustuspalkinto teknisessä viestinnässä

Teknisen viestinnän kansainvälinen järjestö TCeurope (Technical Communication in Europe) on myöntänyt Vaasan yliopiston teknisen viestinnän professori Anita Nuopposelle TCeurope Honours Award -tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin Nuopposelle perjantaina Helsingissä järjestön vuotuisen kansainvälisen kollokvion yhteydessä.

thumbnail_reaaliaikasimulaattori_sirvio_kauhaniemi_016a.jpg

07.04.2017

Tehokkaampaa tutkimusta uudella reaaliaikasimulaattorilla

Vaasan yliopisto on tehnyt sähköverkkosimulointeja jo 20 vuotta, mutta jatkossa simuloinnissa päästään aivan uudelle tasolle. Niitä voidaan tehdä reaaliajassa yliopiston hankkiman uuden reaaliaikasimulaattorin avulla.

thumbnail_yliopisto_2_22.jpg

06.04.2017

Tutkijatohtori Juho Ylimäelle rahoitusta Paulon Säätiöltä

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön tutkijatohtori Juho Ylimäki on saanut Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvalta Paulon Säätiöltä 56 000 euron tutkimusrahoituksen. – Apurahan turvin voin jatkaa työskentelyäni väitöskirjani tutkimusaiheen parissa ja samalla vierailla johtamisen alalla Euroopan parhaaksi tunnustetussa bisneskoulussa eli St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä, kertoo isyysvapaalta tavoitettu Juho Ylimäki.

thumbnail_marmoriportti2.jpg

05.04.2017

Vaasan yliopiston hakijamäärä kasvoi – eniten kasvua tekniikassa

Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmiin tuli 5. huhtikuuta päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa 4172 hakemusta. Aloituspaikkoja on yhteensä 460. Kaikkiin hakukohteisiin tuli enemmän hakemuksia kuin viime vuonna.

thumbnail_hollanti_2017_3.jpg

05.04.2017

”Suomessa puuttuu vielä markkinatuote eläinten hyvinvoinnista” – oppia lihatilan johtamiseen Hollannista

Lihantuotanto Suomessa elää voimakasta murrosta. Sekä sian- että naudanlihaa tuotetaan vähemmän kuin kulutetaan ja halvempi tuontiliha kiristää kilpailua ja heikentää suomalaisen tuotannon kannattavuutta. Tilojen määrä vähenee, mutta koko kasvaa. Lihatilaa on johdettava kuin mitä tahansa yritystä, taloudesta on oltava tarkka ja muuttuvat maailmanmarkkinat tunnettava. Kolmekymmentä suomalaista lihantuottajaa kävi tutustumassa hollantilaisten ja saksalaisten lihatilojen...

thumbnail_mark-995567_19201.jpg

03.04.2017

Väitös: Iskuvoimaa uudella mallilla yritysverkostojen väliseen kilpailuun

Kauppatieteen maisteri Terho Uusitalon tuotantotalouden alan väitöstutkimuksessa kehitetään uusi liiketoimintaprosessien kehittämiskonsepti yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi informaatioajan yhteiskunnassa.

thumbnail_eija_makinen_016cc.jpg

31.03.2017

Professori Eija Mäkinen: Kiire voi sotkea sote-uudistuksen

Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori Eija Mäkisen mukaan sote-uudistusta ei pitäisi viedä päättömästi eteenpäin liian kiireellä aikataululla. – Muuten tästä laukeaa moni sotku, tehtävästään eläkkeelle jäävä Mäkinen ennustaa. Mäkinen piti eilen jäähyväisluentonsa Vaasan yliopistossa aiheesta ”Sote perustuslain puristuksessa – esimerkki pirullisen ongelman johtamisesta”. Katso tästä luento...

thumbnail_helsinkichallenge_tunnuskuva-fw.png

30.03.2017

Lähes sata tutkijaa ratkoo tieteen avulla maailman suurimpia ongelmia Kirkkonummella

Tieteeltä vaaditaan yhä enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja Helsinki Challenge -ideakilpailu on kymmenen suomalaisyliopiston vastaus haasteeseen. Kilpailun kahteenkymmentä tutkijatiimiiä kerääntyy Impact Campille 6.–7. huhtikuuta Långvikiin Kirkkonummelle. Mukana on myös Vaasan yliopiston johtama Energy Village 500 -tutkijatiimi.

thumbnail_brandijohtamisen_kurssi.JPG

28.03.2017

Opiskelijoiden joukkoäly toi ehdotuksia nuoren yrityksen haasteisiin

Brändijohtamisen kurssilla Vaasan yliopiston opiskelijat pääsivät konkreettisesti soveltamaan teoriaa, kun harjoitustyönä oli laatia brändianalyysi nuoresta vaasalaisesta yrityksestä Nordic Bamboosta. Opiskelijan motivaatio on huipussaan tosielämän yrityscaseissa, joissa pääsee tekemään oikeita töitä oikeille yrityksille.

thumbnail_img_5237.jpg

27.03.2017

Aktia Pankki lahjoittaa 40 000 euroa Vaasan yliopistolle

Aktia Pankki lahjoittaa 500 000 euroa toiminta-alueensa yliopistoille ja korkeakouluille. Aktian lahjoitukset suunnataan kauppatieteiden, oikeustieteen sekä tekniikan alan koulutukseen ja tutkimukseen. Vaasan yliopisto saa Aktia Pankilta 40 000 euroa.

thumbnail_5876318723_9460b75d79_o.jpg

27.03.2017

Vaasan yliopisto tutkii energiatietämystä

Vaasan yliopiston tutkijat kartoittavat uudessa tutkimushankkeessa kuluttajien energiaosaamista. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda tietoa kuluttajien toiminnasta sähkömarkkinoilla, kertoo professori Panu Kalmi. Kyselyaineisto kerätään internet-työkalulla ja siihen yhdistetään tietoja sähkönkulutuksesta.

thumbnail_048.JPG

24.03.2017

Vaasassa visioitiin tulevaisuuden korkeakoulutusta ja tutkimusta

Vaasassa järjestettiin perjantaina 24. maaliskuuta opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyöpaja 2030. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030.

thumbnail_vge_energy_week_2017_018_bbc.jpg

23.03.2017

Kaasua EnergyWeekillä

Kaasulla on tärkeä asema Euroopassa, muistutti europarlamentaarikko Henna Virkkunen, joka puhui torstaina Vaasa Gas Exchange -tapahtuman seminaarissa Vaasan kaupungintalolla. Seminaarin aiheena on kestävän energian kehittäminen. Vaasa Gas Exchange on energia-alan asiantuntijoille suunnattu, kaasuun keskittyvä verkostoitumistapahtuma ja korkeatasoinen seminaari. Se järjestettiin nyt toista kertaa osana Vaasan EnergyWeekiä. Järjestäjinä olivat Vaasan Energiainstituutti, Vaasan...

thumbnail_danfoss.jpg

22.03.2017

Danfoss Drives tukee Vaasan yliopiston tutkimusta ja opetusta 45 000 eurolla

Danfoss Drives lahjoittaa Vaasan yliopistolle yhteensä 45 000 euroa: 30 000 euroa tekniikan koulutusalan ja 15 000 euroa kauppatieteellisen koulutusalan tutkimukseen ja opetukseen.

thumbnail_yrityskyla1.jpg

22.03.2017

Tutkijat etsivät ratkaisuja nuorten velkaongelmiin

Suomen Akatemian rahoittamissa Nuoret ja velka sekä Taloudellinen lukutaito -tutkimushankkeissa on tutkittu lasten ja nuorten velkaongelmia ja talousosaamista. Tutkimustulosten perusteella tutkijat esittävät muiden muassa nuorille määrättyjen sanktioiden painopisteen muuttamista, lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sekä nuorten taloustietämyksen parantamista. Tutkimukseen on osallistunut myös Vaasan yliopisto samassa konsortiossa Tampereen yliopiston kanssa.

thumbnail_istock_000029521952_xxxlarge.jpg

21.03.2017

Avoimen väylän polku Julkisjohtamisen pääaineessa käynnistyy Kokkolassa 31.3.

Julkisjohtamisen opintopolku avoimen väylään 2017-2020 Kokkolassa on käynnistymässä. Opinnot tarjoaa Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.

thumbnail_ministeri_risikko_harri_raisio_aliisa_puustinen.jpg

21.03.2017

Kansalaiset toivovat turvapaikkakeskusteluun kiihkotonta ilmapiiriä ja lisää faktaa

Suomalaiset haluavat, että turvapaikkapolitiikasta voisi keskustella ilman pelkoa leimautumisesta, asiallisesti ja faktojen pohjalta. Eniten turvapaikkapolitiikassa puhututtavat yhteiskunnan polarisaatio, kotoutumisen edistäminen jo turvapaikkaprosessin aikana sekä turvapaikanhakijatilanteen vaikutus turvallisuuteen. Tämä selviää Vaasan yliopiston tekemästä mielipidetutkimuksesta, joka on tehty sisäministeriön...

thumbnail_kandihaku-vy-banneri1.jpg

15.03.2017

Haku Vaasan yliopistoon käynnistyi

Haku yliopiston kandidaattiohjelmiin on käynnissä ja päättyy keskiviikkona 5. huhtikuuta klo 15.00. Vaasan yliopistossa on tarjolla hallintotieteiden, energia- ja informaatiotekniikan, kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä viestintätieteiden kandidaattiohjelmat.

thumbnail_pekkapeura_energy_village_500_erikahman_02.jpg

13.03.2017

”Energiaomavaraisuus pitäisi rahat kotiseudulla”

Energia-alan murros kohti uusiutuvaa energiaa on Suomelle ja erityisesti sen maaseudulle edullista, sanoo johtaja Pekka Peura Vaasan yliopiston Levón-instituutista. Fossiiliset energianlähteet ovat ennen pitkää ehtymässä maapallolta. Lisäksi fossiiliseen energiaan käytetty raha valuu usein ulkomaille. – Energiaomavaraisuus pitäisi rahat kotiseudulla, sanoo Peura, joka luennoi energia-alan murroksesta tällä viikolla Minä ja tiede -yleisöluennoilla Seinäjoella ja...

thumbnail_biotree.jpg

10.03.2017

Järki vai tunteet? Biotalouteen siirtyminen on yritykselle haastava päätös

Siirtyvätkö suomalaiset yritykset biotalouteen tunteen vai järjen äänellä? Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto tarkastelevat aihetta johtamisen, psykologian ja yrittäjyyden näkökulmista uudessa nelivuotisessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa osana BioFuture2025 -akatemiaohjelmaa. Vaasan yliopiston osuus Suomen Akatemian hankkeeseen myöntämästä rahoituksesta on runsaat 280 000 euroa.

thumbnail_strategiatyopaja_marko_kohtamaki_etusivu.jpg

07.03.2017

Vaasan kaupungin strategiatyö pääsi esimerkiksi maailman eniten myytyyn strategiakirjaan

Vaasan kaupungin ”Pohjolan energiapääkaupunki” strategiatyön kuvaus on julkaistu Vaasan yliopiston professori Marko Kohtamäen ja tutkija Suvi Einolan kirjoittamana opetusesimerkkinä maailman eniten myydyssä strategia-alan kirjassa Exploring Strategy. Vaasan kaupunki uudisti strategiansa vuosina 2013–2015. Uuden strategiatyön olennaiseksi osaksi nostettiin poliitikkojen, henkilöstön ja kuntalaisten osallistaminen strategiatyöhön yli sadan strategiatyöpajan...

thumbnail_geoenergia4.jpg

01.03.2017

Pysyykö kannettu lämpö kalliokaivossa?

Maalämpö on monelle tuttu asia. Maa- ja kallioperään sitoutunutta lämpöä käytetään rakennusten lämmittämiseen. Mutta voisiko yhtälö toimia myös toisinpäin? Mitä tehdä hukkalämmölle, jota syntyy vaikkapa teollisuuden prosesseissa - voisiko lämpöä siirtää myös takaisin maahan?

thumbnail_vaasan_yliopisto_12.jpg

27.02.2017

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt vuosijuhlassaan 27. helmikuuta apurahan viidelle Vaasan yliopiston tutkijalle. Kaikkiaan Suomen Kulttuurirahasto jakoi 25 miljoonaa euroa apurahoja tieteelle ja taiteelle.

thumbnail_intiansuurlahettilas_054.jpg

21.02.2017

Intian suurlähettiläs: Uusiutuvan energian ohjelma voi tarjota mahdollisuuksia

Intian kunnianhimoinen uusiutuvan energian ohjelma voi tuoda mahdollisuuksia myös suomalaisille energiasektorin yrityksille, sanoo Vaasan yliopistossa vieraillut Intian suurlähettiläs Ashok Kumar Sharma.

thumbnail_olli-pekka_viinamaki1.jpg

20.02.2017

Luottamuksesta elinvoimaa kunnalle?

Ilman julkisen vallan ja yritysten välistä luottamusta ja uskoa toisiinsa kunnan vetovoimalle voi käydä huonosti, sanoo tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki Vaasan yliopiston julkisjohtamisen oppiaineesta. Hän luennoi aiheesta tiistaina 21. helmikuuta klo 18 Seinäjoen kaupunginkirjastossa Minä ja tiede -yleisöluennolla ”Luottamuksesta elinvoimaa kunnalle”. Sama luento pidetään myös Vaasan pääkirjastossa torstaina 23. helmikuuta klo 18.

thumbnail_erkki.jpg

17.02.2017

Vuoden ensimmäinen Vox cordis ilmestyi

Tämän vuoden ensimmäinen Vox cordis -lehti on ilmestynyt. Lehdessä esitellään monipuolisesti tutkimus- ja koulutusuutisia Vaasan yliopistolta. Voimme lukea muun muassa yliopiston geoenergiaan liittyvästä tutkimuksesta, josta kertovat tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen ja tutkija Anne Mäkiranta.

thumbnail_siirtohaku.jpg

17.02.2017

Vaasan yliopiston kielten opiskelijoiden siirtohaku Jyväskylään päättyi

Siirtohaku Vaasan yliopiston kielten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille Jyväskylän yliopistoon päättyi torstaina 16. helmikuuta. Siirtohaussa opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan opinto-oikeus siirtyy Vaasasta Jyväskylään syksystä 2017 alkaen. Hakijoita siirtohaussa oli 151. Kevätlukukaudella 2017 läsnä olevaksi on ilmoittautunut 560 opiskelijaa. Erityisesti jatko-opiskelijat olivat aktiivisia siirtohaussa.

thumbnail_vaasan_yliopiston_vebic.jpg

16.02.2017

Älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalustalle merkittävä rahoitus – täydentää VEBICiä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Vaasan seudun väliseseen kasvusopimukseen perustuen on myönnetty merkittävä rahoitus hankkeelle, jonka tavoitteena on toteuttaa uusi älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalusta. Lisäksi Vaasan kaupunki ja VASEK osallistuvat hankkeeseen 180 000 euron vastinrahoituksella.Rahoituspäätöksen on tehnyt Pohjanmaan liitto, joka toimii paikallisesti valtionapuviranomaisena. Älykkäiden sähköjärjestelmien Smart Energy Systems Research Platform (SESP)...

thumbnail_usnavy-erkki-tekes2.jpg

15.02.2017

US Navy vieraili Vaasan yliopistolla

US Navyn tutkimuksesta vastaava siviilijohto vieraili Vaasassa keskiviikkona 15. helmikuuta. Delegaatio kiersi opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa ja heille esiteltiin yliopistoa ja Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBICiä.

thumbnail_raisio.jpg

14.02.2017

Vaasan yliopisto ja Keva käynnistivät podcast-sarjan kompleksisuudesta

Vaasan yliopisto käynnisti kuntien eläkelaitos Kevan kanssa yhteistyössä podcast-sarjan, jonka tavoitteena on tuoda kompleksisuusajattelua tunnetuksi. Ensimmäinen podcast julkaistiin maanantaina 13. helmikuuta.

thumbnail_occupational-safety-and-health-1038550_1920.jpg

13.02.2017

Väitös: Pitkittyvä kriisitilanne? – voimavaraviisaus varmistaa kuntien palveluita

Sähkökatko keskeyttää ruuanlaiton, sulattaa pakastimen ja sulkee pankkiautomaatin. Häiriöt voivat jättää sinut lukitun oven taakse kotona, koulussa tai kunnantalolla. Entä jos kukaan ei tule aukaisemaan ovea tai vaihtamaan sulaketta? Vesa-Jukka Vornanen tarkastelee tuotantotalouden alan väitöskirjassaan, miten kuntaliitoksen ja yhteiskunnan varautumisen tavoitteet toteutetaan kunnan rakennusten kunnossapidossa. Vornanen on tutkinut teemaa toimintatutkimuksen kautta omassa...

thumbnail_tommi_lehtonen_pia_hagglund_tiina_mantymaki1.jpg

09.02.2017

VAKKI ry valitsi Vuoden humanistiksi Pohjanmaan tulkkikeskuksen

Vaasan yliopiston kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja monikielisyyden tutkijayhdistys VAKKI ry on antanut Vuoden humanisti 2017 -palkinnon Pohjanmaan tulkkikeskukselle. Yhdistyksen mukaan Pohjanmaan tulkkikeskus on toiminut ansiokkaasti ja näkyvästi humanismin äänenkannattajana, kovien arvojen vastustajana sekä ihmisyyden ja sivistyksen puolestapuhujana.

thumbnail_istock_000017985355_large.jpg

09.02.2017

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto?

Avoimessa yliopistossa opiskelu on yksi tie yliopistoon. Vaasan yliopiston kaikkiin tiedekuntiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi kesällä järjestettävien päävalintojen lisäksi myös avoimen yliopiston väylän kautta, ilman valintakoetta.

thumbnail_f101780-04_m.jpg

08.02.2017

US Navy tutustuu Vaasan energiateknologiaan

Yhdysvaltain merivoimat, United States Navy panostaa merkittävästi tutkimus- ja tuotekehitykseen. US Navy hakee jatkuvasti maailmalta yhteistyökumppaneita kaksikäyttöteknologiaan. Kaksikäyttöteknologialla tarkoitetaan siviili- tai puolustusvoimakäyttöön soveltuvia valmiita ja tulevaisuuden teknologioita ja järjestelmiä.

thumbnail_mg_7658.jpg

01.02.2017

Kauppatieteellinen tiedekunta menestyi kansainvälisessä vertailussa

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta sijoittui vuoden 2016 Eduniversal Business Schools Rankingin kolmosluokkaan Excellent Business Schools with Reinforcing International Influence. Sijoitus luokassa edellyttää esimerkiksi vahvoja kansainvälisiä suhteita sekä koulutuksen kansainvälisiä laatuakkreditointeja eli menestystä ulkopuolisten arvioijien tekemissä laatuarvioinneissa.

thumbnail_jari_kuusisto_e1a1526.jpg

30.01.2017

Jari Kuusisto Vaasan yliopiston rehtoriksi kaudeksi 1.2.2017–31.12.2020

Vaasan yliopiston hallitus on nimittänyt Jari Kuusiston rehtoriksi kaudelle 1.2.2017–31.12.2020. Vuonna 2014 rehtoriksi valitun Suvi Ronkaisen toipuminen vaikeasta sairaudesta jatkuu, ja hän jatkaa osa-aikaisena neuvonantajana 31.7.2018 asti. Kuusisto on hoitanut yliopiston rehtoritehtävää määräaikaisesti kesäkuusta 2015 alkaen.

thumbnail_2017vuoden_palkitut_sjap-p-2.jpg

27.01.2017

Vaasan yliopisto palkitsi vuoden 2016 tutkimus- ja opetusteot

Vaasan yliopisto palkitsi viime vuoden tutkimus- ja opetusteot vuosipäivän juhlassa 27. tammikuuta. Vuoden tutkimusteko -palkinnon sai kauppatieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Susanna Kultalahti ja opetusteko-palkinnon professori Pirkko Vartiainen filosofisesta tiedekunnasta.

thumbnail_veo_lahjoitus.jpg

27.01.2017

VEO lahjoittaa 20 000 euroa Vaasan yliopistolle

VEO Oy lahjoittaa 20 000 euroa Vaasan yliopistolle. Lahjoituksesta 10 000 euroa kohdistetaan tekniikan alalle ja 10 000 euroa kauppatieteelliselle alalle.

thumbnail_scientificboard2.jpg

26.01.2017

Kansainväliset asiantuntijat neuvovat yliopiston muutoksessa – tapasivat henkilökuntaa ja opiskelijoita

Vaasan yliopiston neuvoa-antava kansainvälinen asiantuntijaryhmä, Scientific Board, kokousti tänään yliopistolla. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ottaa kantaa yliopiston strategiaehdotuksiin, yliopiston rakenteeseen ja siihen, mihin tutkimusta kannattaisi suunnata. Asiantuntijaryhmän jäsenet esittäytyivät Wolff-audiotoriossa henkilökunnalle ja opiskelijoille. He kertoivat lisää tehtävänannostaan ja kävivät avointa keskustelua yleisön kanssa.

thumbnail_kampus-talvi2016-3.jpg

26.01.2017

Vaasan yliopisto houkuttelee maisterikouluttajana

Vaasan yliopiston suomenkielisiin maisteriohjelmiin tuli 25. tammikuuta päättyneessä haussa yhteensä 722 hakemusta. Hakijoiden määrä oli pienessä laskussa eli 10 prosenttia. Haussa oli viisitoista maisteriohjelmaa hallintotieteiden, kauppatieteiden, tekniikan ja viestintätieteiden alalla. Kielten koulutusohjelmien maisterivaiheeseen ei ole enää sisäänottoa kielten siirtyessä Jyväskylään.

thumbnail_marika_salo_vy_low_res.jpg

20.01.2017

”Osta vain tuotteita, joita ymmärrät” – 10 käskyä sijoitusneuvojalle ja sijoittajalle

Moni muistaa vielä tanssinopettajapariskunta Blomqvistien menetettyjä säästövakuutusrahoja koskevan oikeustaistelun pankkinsa kanssa. Sijoitusneuvonta on kirvoittanut etenkin finanssikriisin jälkeen monia muitakin ratkaisuja niin yleisissä tuomioistuimissa kuin Arvopaperilautakunnassakin. Näitä ratkaisuja käydään läpi uudessa kirjassa ”Sijoittamisen ohjaaminen – Sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan päätöksenteossa”, jonka on kirjoittanut talousoikeuden...

thumbnail_s6a7017.jpg

18.01.2017

Vaasan yliopistosta voi jatkossa valmistua myös tuotantotalouden diplomi-insinööriksi

Vaasan yliopistosta voi jatkossa valmistua diplomi-insinööriksi myös tuotantotalouden koulutusohjelmasta. Uuteen englanninkieliseen Master’s Programme in Industrial Systems Analytics -ohjelmaan on haku käynnissä 25. tammikuuta asti. Lisäksi tuotantotalouteen voi suuntautua syksystä lähtien suomenkielisessä Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelmassa. Kevään yhteishaku kandidaattiohjelmaan on 15.3.–5.4.

thumbnail_energy_village_500_tiimi_kuvaaja_erik_ahman.jpg

16.01.2017

Vaasan yliopiston tiedetiimi HelsinkiChallenge -semifinaaliin

Vaasan yliopiston johtama Energiakylä 500 -tiimi on valittu HelsinkiChallenge-ideakiihdyttämökilpailun semifinaaliin. Tiedepohjainen ideakilpailu kokoaa suomalaiset yliopistot monialaiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailuun haki 110 tiimiä, joista 20 tiedetiimiä valittiin ratkomaan aikamme suuria haasteita. Voittajalle on luvassa palkintona 375 000 euroa. Palkinto on tarkoitettu ratkaisun toteuttamiseen, ja se jaetaan marraskuussa 2017.

thumbnail_snoorit1-p_cropped.jpg

13.01.2017

Vaasalaiset tekniikan opiskelijat valtaavat Youtuben – #Snöörit-reality alkaa

Kun Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijoiden insinöörimäinen luovuus päästetään valloilleen, on tuloksena jotain aiemmin näkemätöntä. Youtubessa esitettävässä #Snöörit-realitysarjassa yhdeksän tekniikan opiskelijaa laittaa kaikkensa peliin.

thumbnail_yliopisto3.jpg

11.01.2017

Haku Vaasan yliopiston suomenkielisiin maisteriopintoihin on käynnistynyt

Haku Vaasan yliopiston syksyllä 2017 alkaviin suomenkielisiin maisteriopintoihin on käynnissä 25. tammikuuta asti. Haussa on viisitoista maisteriohjelmaa hallintotieteiden, kauppatieteiden, tekniikan ja viestintätieteiden alalla.

thumbnail_tarjagromov.jpg

09.01.2017

Tarja Gromov Vaasan yliopiston markkinointi- ja viestintäpäälliköksi

Filosofian maisteri Tarja Gromov, 49, on aloittanut työnsä Vaasan yliopiston uutena markkinointi- ja viestintäpäällikkönä 9. tammikuuta 2017.

thumbnail_running_business_man_liikemies_juoksee_johtaja.jpg

05.01.2017

Väitös: Johtaja, pysähdy – tunnistatko omat käsityksesi menestystekijöistä?

Vaasan yliopistossa johtamisen alalta väittelevä KTM Timo-Pekka Uotila kehottaa toimitusjohtajia pysähtymään kaiken kiireen keskellä ja kiinnittämään huomiota omiin käsityksiinsä yrityksen menestymistekijöistä. – Vaara piilee siinä, että nojataan pysähtymättä tekijöihin, jotka johtivat yrityksen edellisvuosien menestymiseen. Mikäli kiireessä ei välillä pysähdy ja päivitä ajatuksiaan, voivat toimintaympäristön muutokset ja sen tarjoamat mahdollisuudet jäädä...

thumbnail_16273384685_fb23f0bf44_o.jpg

04.01.2017

Digipapit tuovat valokuitua pimeneville alueille

Tietoverkkoyhteyksien merkitys laajojen maaseutualueiden ja pitkien etäisyyksien Suomessa korostuu. Sote- ja maakuntauudistus perustuvat niin ikään palvelujen digitalisaatioon, mikä puolestaan edellyttää kattavaa, luotettavaa ja toimivaa tietoliikenneinfrastruktuuria. Langattomat yhteydet eivät ole riittävän luotettavia tärkeiden palvelujen järjestämisessä sekä yritysten ja etätyötä tekevien käytössä, kuten Vaasan yliopiston uudessa tutkimusjulkaisussa Paikallisuus ja...