Monialaiset opintopaketit

Monialaiset opintopaketit ovat kokonaisuuksia, jotka pureutuvat ajankohtaisiin ilmiöihin ja aiheisiin. Opintopaketit koostuvat eri alojen ja korkeakoulujen opintojaksoista. Opinnot ovat avoimia kaikille.

Syksyllä 2020 käynnistyvät opintopaketit

Hyvinvointiteknologia-opintopaketit

Hyvinvointi ja teknologiat kietoutuvat yhteen tulevaisuudessa yhä tiiviimmin. Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vamia ovat yhteistyössä koonneet opintopaketteja, jotka keskittyvät hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla ja tekniikan alalla. Opintopaketit muodostuvat oppilaitosten eri opintojaksoista ja tutkinnon osista.

Digitalisaatio osana sosiaali- ja terveyspalveluja

Työelämälähtöinen opintopaketti antaa työvälineitä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Opintopaketti antaa valmiuksia ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia teknologioita ja tuo tietoa digitalisaatiota koskevien päätösten pohjaksi.

Johtajana julkishallinnossa

Johtajuutta vahvistava opintopaketti antaa työvälineitä uusille julkisen alan johtajille tai vastaaviin tehtäviin haluaville.

Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen

Taloudellisen osaamisen opintopaketti antaa työvälineitä julkishallinnon organisaatioiden talouden ja tuloksellisuuden ymmärtämiseen ja johtamiseen julkisen sektorin esimiehille. Opintopaketti lisää valmiuksia taloudelliseen päätöksentekoon ja tuloksellisuuden arviointiin.

Työntekijälähtöinen esimies

Opintopaketti antaa työvälineitä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen esimiestehtävissä toimiville.

Menesty työelämässä

Opintopaketti pureutuu työssä jaksamiseen, menestymiseen ja selviytymiseen eri näkökulmista. Opintojaksoilla keskitytään mm. muutoksiin ja niiden johtamiseen, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

kolme henkilöä nauravat