Sosiaali- ja terveyshallintotiede, HTM (Helsinki)

Hyvän hallinnon huippuosaajia

Syvennä osaamistasi

Opit ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi perehdyt palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä.

Seuraava haku ohjelmaan on 1.9.–15.9.2021.

3 hyvää syytä valita sosiaali- ja terveyshallintotiede

Työmarkkinoilla kysyntää

Sote- ja maakuntauudistus luo kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille.

Kilpailukykyinen tutkinto

Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon, sillä opetustamme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi.

Yhteiskunnan uudistajaksi

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

Kuva Helsingin kadulta ilta-aikaan. Kuvassa raitiovaunu.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä analysoidaan hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.

Panostamme jatkuvasti uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuvat vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Opetuksessa näkyvät laajat työelämäyhteytemme.

Suoritettuasi sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterin tutkinnon:

  • saat erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa
  • sinulla on kyky tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin
  • osaat suunnitella ja kehittää työyhteisön johtamisen ongelmanratkaisuja

Ohjelman tarkemmat tiedot ja valintaperusteet löytyvät Opintopolusta.

 

Lue valmistuneiden tarinat

Sanna-Mari Kauko
Hallintotieteet
Sanna-Mari Kauko
HR Partner

Henkilöstöasioiden asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sanna-Mari Kauko muistelee, kuinka jo opiskeluaikana puhuttiin hallintotieteiden antavan hyvät valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen. Hän kokee, ettei yhteiskunnallisesti merkittävää…

Noora Marjeta
Hallintotieteet
Noora Marjeta
Suunnittelija

Noora Marjeta työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suunnittelijana. Opiskeluajoista Vaasan yliopistossa jäi käteen paitsi hallintotieteiden maisterin paperit, niin myös lukuisia ystävyyssuhteita ja hauskoja muistoja. Opiskeluaikaiset…

Hanna-Kaisa Järvi
Hallintotieteet
Hanna-Kaisa Järvi
Toiminnanjohtaja

Hanna-Kaisa Järvi on kiitollinen, että jaksoi opiskeluaikana päntätä oikeushistoriaa ja valtionsäätöoikeuden pykäliä – nykyisin hän työskentelee toiminnanjohtajana, jonka monipuoliseen työnkuvaan kuuluu vaikuttamistyötä, suunnittelua sekä…

Krista-Marilla Foudila
Hallintotieteet
Krista-Marilla Foudila
Palvelupäällikkö

Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja hallinnointi. Tehtävä edellyttää hyvää tuntemusta lakiasioista, itsenäistä…

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet 2020

Syksyn 2021 valintaperusteet julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021.

Sisäänotto

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan hyväksytään enintään 20 opiskelijaa.

Hakeminen

Hakuaika tammikuussa 2021 alkavaan koulutukseen alkaa 2.9. ja päättyy 16.9.2020 klo 15.00.

Syksyn yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 27.11.2020.

Valintaperusteet

Hakijalla tulee olla:

  • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.
    Em. ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus).

tai

  • Soveltuva yhteiskuntatieteellisen tai terveystieteiden koulutusalan yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
    Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoiset vähintään 25 opintopisteen laajuiset perus- ja/tai aineopinnot (opintokokonaisuus). Em. opinnot voivat myös sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon. Ensisijaisesti hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Lisäksi edellytetään, että hakuperusteena oleva tutkinto on suoritettu kohtuullisessa ajassa ja että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi.

Em. koulutusalaluokitus OKM:n luokituksen mukainen (www.minedu.fi).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen rinnastettavia oppiaineita ovat esimerkiksi terveyshallintotiede, sosiaalihallintotiede, julkisjohtaminen/hallintotiede.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut tutkinnot sekä rekisteröidyt opintosuoritukset.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintaperusteena ovat opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoisen opintokokonaisuuden laajuus, soveltuvuus, opintomenestys sekä suorittamisajankohta. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat.

 

Lisätietoa ohjelmasta

Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka opintosuunta on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

TIEDUSTELUT

sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)univaasa.fi
puhelin: 029 449 8175

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnona sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8175

sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)univaasa.fi