Markkinoinnin johtaminen, KTM

Yritysmaailman huipulla

Syvennä osaamistasi

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa markkinoinnin osaamista syvennetään ja haastetaan uusista näkökulmista. Pääset tutustumaan niin yritysten kohtaamiin todellisiin markkinoinnin haasteisiin kuin tuoreimpiin teoreettisiin työkaluihin näiden ongelmien ratkaisussa. Opintojaksoilla perehdytään innovaatioiden johtamisen, kulttuurisen kulutusympäristön, toimialojen murrosten ja digitaalisuuden synnyttämiin yritysten toimintaympäristön muutoksiin sekä opitaan, miten markkinointi vastaa näihin haasteisiin.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Yksi suurimmista

Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

markkinoinnin johtamisen opiskelu

Markkinoinnin työtehtävissä painottuu kyky tehdä yhteistyötä niin yrityksen sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämän vuoksi maisteriohjelmaan on suunniteltu erityisiä profiilikokonaisuuksia, joiden avulla voit kehittää omaa osaamistasi tietyillä liiketoiminnan osa-alueilla ja saada kokemusta monialaisesta tiimityöskentelystä. Profiilikokonaisuudet ovat:

 • Business, Industry and Services
 • Tuotteet, brändit ja innovaatiot
 • Viestintä, media ja markkinat

Markkinoinnin maisteriohjelman opintojaksoilla sovelletaan luontevasti digitaalisia ja lähiopetukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Opintojaksot ovat vahvasti työelämälähtöisiä ja erityisillä projektikursseilla ratkotaan yritysten liiketoiminnan haasteita asiakaslähtöisen ymmärryksen näkökulmasta. Kaikki projektikurssit ovat saaneet Vaasan yliopiston opetustekopalkinnon (2013, 2015 ja 2018).

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman suoritettuasi:

 • osaat tunnistaa ja käyttää omaa asiantuntijuuttasi yrityksen liiketoiminnan uudistajana
 • osaat esittää perusteltuja ratkaisuja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseksi
 • osaat valita ja perustella sopivan tavan hankkia ja analysoida asiakas- ja markkinatietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi

Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.

 

Lue valmistuneiden tarinat

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Heidi Saarinen
Kauppatieteet
Heidi Saarinen
HR Generalist

Heidi Saarinen valmistui ensin parturi-kampaajaksi ja ylioppilaaksi, sitten tradenomiksi ja parin vuoden kuluttua vielä kauppatieteiden maisteriksi. Vakituisen työpaikan hän sai Wärtsilästä heti valmistuttuaan. Opiskeluhammasta jäi kolottamaan –…

Inka Wirman
Kauppatieteet
Inka Wirman
Senior Account Manager

Inka Wirman opiskeli yliopistossamme markkinointia. Nykyisin hän työskentelee Splay Onella, jossa hän suunnittelee brändeille tubesisältöjä ja -kampanjoita.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta. Kevään 2021 yhteishaun tiedot päivitetään Opintopolkuun ja tälle sivulle lokakuun loppuun mennessä.

Valintaperusteet lyhyesti

Sisäänotto

Noin 26

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 

Ko. hakijoiden hyväksyntä tutkintoon on ehdollinen siten, että lopullinen opinto-oikeus myönnetään vasta, jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä kopion yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2021
mennessä ja jos hakijan valintaperusteiden mukaisesti saavuttama pistemäärä
on vähintään sama kuin kevään 2021 maisterivalinnassa kyseessä olevaan maisteriohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.

Valintaryhmät

 1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
 2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet 

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op markkinoinnin opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
  (10-50 op, enintään 8 pistettä).
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2 pistettä

Tasapistetilanteessa painotetaan markkinoinnin opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella
voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto.

Valinnassa huomioon otettavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saamiensa pisteiden yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 34 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 12 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: markkinoinnin opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,5-5, enintään 12 pistettä)
 3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
  (4-5, enintään 8 pistettä).
 4. Hakijan motivaatio (motivaatiokirjeen pisteytys) 0-2

Tasapistetilanteessa painotetaan markkinoinnin opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella
voida tehdä, ei hyväksytä ketään tasapisteissä olevista hakijoista.

 

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

Koordinaattori
puh: 029 449 8162
Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)univaasa.fi