Kasvuyrityksen johtaminen, KTM (Seinäjoki)

Yritysmaailman huipulla

Syvennä osaamistasi

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Seuraava haku ohjelmaan on 1.9.–15.9.2021.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Johtamisen kokonaisvaltainen osaaminen edistää kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

Kaksi opiskelijaa juttelee kirjastossa

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintojen ydin muodostuu seuraavista aihepiireistä:

 • Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen (myös startup) sekä yritystenvälisten suhteiden johtaminen
 • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
 • Vastuullisuus

Opintojaksoilla paneudutaan strategisen johtamisen keskeisiin näkemyksiin sekä käytännön strategiatyöhön, tarkastellaan yrittäjyyden eri ulottuvuuksia ja uusia liiketoimintamalleja sekä perehdytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen liiketoiminta-alustoilla (platforms). Lisäksi paneudutaan yritysten valmiuksiin kehittää, hyödyntää ja johtaa yritysten välisiä suhteita liiketoiminnassaan sekä tutustutaan startup-yritysten ja kasvuyritysten johtamishaasteisiin.

Henkilöstön johtaminen ja viestintä limittyvät kiinteästi strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän teema-alueeseen liittyen tarkastellaan muun muassa strategista henkilöstöjohtamista ja organisaatioviestintää sekä vapaavalintaisina opintoina henkilöstön osaamisen kehittämistä, suorituksen johtamista ja palkitsemista. Nämä sisältävät näkökulmia osaamisen uudistamiseen, työhyvinvointiin sekä vastuullisuuteen.

Vastuullisuutta ja liiketoiminnan etiikkaa koskeva ajattelu sisältää erilaisten arvojen keskinäisen riippuvuuden, taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun ja niihin liittyvän päätöksenteon kysymyksiä. Näitä käsitellään paitsi erillisen opintojakson muodossa myös koko maisteriohjelmaa läpileikkaavana teemana eri asiakokonaisuuksiin liittyen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Digitaalisen oppimisympäristön tehokas hyödyntäminen ja intensiivijaksoina Seinäjoella toteutettava lähiopetus mahdollistavat joustavan opiskelun. Lähijaksot tukevat tiedon prosessointia ja soveltamista sekä opiskelijoiden keskinäistä vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä.

 

Lue valmistuneiden tarinat

Risto Mäkinen
Kauppatieteet
Risto Mäkinen
KHT-tilintarkastaja

Risto Mäkinen arvostaa erityisesti Vaasan yliopiston käytännönläheistä opetusta. Niistä opeista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Opiskelijaporukasta löytyi myös joukko elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen.

Kukka Lehtimäki
Kauppatieteet
Kukka Lehtimäki
Business Controller

Kukka Lehtimäki valitsi tilintarkastuksen opintosuunnakseen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään business controllerina.

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet päivitetään Opintopolku.fi-palveluun ennen seuraavaa hakukierosta.

Valintaperusteet

Sivulla on näkyvissä edellisen hakukierroksen (2018) valintaperusteet. Seuraava haku ohjelmaan on 1.9.–15.9.2021. Valintaperusteet julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021.

Sisäänotto

25 opiskelijaa

Valintakoe

Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee osallistua valintakokeeseen.  Valintakokeessa on valintakoeaineistoon perustuvia soveltavia tehtäviä.

Valintakoe perustuu seuraavaan materiaaliin:

1. Vuorinen, T. (2013 tai uudempi). Strategiakirja - 20 työkalua. Talentum. (Saatavana myös e-kirjana)

2. Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43. (Saatavana internetistä)

3. Järlström, M., E. Saru & S.Vanhala (2016). Sustainable Human Resource Management with Salience of Stakeholders: A Top Management Perspective. Journal of EThics, 1-22. (Saatavana internetistä)

Valintakoe järjestetään Vaasan yliopiston luentosalissa B201 (Wolff-auditorio) maanantaina 8.10.2018 klo 14-17.

Auditorio sijaitsee yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa, osoitteessa Wolffintie 34, 65200 Vaasa.

Valintaryhmät

 1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
 2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 op johtamisen opintoja. Valinnassa huomioitavat opinnot voivat sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon tai olla suoritettu sen lisäksi.

Hakijoiden suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 14 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
 3. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä
  (10-50 op, enintään 8 pistettä).

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Kasvuyrityksen jjohtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona/koulutusohjelmana on erityisesti johtaminen,  hallinto tai yrittäjyys tai niihin verrattavassa oleva oppiaine.

Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

 1. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen laajuus
  (25-60 op, enintään 14 pistettä)
 2. Liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys
  (keskiarvo 3,1-5,0, enintään 13 pistettä)
 3. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana
  (4-5, enintään 8 pistettä)

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä valintakokeesta saamiensa pisteiden (enintään 30 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella.

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan koko tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.


   

   Kysy lisää!

   Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

   Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
   sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
   puh: 029 449 8005

   Postiosoite:
   Vaasan yliopisto
   Hakijapalvelut
   PL 700
   65101 Vaasa

   Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

   Koordinaattori
   puh: 029 449 8162
   Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)univaasa.fi