Koulutukset ja hankkeet

Järjestämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajille toiminnallisia Ideapaja-iltoja, joiden tarkoituksena on inspiroida osallistujia omien toimintatapojen kehittämiseen sekä tukea uusien menetelmien ja opetusvälineiden käyttöönottoa. Toimimme myös osana valtakunnallisia LUMA-keskus Suomen opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelmia, jotka tarjoavat opettajille hienoja mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen sekä opettajana kehittymiseen. Lisää tietoa meneillään olevista koulutuksista sekä hankkeista ja niiden täydennyskoulutuksista saat tältä sivulta.

Koulutukset

Ideapaja-illat varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajille

Järjestämme toiminnallisia iltoja varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajille antamaan uusia ideoita sekä työkaluja luonnontieteiden, teknologian ja projektioppimisen hyödyntämiseen omassa työssä. Illan teema voi liittyä ryhmän tarpeiden mukaan projektioppimisprosessista ohjelmointiin tai opetusvälineisiin, kuten Sphero, MicroBit jne. Illan kesto on noin 1-2 tuntia. Mikäli työyhteisönne on kiinnostunut saamaan uusia ideoita ja näkökulmia työhön, ottakaa meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

  Yhteydenottolomake

  Syksyn 2020 COVID-rajoitukset ideapaja-iltojen suhteen  

  Yliopiston ja Palosaaren kampuksella sijaitsevien korkeakoulujen linjauksien mukaisesti ja turvavälien toteutumiseksi voimme tällä hetkellä ottaa vastaan vain pieniä ryhmiä (korkeintaan 20 hlö). Ideapaja-illan ohjelma järjestetään yliopiston tilavissa opetustiloissa. Kierrokset Technobothniassa ja SAGA-tiedeluokassa eivät ole toistaiseksi mahdollisia!

  Erityishuomioita: 

  • Älä tule iltaan sairaana! Lisäksi huolehdi oikeista yskimis- ja aivastamistavoista.
  • Kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan. Tarjolla on käsien desifiointipisteitä. 

  __________________________________________

  Innostavilla peleillä uusia tuulia opetukseen! -Itseopiskelumateriaali

  Suunnittele peliprojekti omaan kouluun! Tämä itseopiskelumateriaali on tehty osana LUMA SUOMI -ohjelman hanketta "Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta." 2017-2019. Se ohjaa pieniä opettajaryhmiä luomaan suunnitelman ohjelmoinnin integroimiseksi osaksi esimerkiksi koulussa valmiiksi toteutettavaa monialaista opetuskokonaisuutta peliteeman avulla. Koulutusmateriaali on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Koulutuksen rakenne ja arvioitu ajankäyttö löytyvät kuvasta.

  Koulutusmateriaali

  Koulutusmateriaalit on jaettu kolmeen osaan, joista yksi toimii koulutuksen runkona, toinen tukimateriaalina ja kolmas kokoaa suunnitelman. Materiaalit sisältävät ryhmätöitä ja suunnittelua ohjaavia tehtäviä. Ajankäytön määrää ryhmän toiminnan tahti.

  1. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun" -materiaali toimii koko itseopiskelumateriaalin runkona ja ohjaa suorittamaan tehtävät oikeassa järjestyksessä. Aloita siis aiheeseen tutustuminen tästä materiaalista!
  2. "Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun - Vinkkipankki" toimii koulutuksen oheismateriaalina ja tiivistää koulutuksen tietosisältöön liittyvät asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Vinkkipankki sisältää myös paljon hyödyllisiä linkkejä, jotka kannattaa ottaa talteen.
  3. "Opetuskokonaisuuden suunnittelua ohjaavat tehtävät" toimii koko suunnitelman kasaavana monistenippuna. Tämän avulla saadaan tehtyä aikataulutettu ja tarkka opetussuunnitelma peliprojektin vetoon omalla koululla.

  Ohjelmointialustaan tutustumista tukee Materiaalipankki-sivu.

  Materialet på svenska:

  1. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan" -materialet. Börja här!
  2. "Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan - Tipsbanken" -materialet innehåller tips, websidor etc.
  3. "Uppgifter som styr planeringen av undersvisningshelheten" -materialet innehåller uppgifter för lärarna.

   

  Hankkeet

  Verkkokurssi, jossa perehdytään monialaiseen opetukseen ja projektioppimiseen

  Kaipaatko uusia ideoita eheyttävään opetukseen? Syksyllä 2020 pilotoidaan verkkokurssia, jossa perehdytään eheyttävään ja monialaiseen opetukseen ja projektioppimiseen. 1 op laajuinen verkkokurssi on suunnattu kaikkien asteiden opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Käy katsomassa lisätiedot kurssista http://2020.luma.fi/ ja osallistu.

  LUMATIKKA - Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

  Mietityttääkö matematiikan opetus?  Haluatko uusia näkökulmia matematiikan opetukseen? LUMATIKKA-verkkotäydennyskoulutuksessa saat vastauksia moniin matematiikan opetukseen liittyviin kysymyksiin! Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutus toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Ilmoittaudu verkko-opintoihin viimeistään 30.8.2020 mennessä osoitteessa https://lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen/. Tervetuloa verkkokursseille kehittämään matematiikan opetustasi! https://lumatikka.luma.fi/

  LUMA SUOMI -ohjelma – Täydennyskoulutusmateriaalia opettajille verkossa

  Vuonna 2019 päättynyt valtakunnallinen luonnontieteiden ja matematiikan esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma tarjoaa opetushenkilöstölle avoimia koulutusmateriaaleja ja opetusmateriaalia verkossa. Voit tutustua ohjelman sisältöön LUMA SUOMI -ohjelman sivuilla.

  LUMA2020 – LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma

  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, vuonna 2019–2020 toteutettava ohjelma kannustaa opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle toteuttamaan oppilaitoksissaan projektioppimista ja lisäämään 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä. Tavoitteena on myös innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisäämään matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää.

  LUMA-keskus Pohjanmaa tekee yhteistyötä LUMA2020-oppimisyhteisöjen kanssa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Voit tutustua ohjelman sisältöön LUMA2020-sivustolla.