Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Digitulevaisuuden viestintäosaajaksi

Työnantajien arvostama

Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Haluatko hallita viestinnän keinot? Meiltä valmistuneet tunnetaan työnantajien arvostamina tulevaisuuden viestintäosaajina, jotka ymmärtävät viestinnän ja median toimintaa sekä muutosta digitalisoituvassa maailmassa.

Viestintätieteiden opintoihin voit tutustua avoimen yliopiston järjestämällä maksuttomalla tutustumiskurssilla.

Tutustu opiskeluun, katso webinaaritallenne!

Minkälaista on viestinnän opiskelu Vaasan yliopistossa? Tutustu opintoihin katsomalla oheinen Zoom-tallenne Hakijan päiviltä. Webinaarissa henkilökunta ja opiskelija kertovat viestintätieteiden kandidaattiohjelman sisällöstä, opiskelusta Vaasassa sekä hakemisesta ja valintaperusteista.

Webinaarin osuuksien aloitusajat:
Yliopistonlehtori Niina Nissilä: 1:38
Opiskelija Sara Güven: 18:46
Hakeminen viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan: 34:24
Keskustelua ja webinaarin päätös: 44:52

3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

Valmiina työelämään

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Omannäköinen tutkinto

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, johon voit valita kiinnostuksesi mukaan erilaisia viestinnän opintoja ja hankkia yksilöllisen tutkinnon.

Etulyöntiasemassa

Osaamme ennustaa viestinnän alan muutokset ja tuomme alan megatrendit osaksi opiskelua. Siksi opiskelijoillamme on valmistuessaan oikeat taidot ja valmiudet.

Opintojen eteneminen

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman uudet opiskelijat valitaan suoraan opintosuuntaan viestintätieteet.

viestintätieteiden opinnot

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa saat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä.

Opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Opit ymmärtämään kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä, hyödyntämään digitaalista mediaa, viestimään sujuvasti eri kanavissa sekä tuntemaan erilaiset kohderyhmät. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden edellyttämällä tavalla.

Seuraamme viestinnän alan megatrendejä, ja tuomme ne osaksi opiskelua. Uutta luotaavia kursseja ovatkin pelialan, käytettävyyden ja virtuaaliympäristöjen kurssit.

viestintätieteiden opiskelijat

viestinnän opiskelu

Opinnot koostuvat painoaloista:

 • viestintä eri aloilla
 • viestintä kielenkäyttönä
 • median tutkimus
 • digitaaliset mediataidot
 • interaktiivinen media
 • pelitutkimus

Jokaisesta painoalasta opiskellaan ensin peruskursseja. Kaikille yhteisiin opintoihin sisältyy esimerkiksi mediatutkimusta, kielenhuoltoa, verkkosivujen suunnittelua ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kursseja.

Pakollisten opintojen lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia kursseja, joissa voi perehtyä muun muassa johtamisviestintään, vuorovaikutukseen, visuaaliseen viestintään tai käytettävyyteen ja pelisuunnitteluun.

Tutkinnon suoritettuasi:

 • ymmärrät kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytännön tasolla
 • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä
 • viestit sujuvasti erilaisissa kanavissa, ja otat huomioon niiden erilaiset tavat viestiä, sekä osaat huomioida erilaisia kohderyhmiä

Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet ja pisteytyksen näet Opintopolusta.

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

♥ tiedottaja ♥ viestintäpäällikkö ♥ verkkotiedottaja ♥ viestintäkoordinaattori ♥ viestinnän suunnittelija ♥ verkkotoimittaja ♥ uutispäällikkö ♥ toimittaja ♥ tekninen kirjoittaja ♥ graafikko ♥ verkkopalveluiden suunnittelija ♥ copy writer ♥ markkinointipäällikkö ♥ pelisuunnittelija ♥ käyttäjäkokemusasiantuntija ♥ käytettävyyssuunnittelija ♥ verkkoviestinnän kouluttaja ♥ sosiaalisen median suunnittelija ♥ sisäisen viestinnän asiantuntija ♥ peligraafikko ♥ viestintäalan yrittäjä ♥

Lue valmistuneiden tarinat

Jere Paldanius
Viestintätieteet
Jere Paldanius
Tiedottaja

Jere Paldanius teki viestintäalan töitä jo opiskeluaikanaan. Opiskelut ja työt saatiin sovitettua hyvin yhteen, siitä Jere kiittelee joustavia ja kannustavia opettajia. Nykyisin hän työskentelee Maavoimien esikunnassa tiedottajana.

Pauliina Ainasoja
Viestintätieteet
Pauliina Ainasoja
Videotoimittaja ja yrittäjä

Pauliina Ainasoja nauttii työstään MTV Uutisissa videotoimittajana. Opintojensa alussa hän ei vielä tiennyt, mitä tulisi tekemään työkseen valmistumisen jälkeen. Viestintätieteiden opiskelu kuitenkin inspiroi ja antoi suuntaa. Videtoimittajan työn…

Sami Soljansaari
Viestintätieteet
Sami Soljansaari
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä toimittajana.

Mari Hautamäki
Viestintätieteet
Mari Hautamäki
Digital Coordinator

Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa kotimaisten ja ulkomaalaisten artistien markkinointi ja heidän Spotify-kampanjoiden…

Hae ohjelmaan

Hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänottomäärä

50 (joista ensikertalaisia 70%)

Valintajonot

 1. Todistusvalinta: 26 aloituspaikkaa (vain ensikertalaisille)
 2. Valintakoevalinta: 24 aloituspaikkaa (joista ensikertalaisille 9 paikkaa)

Pisteytys

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,9 ja voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa hakijan on saatava vähintään 50% maksimipistemäärästä. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut äidinkielen tai suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla C (ns. kynnysehto).

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

 1. Äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
 2. Painotettuna aineena paras seuraavista: filosofia, historia, psykologia, yhteiskuntaoppi
 3. Parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
 4. Parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
 5. Parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

Pisteytystaulukko on nähtävillä Opintopolussa

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.

Valintakokeet

Valintakoe järjestetään maanantaina 7.6.2021 klo 12-16.

Verkkojulkaisu julkaistaan sähköisessä muodossa 31.3.2021 tällä sivulla. Valintakoe edellyttää verkkojulkaisun hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista.

Valintakoe sisältää verkkojulkaisuun perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeen avulla arvioidaan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioonottamista. Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin.

HUOM! Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Valintakoe järjestetään pandemiatilanteen salliessa Vaasan lisäksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Hakija voi valita koepaikkakunnan. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
puh: 029 449 8005

Luotsi 1.krs,
PL 700, 65101 Vaasa

Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8149
sähköposti: opintoneuvonta.hum(at)univaasa.fi