Muita väyliä tuotantotalouteen ja tietojärjestelmätieteeseen

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opintoihin voi hakea myös muiden ansioiden perusteella kuin ylioppilastutkintotodistuksella tai valintakokeella.

Eri hakuväylät on esitelty lyhyesti alla. Väylien tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman sivulta, välilehdeltä "hakeminen".

Valinta lukion suoraväylän perusteella

Hakija voi hakea lukion suoraväylässä, jos on suorittanut lukiossa (Vaasan yliopiston ja lukion yhteistyössä järjestämän) tai avoimessa/kesäyliopistossa Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisen Energia ja kestävä kehitys -kurssikokonaisuuden (1 yliopistokurssi, 3 lukiokurssia) TAI Turun yliopiston lukioyhteistyökurssit/kurssikokonaisuuden. Lisäksi lukion matematiikan pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna riittävällä opintomenestyksellä.

Valinta suoraväylässä on yksi hakukohde korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Hakukohde lisätään yhteishaun hakulomakkeelle.

Valinta erityisten saavutusten perusteella

Erityisten saavutusten perusteella voi hakea ylioppilastutkinnon suorittanut tai hakukeväänä suorittava hakija, joka on saavuttanut erityisen huomattavia ansioita lukio-opintojensa aikana. Erityinen saavutus voi olla saavutettu esimerkiksi yrittäjyyden tai johtajuuden alalla, urheilussa, musiikissa, taiteessa, tieteessä tai tekniikassa tai muulla valtakunnallista/kansainvälistä huomiota saaneella alalla.

Valinta erityisten saavutusten perusteella on mukana korkeakoulujen kevään yhteishaussa, ja se on oma hakukohde. Hakukohde lisätään yhteishaun hakulomakkeelle.

Valinta kilpailumenestyksen perusteella

MAOL:in valtakunnallisten, lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita kauppatieteiden kandidaatin (KTK ja KTM) hakukohteeseen. Hakijalta edellytetään myös syksyllä 2020 tai keväällä 2021 suoritettua ylioppilastutkintoa.

Valinta kilpailumenestyksen perusteella on mukana korkeakoulujen kevään yhteishaussa, ja se on oma hakukohde. Hakukohde lisätään yhteishaun hakulomakkeelle.

Talousguru-kilpailu on peruttu keväältä 2021. Kilpailua ei voida järjestää vallitsevien ja edelleen muuttuvien koronarajoitusten vuoksi. Keväällä 2021 ei näin ollen valita opiskelijoita Talousguru-kilpailussa menestymisen perusteella. Päivitetty 9.4.2021.

-----

HYOL ry:n järjestämässä Talousguru-kilpailussa vuonna 2021 enintään yhdelle (1) palkintosijoille sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa Vaasan yliopistossa sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

-----

Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Opinnot voivat olla Vaasan yliopiston tai toisen yliopiston avoimesta yliopistosta.

Jos olet avoimen yliopiston opintojen lisäksi suorittanut Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman (PV JOKO), voit hakea ns. inttiväylässä.

Haku Vaasan yliopistoon avoimen yliopiston opintojen perusteella ei kuulu yhteishakuun, vaan hakija täyttää avoimen yliopiston väylän oman hakulomakkeen Opintopolussa.

Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat alempaa korkeakoulututkintoa ja haluavat hakea toisesta korkeakoulusta Vaasan yliopistoon tai vaihtaa tavoitetutkintoaan Vaasan yliopistossa kandidaatin tutkinnon aikana.

Hakijalla tulee olla suoritettuna alan opintoja valintaperusteiden mukaisesti ennen siirtoa. Korkeakoulujen siirtohaku järjestetään toukokuun alussa, ja siihen on oma hakulomake Opintopolussa.

Haku maisteriohjelmiin

Jos hakija on suorittanut sisällöltään soveltuvan korkeakoulututkinnon ja/tai sen lisäksi soveltuvia opintoja, voi hakea suoraan tietojärjestelmätieteen tai teknisen viestinnän maisteriohjelmaan.

Maisteriohjelma on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.