Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma

Ainutlaatuinen teollisuusekonomian kokonaisuus

Tekniikan ja kauppatieteiden osaajaksi

Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin.

3 hyvää syytä valita Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Työnantajat tutuiksi

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.

Saat ainutlaatuista osaamista

Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.

Tulevaisuuden tehtäviin

Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

Opintojen eteneminen

kauppatieteiden kandidaatti tuotantotalous

Opintosuunnat

Yhteisten opintojen jälkeen (140 op) valitaan opintosuunta. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa opintosuunta valitaan näistä kahdesta.

Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessin että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmat maailmanlaajuisesti. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautunutta teknologiajohtamista, tai tutkimuksen sekä alueellisten ja kansallisten kehittämishankkeiden parissa.

Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkasteluun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestintään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot, keskeisinä teemoina käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

Kauppatieteiden opinnot tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden pääaineessa ovat sinua varten, jos

  • olet kiinnostunut sekä tekniikasta että kauppatieteistä ja haluat opiskella molempia
  • suunnittelet verkkokaupan perustamista
  • olet kiinnostunut tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista
  • haluat ratkoa tuotannon kysymyksiä teollisuudessa
  • haluat kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita taloudellisesti
  • haluat saada monipuoliset tiedot liiketoiminnan eri osa-alueista

Yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Sen vuoksi tietojärjestelmäosaaminen on kriittistä niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita. Työmarkkinoilla on siis kysyntää alan osaajille.

Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Tuotantoyritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja. Lisäksi vaaditaan kaupallista osaamista, jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, luentotehtäviä, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, kirjallisuustenttejä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opiskelu

Koulutusohjelmalla on ASIIN-laatuleima, joka varmistaa, että ohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

asiin accreditointi laatuleima

Euro-inf laatuleima

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

♥ tuotekehitysinsinööri ♥ toimitusjohtaja ♥ kehitysjohtaja ♥ laatupäällikkö ♥ sourcing manager ♥ rahoituspäällikkö ♥ projektipäällikkö ♥ it-asiantuntija ♥ toimittaja ♥ myynti-insinööri ♥ kehitysjohtaja ♥ tutkija ♥ suunnittelija ♥ verkkomedian suunnittelija ♥ käytettävyysasiantuntija ♥ tietohallintojohtaja ♥ tietojärjestelmäsuunnittelija ♥ ohjelmistosuunnittelija ♥ asiantuntija ♥ opettaja ♥ network designer ♥

Lue valmistuneiden tarinat

Tiina Ritari
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Tiina Ritari
Brand Manager

Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan virkistävän tuulen ja kaupungin kaksikielisyyden. Yliopistossa hän oivalsi, että…

Vesa-Jukka Vornanen
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Vesa-Jukka Vornanen
Ylläpitopäällikkö

Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana johtaen tukipalvelun ja ylläpitopalvelujen tulosyksikön toimintaa

Terhi Pettersson
Kauppatieteet
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede
Terhi Pettersson
Senior Development Manager

Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

Hae ohjelmaan

Hakuväylän tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta. Kevään 2021 yhteishaun tiedot päivitetään Opintopolkuun lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
p. 029 449 8005

Luotsi 1.krs,
PL 700, 65101 Vaasa

Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaava

puh: 029 449 8511

sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi