Hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa, voivat hakeutua suorittamaan opintoja Avoimeen yliopistoon. Avoin yliopisto tarjoaa monia Vaasan yliopiston opintokokonaisuuksia ja kursseja, joiden avulla voi tutustua haluamiinsa oppiaineisiin. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää hakijan opintosuorituksiin, mikäli tämä myöhemmin saa opiskelupaikan yliopistosta. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia.

Yliopistoon voi myös hakea opiskeluoikeutta (ilman valintakoetta), kun on suorittanut tietyn määrän avoimen yliopiston kursseja.

Vaasan yliopistossa on myös mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia ns. erillisinä opintoina, jolloin voi hakea opinto-oikeutta yksittäisille kursseille tai kurssikokonaisuuksiin. Erilliset opinnot ovat maksullisia.

Tyttö kirjastossa