Opintosuunta

Markkinat ovat kiinnostavien murrosten keskellä. Digitalisaation ja kestävän kehityksen synnyttämät muutostarpeet edellyttävät liikkeenjohdolta kykyä toimintaympäristön ja asiakastarpeiden jatkuvaan analysointiin. Ei riitä, että tuotteet ja palvelut ovat teknologisesti kehittyneitä, vaan niitä on osattava kehittää ja kaupallistaa asiakasymmärryksen näkökulmasta. Markkinoinnin kandidaatin ohjelmassa hankit kokonaisvaltaista ymmärrystä ja monipuolista käytännön osaamista liiketoiminnan asiakaslähtöiseen johtamiseen kuluttaja- ja b2b-markkinoilla.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi:

  • ymmärrät roolisi asiakasarvoa tuottavan liiketoiminnan päätöksentekijänä
  • osaat toteuttaa markkinoinnin toimintoja (esimerkiksi segmentointi, differointi ja asemointi) asiakaslähtöisestä näkökulmasta liiketoiminnan kehittämiseksi
  • osaat hankkia, analysoida ja raportoida asiakas- ja markkinatietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi

Markkinoinnin opintojaksoilla kehität työelämävalmiuksia ja olet mukana aitojen yritysyhteistyöprojektien toteuttamisessa. Opintojaksoilla hyödynnetään monipuolisia, lähiopetukseen sekä digitaaliseen opetukseen perustuvia opetusmenetelmiä.

Markkinoinnin kandidaatintutkinnon jälkeen saat valmiudet jatkaa Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmaan tai International Business -maisteriohjelmaan.

markkinointi opintosuunta