Taideterapian erikoistumiskoulutus psykoterapeuteille (30 op)

Haasteellisissa kliinisissä tilanteissa (mm. monet pitkälliset emotionaaliset vaikeudet kuten pitkittynyt depressio ja erilaisia neurokirjon ongelmia omaavat psykiatrisen asiakastyön henkilöt) on todettu joskus hankalaksi löytää keinoja edetä. Näin ollen tarvitaan erilaisia terapeuttisia avauksia, joiden kuitenkin tulee perustua tieteellisesti tunnustettuihin taustoihin.
Koulutus perustuu pääosin kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT/KKT) ja sen kolmannen aallon Hyväksymis- ja omistautumisterapian (ACT/HOT) sisältörakenteisiin, taideterapian osalta lähtökohtana ovat pääasiassa  ekspressiivisen taideterapian (EAT) näkökulmat. Myös muita loogisesti sisältörakenteeseen sopivia teoreettisia ja käytännöllisiä teemoja käsitellään. 

Tavoite

• Koulutuksen tarkoituksena on tarjota syventävää työskentelyotetta psykoterapeuttiseen työhön taideterapian keinoin ja välinein.

• Opeteltavat menetelmät perustuvat tutkittuihin ja kliinisesti hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Valitut toimintatavat sopivat yhteen kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian ja erilaisten kognitiivisten ja ratkaisukeskeisten sekä integratiivisten ratkaisujen kanssa.

• Kohderyhmänä läpikäytävissä terapiaratkaisuissa ja työskentelyotteessa ovat erityisesti asiakkaat, joiden kliininen tilanne on tavallista haasteellisempi. Näitä ovat mm. pitkäaikaisesta masennuksesta, voimakkaista ja yleistyneistä ahdistusreaktioista, tunne-elämän voimakkaista ja episodisista vaihteluista kärsivät sekä erilaisista neurokirjon ja psykiatrian rajamaastossa olevista henkilöistä.

Sisältö

  • Yhdistävä, integratiivinen työote 5 op
  • Kuvataideterapia / mediataide 5 op
  • Tanssi- ja liiketerapia 5 op
  • Musiikkiterapia 5 op
  • Taideterapian perusta 5 op
  • Kognitiivisen käyttäytymisterapian/ HOT:n perusta 5 op

Toteutus

• Koulutuksen kesto: 2 ½ vuotta. Koulutus alkaa marraskuussa 2020

• Hinta 3350 eur  + alv 24% osallistujaa kohden (minimi 10 osallistujaa)

• Perusvaatimukset: psykoterapiakoulutus

• Kouluttajat ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian, taideterapian ja taiteen erikoissuuntien osaajia.
 - Tero Timonen, (dosentti ÅA/UEF, kouluttajapsykoterapeutti – Kognitiivinen käyttäytymisterapia, koulutuksen johtaja) 
 - Mimmu Rankanen (professori, Oslon yliopisto, kouluttajapsykoterapeutti – kuvataideterapia, taideterapiaosuuden sisältöjohtaja)
 - Raimo Lappalainen (professori JYU, kouluttajapsykoterapeutti – KKT/ACT) 
 - Mauri Sivonen (kouluttajapsykoterapeutti, KKT, musiikkiterapeutti)
 - Anne Toivonen-Temiz (tanssi- ja liiketerapeutti) 
 - Anne Backels (kuvataideterapeutti) 
 - Susanna Klapuri (toimintaterapeutti, ryhmäkuvataideterapeutti)
 - Heli Väre (psykoterapeutti – ratkaisukeskeinen)
 - Lisäksi muita aihepiirin osaajia. 

Ota yhteyttä!

Heli Kaunismäki
heli.kaunismaki@univaasa.fi
p. 029 449 8453