Hyvinvointiympäristö (25 op)

Ympäristö vaikuttaa meihin ihmisiin monimuotoisesti. Se tarjoaa myös puitteita hyvinvoinnin edistämiselle. Vaikka emme ole suoraan ympäristön ohjailemia, vaikutukset ovat yllättävänkin laajat. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota ympäristöjen tietoiseen suunniteluun.
Yksi erityisen tärkeä ympäristörakentamisen kohde on hoiva- ja hoitotyö puitteiden suunnittelu. Tässä ei kuitenkaan voida pitäytyä pelkästään sairaala- yms. ympäristöjen kontekstiin, vaan suunnittelun tulee yltää myös yhteiskunnan kaupunkirakentamiseen jne. Hyvä ympäristö laajasti otettuna tukee meidän hyvinvointiamme ja kotona tapahtuvaa elpymistä ja toipumista.

Sisältö

1. Ihminen ja ympäristö - vuorovaikutus (5 op)
• Ympäristön vaikutus ihmisen hyvinvointiin - erilaiset sisäympäristöt, luonto, urbaani ympäristö 
• Ihminen ja muuttuva ympäristö sekä sen vaikutus ihmiseen

2. Ympäristön rakenteet ja hahmottaminen (5 op)
• Miten ympäristöä hahmotetaan – hahmotus, gestalt ja optinen illuusio, wayfinding
• Arkkitehtuuri, sen vaihtoehtoja ja ihmisen elinympäristö - kaupunkisuunnittelu, urbaaniestetiikka

3. Tilasuunnittelu ja sen vaikutukset ihmiseen (5 op)
• Miten julkisen tilan taiteella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisiin - ympäristötaide, design, graffitit yms. 
• Tilasuunnittelu - feng shui, tilasuunnittelu kotona ja työpaikalla, tilasuunnittelu erityisryhmille, kouluihin

4. Ympäristön monimuotoisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet hoiva- ja hoitotyöhön (5 op)
• greencare, virtuaaliset simulaatiot, sairaalaympäristöjen rakentaminen

5. Ympäristöpsykologia ja kontekstuaalinen analyysi (5 op)
•Ympäristöpsykologia ja sen näkökulma suunnitteluun
•Kontekstuaalinen ympäristöanalyysi

Toteutus

• Aikataulu tammikuu 2021 - maaliskuu 2022

• Hinta 3350 eur + alv 24%

• Kohderyhmä: Ympäristösuunnittelun ja design-sisältöjen kanssa työskentelevät henkilöt, hoiva- ja hoitotyön suunnittelun sekä hallinnon edustajat

• Kouluttajat:
 - Koulutuksen johtajana toimii Vaasan keskussairaalan/sairaanhoitopiirin johtava psykologi/psykoterapeutti Tero Timonen (PsT, dosentti).
 - Aalto-yliopiston sosiaali- ja terveysalan rakentamisen arkkitehtuurin yksikkö SOTERA:n puolelta koulutusta suunnittelee mm. professori Pirjo Sanaksenaho.
 - Taidealan vaikuttajista koulutuksen taustalla on Turun yliopiston Taidehistorian laitos. 
 - Virtuaali- ja terapiasovellutusten yhteistyötaho on Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta professori Raimo Lappalainen.
 - Myös muita design- ja suunnittelun ammattilaisia on mukana.

Ota yhteyttä!

Heli Kaunismäki
heli.kaunismaki@univaasa.fi
p. 029 449 8453