Etä- ja hybridijohtaminen ”uudessa normaalissa”

Valmennuksessa perehdytään etä- ja hybridijohtamiseen. Mitä etäjohtaminen edellyttää esimieheltä? Miten esimies voi rakentaa luottamusta, ylläpitää yhteisöllisyyttä ja luopua perinteisistä kontrolli- ja valvontamenetelmistä? Valmennuksessa opitaan keinoja osallistamiseen ja oman tiimin vuorovaikutustaitojen kehittämiseen etätyössä.

Erilaisuuden ja potentiaalin tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen etäjohtamisessa nousee esimiestyössä keskeisesti esille. Huolehdimme myös ”uudessa normaalissa” ja etänä työskennellessämme työyhteisömme jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Samalla rakennamme avoimuutta sekä psykologista turvallisuutta työyhteisöömme ja varmistamme kaikkien työssä jaksamisen.

Valmennus sisältää kaksi lähipäivää (mahdollisuus myös verkkototeutukseen) sekä välitehtävän ja workshop-työskentelyn. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan oma erillinen etätyön johtamiseen liittyvä yksilömentorointi. Valmennuskokonaisuus muodostuu asiantuntijaosuuksista ja toiminnallisista harjoituksista sekä ryhmätöistä. Koulutuksen hinta on 1850 eur +alv./osallistuja. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston tutkijatohtorit Susanna Kultalahti ja Suvi Einola.

Huom! Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan ja toteutus on mahdollinen myös kaksikielisenä.

Sisältö

Koulutus voidaan jakaa kahteen osaan esimerkiksi seuraavasti:

Osa I

 1. Etä- ja hybridiesimiesrooliin kasvaminen
 • Oman työn johtaminen
 • Luottamuksen rakentuminen
 • Viestintä – virtuaalinen vuorovaikutus tiimissä
 1. Erilaisten ihmisten johtaminen etänä
 • Diversiteetti työyhteisössä
 • Eri-ikäiset työyhteisössä – milleniaalit, erilaiset persoonat
 • Henkilökohtaisen tuen tarve ja siihen vastaaminen
 1. Esimiehen ja työntekijän välisen vuorovaikutussuhteen kehittyminen etätyössä – LMX-teorian opit
   
 2. Mikä meitä motivoi? Itseohjautuvuusteorian opit etäjohtamiseen

Osa II

 1. Työhyvinvoinnista huolehtiminen etätyössä
 • Työyhteisötaidot
 • Jaksaminen ja kuormittavuus - työaika
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen- Life balance
 1. Haastavat tilanteet ja niiden käsitteleminen etätyössä
 • Valmentava esimiestyö
 • Motivoiva menetelmä
 • Konfliktit
 1. Osaamisen kehittäminen etä- ja hybridityössä
 • Työkaluja osaamisen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen
 1. Resilienssi työyhteisössä
 • miten vahvistamme omaa ja työyhteisön resilienssiä

Ota yhteyttä!

Kerro tarpeistasi ja pyydä tarjous! 

Heli Kaunismäki 
Vaasan yliopisto Executive Education 
FM, AmO, asiakkuuspäällikkö  
heli.kaunismaki@univaasa.fi 
+ 358 45 1067618