TOIMIVA ESIMIES -verkkovalmennus

Itsenäisesti suoritettava kattava ja ajankohtainen esimiesvalmennus, joka on tarkoitettu huippuesimiehiksi tähtääville ja omaa osaamista kehittäville.

Toimiva esimies -verkkovalmennuksen hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet ja osaamisen
- johtaa ja toimia osallistavana ja kannustavana esimiehenä
- kehittyä osaamisen johtamisessa ja ennakoinnissa
- ymmärtää valmentavan johtamisen keinojen tärkeyden joka päiväisessä työssä
- hallita käytännössä, mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- kehittää työyhteisötaitojen hallintaa ja seurantaa
- laajentaa ja syventää omaa osaamista koskien tulevaisuuden sukupolvia, ja ymmärtää siihen liittyvät erityispiirteet
- valmennuksen voi sisällyttää osaksi MBA-koulutusta

Kenelle Toimiva esimies -verkkovalmennus soveltuu

Koulutus sopii esimerkiksi lähi-, linja- ja palveluesimiehelle, päällikölle, HR-päällikölle tai -asiantuntijalle ja kehityspäällikölle. Olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja päivittämään omia taitojasi esimiehenä. Esimiesvalmennus valmistaa sinua myös tulevaisuutta varten, ja koulutus on hyödyllinen, vaikka et vielä toimisikaan esimiehenä.

Koulutus suoritetaan itsenäisesti ja kokonaan oman aikataulun mukaisesti digitaalisessa Teachable-oppimisympäristössä. Jokaisesta palautetusta tehtävästä annetaan kirjallinen palaute. Suoritetusta esimiesvalmennuksesta saa myös virallisen todistuksen.

Toimiva esimies -verkkovalmennuksen sisältö

Koulutuksessa on kuusi teemaa, joihin huippuasiantuntijamme ovat räätälöineet ajankohtaisia videoluentoja. Aiheita käsitellään inspiroivasti ja käytännönläheisesti työelämän todellisiin tilanteisiin perustuen.

1. Esimiehenä kasvaminen
- Johtaminen ja johtajuus
- Esimiehen tärkeät tehtävät
- Minä esimiehenä ja johtajana
- Mikä meitä motivoi?
- Esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde

2. Osaamisen johtaminen
- Miten osaamista johdetaan?
- Ennakointi ja analysointi: henkilöstösuunnittelu
- Suorituksen johtaminen
- Kehityskeskustelut

3. Valmentava johtaminen
- Kuunteleminen
- Sitouttaminen
- Valmentaminen ”poikkeustilanteissa”

4. Käytännön juridiikka - Esimiehen työoikeus
- Mikä on työsuhde?
- Rekrytointi
- Määräaikainen työsuhde ja sen perusteet
- Työntekijän velvollisuudet; immateriaalioikeudet, kilpailukielto, salassapitosopimus
- Työnjohtaminen
- Työsuhteen arviointi ja työsuhteen päättäminen

5. Työyhteisötaidot
- Työyhteistaidot osana hyvinvointia
- Miksi työyhteisötaidot?

6. Y-sukupolvi
- Mikä on sukupolvi?
- Y-sukupolvi
- Y-sukupolvi ja työmotivaatio
- Y-sukupolvi ja esimiestyö

Teachable-oppimisympäristö

Käytämme koulutuksessa digitaalista Teachable-oppimisympäristöä

 • helppo, vaivaton oppimisympäristö, jota on selkeä käyttää
 • kaikki koulutuksen materiaalit, videot, tehtävät ja ohjeet löytyvät Teachable-oppimisympäristöstä. Tehtävät palautetaan toistaiseksi opettajille sähköpostilla.

Suoritus käytännössä

 • koulutus suoritetaan täysin itsenäisesti
 • koulutuksen saa aloittaa oman aikataulun mukaan ja aikaa koulutuksen suorittamiseen on yksi vuosi
 • ostettuasi valmennuksen, voit aloittaa vaikka heti
 • koulutuksessa on kuusi teemaa, jokaisen osion arvioitu suorittamisaika on noin 3-8 tuntia
 • jokaiseen teemaan liittyy kouluttajien tekemiä useita eri videoita
 • jokainen teema on avattu esimerkkien kautta ja asiat on sovellettu käytäntöön
 • jokaisessa teemassa on tehtävä tai tehtäviä, jotka osallistuja suorittaa itsenäisesti
 • tehtävät palautetaan toistaiseksi kouluttajille sähköpostilla
 • palautetuista tehtävistä saa aina kirjallisen palautteen kyseisen teeman kouluttajalta

Hinta

Toimiva esimies -verkkovalmennuksen hinta on 790 € (sis. alv 24%)

Koulutusohjelman hinta sisältää:
- laadukkaat videomateriaalit
- kuusi eri teemaa liittyen esimiehenä kasvamiseen ja kehittymiseen
- listan ajankohtaisesta kirjallisesta materiaalista jokaisessa teemassa
- linkkejä viimeisimpiin tutkimusartikkeleihin
- ohjeet ja neuvot tehtävien tekemiseen
- henkilökohtaisen tuen koko koulutuksen ajan
- kirjallisen palautteen kouluttajalta
- todistuksen suoritetusta esimiesvalmennuksesta
- yhden vuoden käyttöoikeuden materiaaleihin

Toimiva esimies -verkkovalmennus + DiSC-analyysi yhteishintaan 990€ (sis. alv 24%) Normaalisti yhteishinta 790 € + 290 € = 1080 €

Kouluttajat

Tutkijatohtori Suvi Einola on toiminut pitkään kuntaorganisaatiossa kehittämis- ja esimiestehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Vaasan yliopistossa tutkijatohtorina ja toimii kiinteässä yhteistyössä eri sektoreilla toimivien yritysten kanssa. Suvilla on vahva käytännön kokemus julkiselta sektorilta sekä konsulttina että työnohjaajana toimimisesta. Kouluttajana Suvi on inspiroiva ja käytännönläheinen puhuja, joka tarjoaa valmennukseen osallistuville konkreettisia työkaluja omaan esimiestyöhönsä. 

Kouluttajana toimii myös väitöskirjatutkija, FM Maria Pajuoja Vaasan yliopistosta. Marialla on 10 vuoden työkokemus operatiivisesta ja henkilöstöjohtamisesta mm. Googlella. Marian osaaminen painottuu erityisesti valmentavaan johtamiseen ja hän on kiinnostunut myös innovatiivisuudesta ja sen johtamisesta. 

Mika Kärkkäinen on Vaasan yliopiston lehtori, jonka erityisalaa ovat työlainsäädännön ja sopimisoikeiden erilaiset näkökulmat. Kärkkäisen koulutustyyli on hyvin käytännönläheinen, sisältäen koko työelämän elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka. Kärkkäisen koulutukset sisältävät paljon oikeita case-esimerkkejä, vaikeita työlainsäädännön ratkaisuja, ja keskustelua erilaisista vaihtoehdoista, kuten miten ratkaista hankalia työlainsäädäntöön liittyviä tilanteita työyhteisöissä esimiehenä. Mika Kärkkäinen on miellyttävä luennoitsija, joka osaa pukea ymmärrettävään muotoon vaikeimmatkin lainsäädännön koukerot.

Susanna Kultalahti on Vaasan yliopiston tutkijatohtori, joka on työskennellyt Vaasan yliopistossa monipuolisissa tehtävissä jo yli 10 vuoden ajan. Hän vastaa tällä hetkellä kandidaatin opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimii mukana monissa eri hankkeissa ja projekteissa. Kultalahti on tunnettu tulevaisuuden sukupolviin keskittyvästä tutkimuksestaan ja hän on kysytty luennoitsija. Susannan tyyli kouluttaa on erittäin innostava, lämminhenkinen ja dynaaminen.