Yhdessä kohti seuraavaa voittoa

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista (Sport Management, Sport Marketing), joissa toisessa keskitytään urheilujohtamiseen ja toisessa urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Urheiluliiketoiminnan johtaminen ja päätöksentekijänä kehittyminen – Sports Management (10 op)

OSA I Helsinki

ti 22.9.2020

Alustus KTT Timo Ritakallio, Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja

Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen KTT, tietokirjailija Arto Kuuluvainen
- Millainen urheilu on tuotteena?
- Urheilu organisaatioiden toimintaympäristönä

ke 23.9.2020

Urheiluorganisaation strateginen johtaminen professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
- Oman toiminta-ajatuksen ja strategian selventäminen – millainen on meidän strategiamme? Miten toteutamme strategiaamme?
- Miten strategia saataisiin tehokkaasti vietyä organisaation käytäntöön?
- Strategiset kumppanuudet

Huomisen yhteiskunta KTT, Mika Aaltonen
- Tekoäly, ihminen ja kone
- Case Palloliitto, Case Valtion liikuntaneuvosto

OSA II Helsinki

ma 19.10.2020

Urheiluliiketoiminnan talouden ohjaus KTT, yliopettaja Janne Peltoniemi, Centria ammattikorkeakoulu
- Tulonhankinta, rahoituksen suunnittelu ja budjetointi
- Talouden tunnusluvut ja johtaminen

Urheiluoikeus ja -verotus Jyrki Louhi, urheiluoikeuden ja -verotuksen asiantuntija

ti 20.10.2020

Johtajuus urheiluympäristössä KTT Sami Itani, SUL:n hallituksen puheenjohtaja
- Ihmisten johtaminen ja motivointi onnistumisen edellytyksenä
- Verkostot, sidosryhmät ja vapaaehtoiset

Organisaation arvot työyhteisön kehittämisessä professori Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto
Arvot ja hyveet
- Luonteenvahvuustesti
- Arvojohtaminen
- Oman organisaation arvot
- Hyvä elämä

OSA III Vaasa

ma 16.11.2020

Urheilu- ja sopimusoikeus KTL, lehtori Mika Kärkkäinen, Vaasan yliopisto
- Urheiluliiketoiminnan juridiset perusteet
- Urheiluliiketoiminnan tärkeimmät oikeudelliset kysymykset

Urheiluoikeuden tapauksia KTK, urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste

ti 17.11.2020

Workshop-tentti
- Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
- Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Markkinointi ja myynti urheiluliiketoiminnan kentässä – Sports Marketing (10 op)

OSA I

ti 26.1.2021

Markkinoinnin ja myynnin johtaminen KTT, professori Petri Parvinen
- Mitkä ovat ennusteet, tavoitteet ja resurssit
- Myynnin strateginen johtaminen: markkinoinnin ja myynnin haasteet urheiluliiketoiminnassa
- Tuloksellisen myyntityön avaimet
- Sponsorointi

ke 27.1.2021

Brändin rakentaminen ja hallinta KTT, Maijastiina Jokitalo
- Mitä erityispiirteitä on urheiluun liittyvässä brändäyksessä?
- Miksi brändi-imago on niin tärkeä ja mikä sen merkitys on asiakkaalle?
- Hyvä brändistrategia myynnin tukena

OSA II

ti 9.3.2021

Tapahtumamarkkinointi KTM, Salla Niskanen
- Mitkä ovat sopivat markkinointi- ja viestintästrategiat? Miten tavoitat oikeat kohderyhmät?
- Onnistunut yhteistyö – kumppanit, media ja sponsorit

ke 10.3.2021

Palveluliiketoiminta KTT, Maijastiina Jokitalo          
- Miten luodaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus?
- Oman palvelukonseptin kehittäminen ja asiakasarvon luominen

OSA III

ti 7.4.2021

Viestintä ja digimarkkinointi KTM, Salla Niskanen
- Miten hyödynnetään eri viestintäkanavia?
- Sisäisen viestinnän merkitys
- Miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää urheiluliiketoiminnassa?
- Markkinoinnin analytiikka

ke 8.4.2021

Workshop-tentti
- Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
- Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Ulkomaan osio

Vierailun kohdemaa sijaitsee Euroopassa. Tutustuminen seuroihin / organisaatioihin, jotka erottuvat ja toimivat menestyksekkäästi urheiluliiketoiminnan parissa. Urheilujohtamiseen liittyviä luentoja yliopistossa. Vierailun kesto 3-5 päivää.

Hinta

Yhden moduulin hinta on 2900 € + alv 24% osallistujaa kohden. Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit, ulkomaanosion opetus ja opinto-ohjaus.

Ota yhteyttä!

Eeva Kuorikoski, eeva.kuorikoski@univaasa.fi, p. 029 449 8422
Mikael Hallbäck, mikael.hallback@univaasa.fi, p. 029 449 8289