Yhdessä kohti seuraavaa voittoa Urheilujohtaminen ja -markkinointi

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista (Sport Management, Sport Marketing), joissa toisessa keskitytään urheilujohtamiseen ja toisessa urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja
lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Yhden moduulin hinta on 2900 € + alv 24% osallistujaa kohden.

”Tämän päivän nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa myös urheilujohtamisessa tarvitaan enemmän ammattimaisuutta. Verkostoituminen sekä jatkuva kehittyminen ja oppiminen ovat avaintehtävissä todella tärkeissä rooleissa.”

Mikaela Ingberg, Vaasanseudun Urheiluakatemian toiminnanjohtaja

”Joukkueurheilussa pitkäaikainen menestys kytkeytyy  yhä voimakkaammin puitteisiin, taloudellisiin resursseihin sekä liikkeenjohdolliseen osaamiseen. Jatkuvasta kehittämisestä on tullut monella tavalla vaativa haaste. Vaasan yliopiston koulutus tarjoaa tähän haasteeseen uuden foorumin, jossa painotetaan liikkeenjohdon näkökulmaa.  Liikkeenjohdon perusteiden monipuolinen soveltaminen urheilun kiehtovassa ilmiökentässä tarjoaa vastauksia alussa esitettyihin kysymyksiin – siis osaamisen vahvistumiseen.”

- Martti Laaksonen, markkinoinnin professori

Mihin kysymyksiin urheilujohtamisen ja -markkinoinnin koulutus voi vastata?

Missä liiketoiminnassa meidän seura on? Osaammeko kehittää toimintaamme pitkällä aikavälillä? Minkälaisia uusia ansaintalogiikkoja voimme luoda joukkueen menestymisen tueksi? Mitä maailmalla tiedetään onnistuneesta sponsoroinnnista ja kumppanuuksien luomisesta? Onko talouden johtamisessa erityispiirteitä, jotka ovat erityisen merkittäviä riskien hallinnan kannalta? Entä henkilöjohtamisen kannalta? Kuinka luoda tunteisiin meneviä tapahtumia? Kuinka ottaa yhteiskuntavastuu osaksi tulevaisuuden liiketoimintaa? Mitä voimme oppia toinen toisiltamme?

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta projektipäälliköltä:

Eeva Kuorikoski
Eeva Kuorikoski
Projektipäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8422
  • Luotsi L243