Yhdessä kohti seuraavaa voittoa Urheilujohtaminen ja -markkinointi

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista (Sport Management, Sport Marketing), joissa toisessa keskitytään urheilujohtamiseen ja toisessa urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja
lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Yhden moduulin hinta on 2900 € + alv 24% osallistujaa kohden.

Lue Sami Itanin näkemyksiä koulutuksesta

Sami Itani
Urheilujohtaminen
Sami Itani kouluttaa mielellään tulevaisuuden urheilujohtajia

”Vihdoinkin urheiluun erikoistunutta korkealaatuista johtamiskoulutusta Suomessa”

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta projektipäälliköltä:

Eeva Kuorikoski
Eeva Kuorikoski
Projektipäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8422
  • Konttori K203