Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuus

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Lisäksi julkiset hankinnat ovat tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Covid-19 -viruksen kaltaiset vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten suojavarusteisiin. Myös vastuullisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Julkinen sektori voikin hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, ja nämä seikat voidaan huomioida hankintaprosessin monessa eri vaiheessa. Lisäksi on tärkeä pohtia, miten digitalisaatio vaikuttaa toimialaan ja miten sitä voidaan kehittää hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi on opintokokonaisuus, joka syventää ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Koulutus koostuu kolmesta erillisestä 6+6+8 op moduulista. Ensimmäinen moduuli on johdanto osto- ja hankintatoimeen. Tässä moduulissa käsitellään hankintatoimeen ja toimitusketjujen hallintaan liittyviä perusteita ja muutospaineita, mm. digitalisoitumiseen ja kiertotalouden vaatimuksiin liittyen.

Toisessa moduulissa tarkastelu painottuu arvon tuottamiseen yhteistoiminnallisissa hankintaketjuissa ja liiketoimintasuhteissa. Hankintaverkostot nähdään pikemminkin ekosysteemeinä kuin markkinoina.

Kolmas moduuli keskittyy julkisten hankintojen erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi sopimuksiin, lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin.

Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuuden hinta on 4500 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko opintokokonaisuuteen kerralla. Jos ilmoittaudut yksittäisiin moduuleihin, opintokokonaisuuden hinnaksi kertyy 5490 € + alv 24%.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Riikka Perälä
Riikka Perälä
Asiantuntija, myynti

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8396
  • Konttori K206