Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Moduulin tarkoituksena on valmentaa osallistujia strategiseen johtamiseen, strategiaprosessien läpivientiin, strategiseen analyysiin, valintoihin ja strategian toteuttamiseen. Moduuli yhdistelee klassista strategiateori-aa ja tuoreimpia tutkimustuloksia keskittyen erityisesti käytännön työkaluihin, joita myös hyödynnetään oman organisaation strategian rakentamiseen.

Moduulin tavoitteena on perehdyttää osallistujat strategiseen johtamiseen. Strategiaa käsitellään analyysin, valintojen ja toimeenpanon näkökulmista hyödyntäen erilaisia teorioita, lähestymistapoja, malleja, tutki-mustuloksia ja työkaluja.

Koulutuksen hinta on 3500 € + alv 24%. Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin. Moduuli järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää moduulista vastaavalta koulutuspäälliköltä:

Maijastiina Jokitalo
Maijastiina Jokitalo
Koulutuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8199
  • Konttori K203