SOTE MBA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuva johtaminen

Tulossa! Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen

Vaasan yliopiston Executive Educationin tarjontaan on vuonna 2021 tulossa uusi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen keskittyvä SOTE MBA -ohjelma.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteita ovat alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä, ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen.

Muutoksessa on paljon potentiaalia. Siihen liittyy potentiaalin realisointi, mutta myös uhkien torjunta. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluja tilaavilta ja tuottavilta organisaatioilta uudenlaista johtajuutta ja kykyä edistää systeemistä muutosta. Keskeisiksi asioiksi nousevat johtamistyön metataidot ja metahallintarakenteet, itsensä ja ihmisten johtamisen taidot, rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset ja kokeilut sekä digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedolla johtaminen.

SOTE MBA -ohjelma koostuu yleisopinnoista ja erikoistumisopinnoista, joissa keskitytään systeemisen muutoksen ja ihmiskeskeiseen johtamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutus on monimuotoista opiskelua ja oppiminen tapahtuu ryhmissä. Koulutuksessa korostetaan Solution Focus -näkökulmaa sekä vahvuuksille perustuvaa johtamisajattelua.

Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Seuraava SOTE MBA -moduuli käynnistyy syksyllä 2021.

Sisältyvät koulutukset: MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Aloitus
MBA-kehittämistyö 15 op
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Kevät 2023
Sisältyvät koulutukset: MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Aloitus
Systeemisen muutoksen johtaminen sote-palveluissa 10 op Syksy 2021
Ihmiskeskeinen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 15 op Kevät 2022

Ota yhteyttä

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Heli Kaunismäki
Heli Kaunismäki
Asiakkuuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8453
  • Konttori K202