SOTE MBA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuva johtaminen

Tulossa! Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen

Vaasan yliopiston Executive Educationin tarjontaan on vuonna 2021 tulossa uusi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen keskittyvä SOTE MBA.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteita ovat alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä, ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen.

Muutoksessa on paljon potentiaalia. Siihen liittyy potentiaalin realisointi, mutta myös uhkien torjunta. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluja tilaavilta ja tuottavilta organisaatioilta uudenlaista johtajuutta ja kykyä edistää systeemistä muutosta. Keskeisiksi asioiksi nousevat johtamistyön metataidot ja metahallintarakenteet, itsensä ja ihmisten johtamisen taidot, rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset ja kokeilut sekä digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedolla johtaminen.

Koulutus on monimuotoista opiskelua ja oppiminen tapahtuu ryhmissä. Koulutuksessa korostetaan Solution Focus -näkökulmaa sekä vahvuuksille perustuvaa johtamisajattelua. Koulutuksen kesto on vaihtoehtoisesti 1 tai 2 vuotta (suppea / laaja kokonaisuus). SOTE MBA koostuu seitemästä eri moduulista. Moduulit 1-6 ajoittuvat ensimmäiseen vuoteen, moduuli 7 (tutkielma) toteutetaan toisen vuoden aikana. Tarkemmat tiedot koulutuksesta julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Infotilaisuus opinnoista

Järjestämme koulutuksesta infotilaisuuden 4.2.2021 klo 9-10. Tilaisuus järjestetään etänä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Heli Kaunismäki
Heli Kaunismäki
Asiakkuuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8453
  • Konttori K202