Työkaluja riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämiseen

Riskienhallinnan ja turvallisuuden opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista, joissa toisessa keskitytään riskienhallintaprosessin menetelmiin ja toisessa lakisääteisiin velvoitteisiin sekä eri standardien vaatimustenmukaisuuteen. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Opintokokonaisuus tarjoaa tuoreinta tietoa ja konkreettisia työkaluja riskienhallinnan sekä turvallisuuden kehittämiseen. Ohjelma tuo kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi koko liiketoimintaa. Opintokokonaisuus kehittää organisaation johtamiskykyä ja päätöksentekoa tarjoamalla opiskelijalle ajantasaisen, oikean ja riittävän kattavan käsityksen riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmän. Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä.

Ohjelma on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Yhden moduulin hinta on 2900 € + alv 24% osallistujaa kohden.


Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta:

Riikka Perälä
Riikka Perälä
Asiantuntija, myynti

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8396
  • Konttori K206