Hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen

Strateginen resursointi (10 op)

Hyvinvoiva työyhteisö tekee parempaa tulosta Hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen - Strateginen resursointi

Työhyvinvointi lisää innostusta ja yhteisöllisyyttä sekä vaikuttaa yrityksen kilpailukykytekijöihin. Työhyvinvointia voidaan parantaa osaamisen johtamisella, sillä se yhdistää organisaation strategian ja työntekijöiden osaamisen. Osaamisen tunnistamisen, ylläpitämisen ja kehittämisen avulla voidaan saavuttaa tehokkaampia työtapoja, tuotteita, innovaatiota sekä tuottavuutta.

Koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti työhyvinvoinnin käsitteeseen. Koulutus antaa ratkaisuja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin edistämiseen. Keskiössä on henkilöstön kehittyminen osana yrityksen osaamisen johtamista. Koulutuksessa tarkastellaan ihmisten osaamista, sen määrittelyä, arviointia ja kehittämistä.

Koulutuksen hinta on 3500 € + alv 24%. Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman valinnaisiin opintoihin. Moduuli järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021 Helsingissä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää moduulista vastaavalta koulutuspäälliköltä:

Heli Kaunismäki
Heli Kaunismäki
Asiakkuuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8453
  • Konttori K202