Laadukkaat palvelut ja tuotteet kansalaisille

Koulutus koostuu kolmesta erillisestä (6+6+8 op) moduulista. Ensimmäinen moduuli on johdanto osto- ja hankintatoimeen. Tässä moduulissa käsitellään hankintojen perusteita ja liiketoimintaympäristöä sekä toimitusketjujen hallintaa. Toinen moduuli käsittelee hankintojen kehittämistä ja yhteistyötä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Kolmas moduuli keskittyy julkisten hankintojen erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi sopimuksiin, lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Lisäksi julkiset hankinnat ovat tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi Covid-19 viruksen vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten esimerkiksi suojavarusteisiin. Julkinen sektori voi myös hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuuden hinta on 4500 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko opintokokonaisuuteen kerralla. Jos ilmoittaudut yksittäisiin moduuleihin, opintokokonaisuuden hinnaksi kertyy 5490 € + alv 24%.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Riikka Perälä
Riikka Perälä
Asiantuntija, myynti

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8396
  • Konttori K206