Julkishallinnon HTK-tutkinto

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opinnot ovat maksullisia avoimen yliopiston opintoina 12-15€/opintopiste. Lisäkustannuksia voi tulla mm. oikeustieteen tenttien suorittamisesta siirtotenttinä toisella paikkakunnalla.

Tutkinto koostuu yksittäisten opintojaksojen muodostamista moduuleista. Koulutukseen ei ole erillistä hakua/hakuaikaa, vaan opiskelija ilmoittautuu järjestämisaikataulujen puitteissa jokaiselle opintojaksolle erikseen siihen avoimeen yliopistoon, jossa opinnot järjestetään. Opetustarjonta/moduulit löytyvät Opintopolusta esim. julkishallinnon HTK-tutkinto -hakusanalla. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu ko. avoimen yliopiston ILPA ilmoittautumispalvelussa (ilmoittautumislinkit löytyvät Opintopolusta).

Yksittäisillä opintojaksoilla on rajattu opinto-oikeusaika, joten ilmoittaudut kerralla vain niihin opintoihin, jotka sinulla on mahdollisuus suorittaa annetun ajan puitteissa. Opintojaksoja järjestetään useamman lukuvuoden aikana.

Jos tähtäät HTK-tutkintoon, otathan yhteyttä opintoneuvontaan ennen ilmoittautumista (yhteystiedot alla).

opiskelijat kurkkaavat portaikosta.

Havainnekuva opintojen rakenteesta ja moduuleista.

HTK-tutkinnon rakenne

Jos tähtäimenäsi on tutkinto, tulee sinun suorittaa aloitusmoduuli sekä vähintään kolme sisältömoduulia ja täydentävät moduulit (yhteensä 180 op).

Julkishallinnon HTK-tutkinnon moduulit

VY = Vaasan yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto

Klikkaamalla moduulin nimeä pääset Opintopolkuun, josta löydät ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille. Et voi siis ilmoittautua suoraan moduuliin, vaan sinun on ilmoittauduttava moduulin jokaiselle opintojaksolle erikseen siihen avoimeen yliopistoon, jonka tarjonnassa opintojakso on.

Hyvä startti opinnoille on Aloitusmoduuli (erityisesti tutkintotavoitteisille suositus), johon sisältyvän Johdatus yliopisto-opiskeluun -opintojakson yhteydessä jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yhtä hyvin voit aloittaa opiskelun suoraan jostain sisältömoduulista.

Hallinnon muutos -moduulissa teemoina ovat organisaatio- ja toimintakulttuurin muutokset, esimiestyö ja johtajuus, kunnat ja niiden päätöksenteko, kansallinen ja eurooppalainen hallintotoiminta ja tiedonhallinnan lainsäädäntö.

Muuttuva työ -moduulissa tarkastellaan työelämään liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi perinteisessä työntekijä-työnantaja-asetelmasta luopuminen, työn määräaikaisuus, osa-aikaisuus ja etätyö sekä erilaistuviin työsuhteisiin liittyvät turvaverkot, työhyvinvointi ja työoikeuden periaatteet.

Julkisten varojen käyttö -moduulissa paneudutaan julkisen talouden keskeisiin rakenteisiin, systematiikan ja taloushallinnon perusteisiin, valtion ja kuntien toiminnan talouden suunnitteluun, talousarvioon, tilinpäätökseen ja valvontaan sekä julkisiin hankintoihin ja verotuslainsäädäntöön.

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen -moduulissa keskiössä on hyvinvointipalveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyshuollon digitalisaatio, sosiaaliturvajärjestelmä, toimeentuloturva ja terveydenhuollon lainsäädäntö.

I Aloitusmoduuli, yht. 16 op

 • Julkinen johtaminen, 6 op VY
 • Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op VY
 • Oikeustieteen perusteet, 1 op UEF
 • Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, 2 op UEF
 • Yleishallinto-oikeus, 5 op UEF

II Sisältömoduulit

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa HTK-tutkinnon, tulee hänen suorittaa kolme sisältömoduulia.

Hallinnon muutos, yht. 32 op

 • European Governance, 5 op VY
 • Esimiestyö ja johtajuus, 5 op VY
 • Moderni muutosjohtaminen, 5 op VY
 • Informaatio-oikeus, 5 op UEF
 • Maakunta- ja kuntaoikeus, 5 op UEF
 • Digitalisaatio ja oikeus, 5 op (ei etä) tai
 • Hallintomenettelyn ja hallinnonoikeussuojan harjoitukset, 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja, 2 op UEF

Julkisten varojen käyttö, yht. 32 op

 • Hankintaosaaminen ja yrittäjyys, 5 op VY
 • Julkisten varojen tehokas käyttö, 5 op VY
 • Julkistalouden johtamisen perusteet, 5 op (ent. Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op) VY
 • Julkiset hankinnat, 5 op (ei etä) UEF tai
 • Vero-oikeuden perusteet, 5 op UEF
 • Sopimusoikeus, 5 op UEF
 • Finanssihallinto-oikeus, 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja, 2 op UEF

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen, yht. 32-33 op

 • Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op tai
 • Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op (ei etä) VY
 • Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet, 5 op VY
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio, 5 op VY
 • Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op UEF
 • Toimeentuloturvaoikeus 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja, 2 op VY

  Lisäksi valitaan yksi seuraavista:
 • Lapsen oikeudet, 5 op tai
 • Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus, 5 op (ei etä) tai
 • Terveydenhuolto-oikeus, 5 op tai
 • Hyvä valvonta, 5 op UEF

Muuttuva työ, yht. 27 op

 • Uudistuvan työn johtaminen, 5 op VY
 • Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op VY
 • Työoikeus, 5 op UEF
 • Työoikeuden jatkokurssi, 5 op UEF
 • Virkamiesoikeus, 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja, 2 op VY

III Täydentävät moduulit

HTK-tutkinnon suorittaville opiskelijoille.

Viestintä- ja kieliopinnot -moduuli, yht. 13-15 op

Äidinkieli, yht. 5 op


Toinen kotimainen kieli (ruotsi), yht. 4-5 op

VY:lle tutkinnon suorittavat:

UEF:lle tutkinnon suorittavat:

 • Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille, 4 op UEF
   

Vieras kieli, yht. 4-5 op

VY:lle tutkinnon suorittavat:

UEF:lle tutkinnon suorittavat:

  • Academic English for Law, 4 op UEF


  Tutkielmamoduuli, 14-20 op

  Kandidaattiseminaari ja -tutkielma, yht. 10 op

  Julkisjohtaminen
  Julkisoikeus
  Sosiaali- ja terveyshallintotiede
  Oikeustieteet

  Tutkielmaa tukevat opinnot, 4-10 op

  VY:lle tutkielman suorittavat:

   Julkisoikeus

   • Oikeusteoria ja metodianalyysi, 5 op

   Julkisjohtaminen tai sosiaali- ja terveyshallintotiede

   • Tilastotieteen perusteet, 5 op
   • Tutkimusmenetelmät, 5 op

   UEF:lle tutkielman suorittavat:

   • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet, 4 op
   • Oikeudellisen tiedon hankinta, 0 op

   Vapaasti valittavien opintojen moduuli (niin, että 180 op tulee täyteen)

   Opiskelija voi valita tutkintorakenteeseen kuuluvat vapaavalintaiset opinnot joko seuraavista tai muista tutkintoon soveltuvista avoimen yliopiston opintojaksoista.

   Hyvä valvonta

   • Hyvä valvonta, 5 op UEF
   • Laillisuusvalvonta, 5 op (ei etä) UEF
   • Yleishallinto-oikeus,  5 op UEF
   • Hallintoprosessioikeus, 5 op UEF
   • Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus, 5 op (ei etä) UEF
   • Lapsen oikeudet, 5 op UEF
   • Maakunta- ja kuntaoikeus, 5 op UEF
   • Animal Law and Policy, 5 op (ei etä) UEF

   Koulutus ja hallinto

   • Koulutusoikeus, 5 op UEF
   • Yleishallinto-oikeus,  5 op UEF
   • Virkamiesoikeus, 5 op UEF
   • Maakunta- ja kuntaoikeus, 5 op UEF
   • Lapsen oikeudet, 5 op UEF

   Johtaminen, kauppatieteet

   Muut vapaasti valittavat opinnot

   Tutkielmamoduuli

   Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suoritetaan joko Itä-Suomen yliopistossa tai Vaasan yliopistossa riippuen valitusta opintosuunnasta. Vaasan yliopiston opintosuunnat, joihin tutkielman voi tässä koulutuksessa suorittaa, ovat julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkielmaa suunnittelevien on huomattava, että siihen suuntautuessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna Hyvinvointi- ja palveluiden kehittäminen –moduuli.

   Tutkielmamoduuliin saa osallistumisoikeuden, kun suoritettuja opintopisteitä on vähintään 150 op ja suoritettuihin opintoihin sisältyy aloitusmoduuli (16 op), viestintä- ja kieliopinnot –moduuli (15 op) sekä pakollisista sisältömoduuleista vähintään 80 op. Tutkielmamoduuli on osallistujille maksuton.


   Tutkintoon hakeminen Vaasan yliopistoon

   Tutkintoa suorittavan opiskelijan on haettava opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonne hän suorittaa tutkielman ja kandidaattiseminaarin.

   Tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta voi hakea, kun opiskelijalla on suoritettuna yhteensä 180 opintopistettä vaaditun rakenteen mukaisesti siten, että kandidaattiseminaari- ja tutkielma on suoritettu jossakin seuraavista opintosuunnista: julkisjohtaminen, julkisoikeus tai sosiaali- ja terveyshallintotiede.

   Hakijalla tulee olla suoritettuna opinnot, joilla hän osoittaa saavuttaneensa äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen taidon sekä vähintään yhden vieraan kielen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004, 6 §).

   Valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja.

   Opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.

   Ohjeistus Vaasan yliopiston opintojaksojen korvaavuuksista

   Tutustu ohjeistukseen julkishallinnon HTK-tutkinnon korvaavuuksien anomisesta Vaasan yliopiston opintojaksojen osalta. HUOM! Ohjeistus koskee siis ainoastaan julkishallinnon HTK-tutkintoon kuuluvia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintojaksoja. Itä-Suomen yliopiston korvaavuuskäytännöt ovat erilaiset.

   Korvaavuusanomuslomakkeen löydät HTK-tutkinnon aloitusmoduuliin kuuluvan opintojakson "ayOPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op" Moodle-alustalta. Voit pyytää korvaavuusanomuslomakkeen myös Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoneuvojilta (Kristiina Pulakka ja Tiia Ahonen, ks. yhteystiedot alla). Korvattavista opintojaksoista tulee opiskelijan opintorekisteriin merkintä ”korvaavuus kelpaa vain julkishallinnon HTK-tutkintoon”.

    

   Ohjeistus korvaavuuksien anomisesta:

   Lisätiedot

   Kristiina Pulakka
   Kristiina Pulakka
   Opintopäällikkö

   Levón-instituutti, Avoin yliopisto

   • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
   • 029 449 8457
   • Konttori K106
   Tiia Ahonen
   Tiia Ahonen
   Asiantuntija, avoin yliopisto

   Levón-instituutti, Avoin yliopisto

   • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
   • 029 449 8456
   • Konttori K106